ETT URVAL AV FÅGELOBSERVATIONER JUNI 2005
   

ART

ANTAL

LOKAL

OBS
  juni Kattuggla häckn. 3 pull Väberga, Åsarp Jo, gm LS
  Kattuggla häckn. 4 pull Lillegården, Valtorp JJ
  Hornuggla häckn. 3-4 pull Lillegården, Valtorp JJ
  Rosenfink 2 sjung Slalombacken, Falköping AD
  Rosenfink 2 sjung Bågskyttebanan AD
 
  2005-06-25 Vaktel 4 utmed Synnerålsvägen, Ållebergs västsida ÅAb,ILA
  Hornuggla 1 kull väster om Hulesjön ÅAb,ILA
  Rödspov 2 Vadboden, Bjurum ÅAb,ILA
  Svartsnäppa 13 Vadboden, Bjurum ÅAb,ILA
  Gluttsnäppa 17 Vadboden, Bjurum ÅAb,ILA
  Brushane 8 Vadboden, Bjurum ÅAb,ILA
  Grönbena 20 Vadboden, Bjurum ÅAb,ILA
 
  2005-06-24 Silvertärna 3 str. Vadboden, Bjurum ÅAb,ILA
  Myrspov 1 Vadboden, Bjurum ÅAb,ILA
  Storspov 95 Vadboden, Bjurum ÅAb,ILA
  Strandskata 2 Vadboden, Bjurum ÅAb,ILA
 
  2005-06-23 Röd glada 1 Mönarp ÅAb
 
  2005-06-22 Röd glada 1 Mönarp ÅAb
  Rörhöna 1 damm strax norr om Åsarp IH
 
  2005-06-21 Bivråk 1 par utanför Ekehagens forntidby IH
 
  2005-06-17 Kornknarr 2 sp. Grimskullen, S. om Falköping ÅAb,ILA
 
  2005-06-14 Hornuggla 1 ex (varn.läte) snötippen Falköping IH
 
  2005-06-10 Kornknarr 1 sp. Grimskullen, S. om Falköping ÅAb,ILA
 
  2005-06-09 Ortolansparv hörd Odenskulle UC,IC
 
  2005-06-07 Silltrut c:a 10 SÖ Vara IH
 
  2005-06-06 M. strandpipare 1 Uddagårdens kalkbrott LS
  Svarthakedopping 1 par + 1 ex Agnestadsjön LS
  Årta 1 hane Agnestadsjön LS
  Gråhakedopping 1 Agnestadsjön LS
  Rödbena 1 Agnestadsjön LS
  Gulärla 1 Agnestadsjön LS
  Strandskata 2 ad + 1 pull Agnestadsjön LS
  Sothöna flera pull Agnestadsjön LS
  Vigg 5 Agnestadsjön LS
  Fiskmås 6 Agnestadsjön LS
  Trana 15 ex + 1 par häckande Agnestadsjön LS
  Röd glada 1 över Falköping AD
 
  2005-06-05 Rosenfink 1 sjung. slalombacken, Falköping LS
  Svarthakedopping 2 Hulesjön LS
  Svarthakedopping 2 par (på bo) damm Åsarp > Smula MF,JJ
 
  2005-06-04 natt Gräshoppsångare 5 sjung. mellan Hulesjön och Horsö IH
  Flodsångare 1 sjung. hörd från Mossväg, Falköping IH
 
  2005-06-03 Röd glada 1 Mönarp ÅAb
  Flodsångare 1 sjung. hörd från PR Slamsug ÅAb
 
  2005-06-02 Röd glada 1 Mönarp ÅAb,HS
 
  2005-06-01 Rapphöna 2 Sköttning ÅAb,HS
 
OBSERVATÖRER
AD Anders Dahlström
ADa Agneta Danielsson
AL Anita Ljungström
BD Birgitta Danielsson
BC Bengt Christensen
BH Bengt Hellberg
BJ Bernt Johansson
CJ Christian Johansson
CM Christoffer Magnusson
EL Erik Linnarsson
Et Eric Thorsson
FFK Falbygdens Fågelklubbs aktiviteter
GE Gösta Eriksson
GS Gerd Sundén
HS Helge Sundén
IC Ingemar Carlsson
ID Ingela Danielsson
IH Ingemar Hedihn
ILA Ingalill Abrahamsson
IMB Ing-Marie Bertilsson
IN Ingemar Nilsson
IO Inge Olsson
JA Johan Andersson
JD Johan Dahlström
JDa Jenny Danielsson
JJ Jan Johansson
Jo Jolina
JÅG Jan-Åke Gustafsson
LiF Lisette Friberg
LFr Lennart Friggeråker 
LoS Lovisa Sundh
LP Lars Pettersson
LS Lennart Sundh
MBN Maj-Britt Nilsson
MF Mari Friberg
MS Margot Svensson
RA Rolf Andersson
RB Rolf Bäckman
ReG Reimar Gustavsson
RG Rolf Grahm 
RW Roland Wicksell
SG Staffan Gustafsson
SD Sten Danielsson
SmD "Smådoppingarna" (ungdomsgrupp)
SGr Studiecirkelgrupp
SOG Sven-Olof Gren
Str "Strövarna"
TA Thomas Asp
TG Thomas Gustavsson
TJ Tore Johansson
UC Ulla Carlsson
UT Ulrik Tourbier
ÅAb Åke Abrahamsson