ETT URVAL AV FÅGELOBSERVATIONER JUNI 2006
 

ART

ANTAL

LOKAL

OBS
  2006-06-24 Trana 8 + 2 Mönarp MF,JJ
  Storspov 7+9+3 sydstr. Mönarp MF,JJ
  Sångsvan 2 ad, 4 pull Bergsjön, Mösseberg MF,JJ
 
  2006-06-22 Gök 1 S om Stenhusagården, Vartofta-Åsaka LS
 
  2006-06-21 Rosenfink 1 sjung S om Plate, Dalum, Ulricehamn
(vid Ätran)
LS
 
  2006-06-18 Röd glada 1 Risholmen - Rogestorp LS
  Gök 1 S. om Rogestorp LS
  Rosenfink 1 sjung Hulesjön LS
 
  2006-06-11 Smådopping 1 damm i Ugglum LFr
  Skogsduva 1 hörd skog nära damm i Ugglum LFr
 
  2006-06-10 Bivråk 2 överflyg. Östergården/Björkbacken Gökhem MF,JJ
  Steglits 1 Östergården/Björkbacken Gökhem MF,JJ
  Rosenfink 2 sjungande Slalombacken – Bestorpskärret LS
  Kärrsångare 2 sjungande Slalombacken – Bestorpskärret LS
 
  2006-06-09 Kärrsångare 2 sjung Östergården Gökhem MF,JJ
  Näktergal 1 sjung Östergården Gökhem MF,JJ
  Steglits minst 5 Östergården Gökhem MF,JJ
  Duvhök 1 Östergården Gökhem MF,JJ
 
  2006-06-08 Skogsduva 1 spelande Forentorps ängar LS
  Mindre hackspett ev 2. häckn. Forentorps ängar LS
  Forsärla  1 trolig häckn. Forentorps gård LS
  Storspov 2 varnande S. om Agnestadsjön EL
 
  2006-06-07 Bivråk 1 över Slalombacken - Södra Mösseberg LS
  Rosenfink 1 sjunger dagligen Bestorpskärret - Slalombacken LS
 
  2006-06-06 Rosenfink 1 sjung Mössebergs platå ovan fotbollsplanen vid Falbygdens sjukhus LS
  Jorduggla 1 Hornborgamaden LFr
 
  2006-06-05 Lärkfalk 2 S. delen av Hornborgasjön MF,JJ
  Spetsbergsgås 1 Vadboden MF,JJ
  Steglits 1 Vadboden MF,JJ
  Silvertärna 2 S. delen av Hornborgasjön MF,JJ
 
  2006-06-04 Kärrsångare 2 sjung Östergården -> Björkbacken, Gökhem MF
  Gök 1 sjung Vråhålan LS
  Mindre korsnäbb 1 flög över Vråhålan  LS
  Kärrsångare 1 sj Utloppet Sjötorpasjön LS
  Forsärla 2 Espås bro TJ
  Törnskata 1 hane enbuskmark Brogården Göteve LS
 
  2006-06-03 Rosenfink 1 sjung Bestorpskärret-Slalombacken LS
 
  2006-06-01 Storspov 1 spelande N om Agnestadsjön LS
  Storspov 1 stående c.a 200 m NO om Agnestad gård LS
  Storspov 1

stående c:a 350 m O om Ållebergs änne

LS
  Storspov 1 Leaby-Vartoftavägen - flög i riktning mot Slöta kyra LS
 
OBSERVATÖRER
AD Anders Dahlström
ADa Agneta Danielsson
AG Arthur Grahn
AL Anita Ljungström
BD Birgitta Danielsson
BC Bengt Christensen
BJ Bernt Johansson
CJ Christian Johansson
CM Christoffer Magnusson
EFF Elizabeth Fierro Fredriksson
EL Erik Linnarsson
Et Eric Thorsson
FFK Falbygdens Fågelklubbs aktiviteter
GE Gösta Eriksson
GS Gerd Sundén
HS Helge Sundén
IC Ingemar Carlsson
ID Ingela Danielsson
IH Ingemar Hedihn
ILA Ingalill Abrahamsson
IMB Ing-Marie Bertilsson
IN Ingemar Nilsson
IO Inge Olsson
IS Ingemar Siby
JA Johan Andersson
JD Johan Dahlström
JDa Jenny Danielsson
JJ Jan Johansson
JoG Jonas Grahn
JÅG Jan-Åke Gustafsson
JöG Jörgen Grahn
LE Lisbeth Ericsson
LiF Lisette Friberg
LFr Lennart Friggeråker 
LP Lars Pettersson
LS Lennart Sundh
MBN Maj-Britt Nilsson
MF Mari Friberg
MS Margot Svensson
PS Peter Svensson
RA Rolf Andersson
RB Rolf Bäckman
ReG Reimar Gustavsson
RG Rolf Grahm 
RW Roland Wicksell
SG Staffan Gustafsson
SD Sten Danielsson
SmD "Smådoppingarna" (ungdomsgrupp)
SGn Sonja Grahn
SGr Studiecirkelgrupp
SOG Sven-Olof Gren
TA Thomas Asp
TG Thomas Gustavsson
TJ Tore Johansson
UC Ulla Carlsson
UT Ulrich Tourbier
ÅAb Åke Abrahamsson