ETT URVAL AV FÅGELOBSERVATIONER JUNI 2007
         
DATUM ART ANTAL LOKAL OBS
2007-06-25 Vaktel 1 sj. söder om Präståsen, Göteve LS
  Vaktel 1 sj. utanför Hasselgatan 15, på vallarna mot slalombacken LS
  Fasan 1 hona med 6 pulli Präståsen Göteve LS
         
2007-06-24 Glada 1 Vartofta-Åsaka vid Landsvägen-Svennagården LS
         
         
2007-06-21 Glada 1 med ruggningslucka Högstena, kretsade över  vall LS
  Glada 1 med ruggningslucka Hässlet Vilske-Kleva, kretsade över vall LS
         
2007-06-17 Storspov 1 spelande Nolgården Näs  
  Storspov 1 spelande Stenhusagården Vartofta-Åsaka LS
  Storspov 52 Nolgården Näs LS
         
2007-06-15 Bivråk 1 Östergården, Gökhem MF,JJ
         
2007-06-13
kl 15.00    
M. flugsnappare 1 Mösseberg västra sidan RW
         
2007-06-08     Stenknäck 1 Vårdcentralen Oden, Falköping MF
  Gräshoppsångare 1 Rössberga bro > Valtorp, vid ån MF,JJ
  Kärrsångare 2 Rössberga bro > Valtorp, vid ån MF,JJ
  Rosenfink 2 Rössberga bro > Valtorp MF,JJ

kl 22.50  

Busksångare 1 Spalmbro, Hornborgasjön MF,JJ
         
2007-06-06     Kattuggla 3 pull Lillegården, Valtorp MF,JJ
         
2007-06-05
       kl 22.00
Kornknarr 1 spel Rogestorpsområdet, längs banvallen, i området nära skylten som visar till "Hallonflickans fyndplats" (d.v.s. mellan Sköttningsvägen och Kinnarp). MF,JJ
  Gräshoppsångare gott om banvallen, Falköpings soptipp > Rogestorp/Mönarp MF,JJ
  Kärrsångare gott om banvallen, Falköpings soptipp > Rogestorp/Mönarp MF,JJ
  Näktergal gott om soptippsområdet MF,JJ
         
2007-06-04
       kl 20.40
Flodsångare 1 sjung infart PR slamsug -> dungen med buskage (i riktning mot skyttebanan) MF
  Gräshoppsångare  1 sjung samma område som flodsångaren, närmare infart till PR slamsug MF

kl 16.00 

Brun glada 1 Rogestorp RW
         
2007-06-03 Kärrsångare 1 sjung missionshuset mellan Gökhem och Skår MF
         
2007-06-02 Rosenfink 1 sjung skyttebanan/bågskyttebanan MF
  Kärrsångare gott om området längs vägen från PR slamsug -> bågskyttebanan MF
  Trädgårdssångare sjungande området längs vägen från PR slamsug -> bågskyttebanan MF
  Härmsångare sjungande området längs vägen från PR slamsug -> bågskyttebanan MF
  Svarthätta sjungande området längs vägen från PR slamsug -> bågskyttebanan MF
  Törnsångare sjungande området längs vägen från PR slamsug -> bågskyttebanan MF
         
2007-06-01 Lärkfalk 1 norr om sjukhusets fotbollsplan, Falköping LFr
  Gransångare 1 norr om sjukhusets fotbollsplan, Falköping LFr
  Kärrsångare 2 norr om sjukhusets fotbollsplan, Falköping LFr
 
OBSERVATÖRER
AD Anders Dahlström
ADa Agneta Danielsson
AG Arthur Grahn
AL Anita Ljungström
BD Birgitta Danielsson
BC Bengt Christensen
BJ Bernt Johansson
CJ Christian Johansson
CM Christoffer Magnusson
EFF Elizabeth Fierro Fredriksson
EL Erik Linnarsson
ET Eric Thorsson
EV Emma Vidmark
FFK Falbygdens Fågelklubbs aktiviteter
GE Gösta Eriksson
GS Gerd Sundén
HS Helge Sundén
IC Ingemar Carlsson
ID Ingela Danielsson
IH Ingemar Hedihn
ILA Ingalill Abrahamsson
IMB Ing-Marie Bertilsson
IN Ingemar Nilsson
IO Inge Olsson
IS Ingemar Siby
JA Johan Andersson
JD Johan Dahlström
JDa Jenny Danielsson
JJ Jan Johansson
JoG Jonas Grahn
JÅG Jan-Åke Gustafsson
JöG Jörgen Grahn
LE Lisbeth Ericsson
LiF Lisette Friberg
LFr Lennart Friggeråker 
LP Lars Pettersson
LS Lennart Sundh
MBN Maj-Britt Nilsson
MF Mari Friberg
MS Margot Svensson
MSu Marcus Sundberg
PS Peter Svensson
RA Rolf Andersson
RB Rolf Bäckman
ReG Reimar Gustavsson
RG Rolf Grahm 
RW Roland Wicksell
SG Staffan Gustafsson
SD Sten Danielsson
SmD "Smådoppingarna" (ungdomsgrupp)
SGn Sonja Grahn
SGr Studiecirkelgrupp
SOG Sven-Olof Gren
TA Thomas Asp
TG Thomas Gustavsson
TJ Tore Johansson
UC Ulla Carlsson
UT Ulrich Tourbier
ÅAb Åke Abrahamsson