E-POST
info@fagelklubben.se 

 
KONTAKTPERSONER
   
TELEFON / e-post
Åke Abrahamsson ordförande 070 660 24 53
Lennart Friggeråker kassör 0515-101 11, 070 343 28 24
Susanne Wieland sekreterare 0706-814 312
Thomas Asp vice ordförande  
Anita Ljungström       styrelse 0515-800 78
Erik Tornberger styrelse 0709-619365
Håkan Fridner styrelse 0515-20 22 29
Kenneth Mörk styrelse 070-25 78 123
Jan Johansson styrelse 070-321 32 24
Evert Arnoldsson styrelse  
Rolf Andersson styrelse  
Thomas Brodén styrelse  
Mari Friberg hemsida 070-321 32 16
Magnus Hallgren kontaktperson Artportalen m.hallgren@gmail.com

 
  
MEDLEMSAVGIFTER
 

 

Ordinarie medlem 100 kr    
Ungdom under 16 år 50 kr
Familj
(inkl.barn under 18 år)
150 kr
PLUSGIRO
32 15 79-5 
 

 
 

Vill du fråga om något eller vill bli medlem i klubben
så kan du maila på denna mailadress: info@fagelklubben.se

 
 
POSTADRESS
Falbygdens Fågelklubb
c/o Lennart Friggeråker
Prästgården 
Friggeråker
521 96 Falköping
 
KLUBBLOKAL
Wetterlinsgat. 23A , Falköping