Länk till Skövde Fågelklubb 

Skövde Fågelklubb

Länk till SOF

SOF: Sveriges Ornitologiska Förening

Länk till VgOF VgOF - Västergötlands Ornitologiska Förening
  Länsstyrelsen 
Hornborgasjön
Hornborgasjöns Fältstation
Länk till Ringmärkningscentralen Ringmärkningscentralen
Naturhistoriska riksmuseet

Länk till ÖRN72:s hemsida

ÖRN 72

Länk till CLUB 300

CLUB 300