ETT URVAL AV FÅGELOBSERVATIONER JUNI 2003
Mindre flugsnappare. Ill: Elof Dahl
   

ART

ANTAL

LOKAL

OBS
30/6 Kornknarr 1   (kl 18.50) mellan Uddebo och soptipppen, cykelväg MF,JJ
29/6 Ägretthäger 1 Trandansen, Bjurum MF,JJ
28/6 Ägretthäger 1 Trandansen, Bjurum UC,IC
Brushane 7 Trandansen, Bjurum UC,IC
Gluttsnäppa 11 Trandansen, Bjurum UC,IC
Grönbena 1 Trandansen, Bjurum UC,IC
Rödbena 1 Trandansen, Bjurum UC,IC
27/6 Rosenfink 1 sjung. Roséns silo, Falköping  TJ
Näktergal 1 sjung. Bågskyttebanan MF,JJ
Gräshoppsångare 3 sjung. PR ->> Bågskyttebanan MF,JJ
Kärrsångare 1 sjung. Bågskyttebanan MF,JJ
Kärrsångare 1 sjung. Sköttning, korsning gamla banvallen MF,JJ
Kärrsångare 1 sjung. Hulesjön MF,JJ
Gräshoppsångare 1 sjung. Hulesjön MF,JJ
26/6 Rosenfink 3 sjung. infart skjutbanan >> Bågskyttebanan MF
Gräshoppsångare 2 sjung. infart skjutbanan >> Bågskyttebanan MF
Kärrsångare 1 sjung. infart skjutbanan >> Bågskyttebanan MF
Näktergal 1 sjung. infart skjutbanan >> Bågskyttebanan MF
Rosenfink 1 sjung. slalombacken, Falköping  LS
Kattuggla 2 Lillegården, Valtorp JJ
25/6 Hornuggla 1 Furåsen, Göteve LS
Kärrsångare 1 sjung. Elin, Göteve LS
22/6 Kornknarr 1 Ö. om soptippen, Falköping EL
21/6 Trana 1 par m. unge Vadboden, Bjurum JJ
Brushane 5 Vadboden, Bjurum JJ
13-14/6
natt
Nattskärra 2 Vretens skjutfält FFK
12/6 Smådopping 1 Agnestadsjön EL
11/6 Vaktel 1 spel. Flogen, öster om Falköpings flygplats LS
Jorduggla 1-2 jagande Hornborgamaden ÅAb + SGr
Kornknarr 1 (kl 20.30) V. om S:t Olofs kyrkogård EL
9/6 Pilgrimsfalk 1 hane Vadboden, Bjurum (ekarna) LS
Svartsnäppa 10 Vadboden, Bjurum LS
Rosenfink 1 sjung. Trandansens p-plats LS
8/6 Svartsnäppa 3 Vadboden, Bjurum UC,IC
Rödbena 6 Vadboden, Bjurum UC,IC
Vitkindad gås 3 Vadboden, Bjurum UC,IC
Svarthakedopping 3 "Vattenpussen", G:a Göteborgsvägen UC,IC
7/6 Svart rödstjärt häckn. Lawnit, Karleby LS
Kärrsångare 2 sjung. Valtorp LS
5-6/6
natt
Kornknarr 1 spel  (kl 00.30) korsning Parkgat.-Hwassgat. Falköping TJ
Näktergal 2 sjung. Tippenområdet TJ
Gräshoppsångare 1 sjung. Tippenområdet TJ
4/6
natt
Hornuggla kull Grimskullen LS
Hornuggla kull Mönarps gård LS
Gräshoppsångare 3 sjung. Tippenområdet LS
Näktergal 1 sjung. Leabybacken LS
1/6 Kärrsångare 1 sjung. Lillegården, Valtorp MF,JJ
Vitkindad gås 9 Vadboden, Bjurum LS
M. bergand 1 hane Trandansen, Bjurum LS

OBSERVATÖRER
AD Anders Dahlström
ADa Agneta Danielsson
AL Anita Ljungström
BD Birgitta Danielsson
CJ Christian Johansson
EL Erik Linnarsson
FFK Falbygdens Fågelklubbs aktiviteter
GE Gösta Eriksson
GF Gösta Friberg 
GS Gerd Sundén
HS Helge Sundén
HÅA Hans-Åke Abrahamsson
IC Ingemar Carlsson
ID Ingela Danielsson
ILA Ingalill Abrahamsson
IN Ingemar Nilsson
JaD Josef Adolfsson
JD Johan Dahlström
JDa Jenny Danielsson
JJ Jan Johansson
LFr Lennart Friggeråker 
LiF Lisette Friberg
LS Lennart Sundh
MF Mari Friberg
OJ Olof Johansson
RB Rolf Bäckman
RG Rolf Grahm 
RW Roland Wicksell
SD Sten Danielsson
SmD "Smådoppingarna" (ungdomsgrupp)
SGr Studiecirkelgrupp
TA Thomas Asp
TJ Tore Johansson
UC Ulla Carlsson
UT Ulrik Tourbier
ÅAb Åke Abrahamsson