ETT URVAL AV FÅGELOBSERVATIONER MAJ 2003
   

ART

ANTAL

LOKAL

OBS
slutet av maj Näktergal tot. minst 10 Falköpings soptipp m. omnejd ÅAb
Kärrsångare 7 Falköpings soptipp m. omnejd ÅAb
Gräshoppsångare 6 Falköpings soptipp m. omnejd ÅAb
31/5 M. bergand 1 hane Trandansen, Bjurum UC,IC,ÅAb,ILA
Stripgås 1 Trandansen, Bjurum UC,IC
Vitkindad gås 6 Trandansen, Bjurum UC,IC
Skedand 1 Trandansen, Bjurum UC,IC
Trana par med unge Vadbod-kullen, Bjurum UC,IC
Lärkfalk 1 Östra Tunhem LP
Gräshoppsångare 1 Östra Tunhem LP
30/5 Rosenfink 1 sjung. S. om Ängaladan, Hornborgasjön MF,JJ
Svarttärna >30 V. om Ängaladan, Hornborgasjön MF,JJ
Vitkindad gås 1 Vadboden, Bjurum MF,JJ
Skedand 1 hane Vadboden, Bjurum MF,JJ
Bläsand 2 hanar Vadboden, Bjurum MF,JJ
Trana par med unge Vadbod-kullen, Bjurum MF,JJ
29/5 Rosenfink 1 sjung. Mossvägen, Falköping TJ
Kornknarr 1 (kl 12.00) S:t Olofs kyrkogård EL
28/5 Gräshoppsångare 1 sjung. mellan S:t Olofs kyrkogård och soptippen MF
Kornknarr 1 spel  (kl 23.20) korsning Parkgat.-Hwassgat. Falköping TJ
27/5 Kornknarr 1 spel  (kl 23.30) korsning Parkgat.-Hwassgat. Falköping TJ
26/5 Trastsångare 1 sjung. Hulesjön TJ
25/5 Rosenfink 1 sjung. Hasselgatan 15, Falköping LS
Svart svan 1 Vadboden, Bjurum ÅAb
Prutgås 1 Vadboden, Bjurum ÅAb
Vitkindad gås 4 Vadboden, Bjurum ÅAb
Årta 4 hanar, 1 hona Vadboden, Bjurum ÅAb
Bläsand 1 hane Vadboden, Bjurum ÅAb
Skedand 1 hane Vadboden, Bjurum ÅAb
Snatterand 4 hanar Vadboden, Bjurum ÅAb
Kricka 1 hane Vadboden, Bjurum ÅAb
Gråhakedopping 1 Agnestadsjön

EL

Svarthakedopping 1 Agnestadsjön

EL

Gök 1 S. om soptippen

EL

24/5 Gräshoppsångare 1 sjung. missionshuset mellan Gökhem och Skår MF
Gräshoppsångare 1 sjung. Mossvägen (snett över PR Slamsug) MF,JJ
Havsörn 1 ad Trandansen, Bjurum TL
23/5 Näktergal minst 5 sjung. S. Stationen -> bågskyttebanan MF,JJ
Kärrsångare 3 sjung. S. Stationen -> bågskyttebanan MF,JJ
Svarthakedopping 5 "Vattenpussen", G:a Göteborgsvägen MF,JJ
Rostand 1 mindre vattensamling Slöta ÅAb
21/5 Näktergal 1 sjung. Ållebergsgymnasiet, Falköping JA
20/5 Kärrsångare 2 sjung. "Snötippen" (Mossvägen) Falköping TJ
Näktergal 1 sjung. Mossvägen, Falköping TJ
Bläsgås 1 (2K) Vadboden, Bjurum LS
Vitkindad gås 1 Vadboden, Bjurum LS
19/5 Rostand 1 Agnestadsjön EL
Bushane 1 Agnestadsjön EL
Strandskata 1 Agnestadsjön EL
Svarthakedopping >5 Agnestadsjön EL
Sångsvan på bo Agnestadsjön EL
Trana Agnestadsjön EL
Kanadagås häckning Agnestadsjön EL
             18/5 Kattuggla 1 Lillegården, Valtorp MF,JJ
Trädgårdssångare 1 sj. Östergården Gökhem MF,JJ
Härmsångare flera sj. Östergården Gökhem MF,JJ
Gök 2 Ore nabb, Hornborgasjön TJ
Vitkindad gås 1 Hälsingsgården, Hornborgasjön TJ
17/5 Tornseglare flera Fågeludden, Hornborgasjön JJ
Tornseglare flera över Falköpings stad JJ
Näktergal 7 soptippen - Hulesjön Falköping MF,JJ
Gräshoppsångare 1 Mossvägen (vid PR) MF,JJ
Grå flugsnappare 1 reningsverket Falköping MF,JJ
15/5 Rostand  1 Agnestadsjön RB,ÅAb m.fl.
Svarthalsad dopping 2 Agnestadsjön RB 
Strandskata  1 Agnestadsjön ÅAb 
Lärkfalk  mot SV. Scheelegatan, Falköping LS
Trana  Agnestadsjön TJ
Sångsvan 1 (på bo) Agnestadsjön TJ
Trana  Agnestadsjön TJ
Gråhakedopping  Agnestadsjön TJ
Svarthakedoppping  Agnestadsjön TJ
Strandskata  1 Agnestadsjön TJ
13/5 Näktergal 4 sjung. Mossvägen/Hulesjön TJ
Gräshoppsångare 2 sjung. Mossvägen/Hulesjön TJ
Rörsångare 1 sjung. Mossvägen/Hulesjön TJ
11/5 Forsärla 2 Lidan, Vist Grolanda - > Snipebro ÅAb m.fl.
Stjärtmes flera Lidan, Vist Grolanda - > Snipebro ÅAb m.fl.
M. hackspett flera Lidan, Vist Grolanda - > Snipebro ÅAb m.fl.
Skogssnäppa 1 sp. Lidan, Vist Grolanda - > Snipebro ÅAb m.fl.
Storskrake 1 Lidan, Vist Grolanda - > Snipebro ÅAb m.fl.
Trädgårdssångare flera Lidan, Vist Grolanda - > Snipebro ÅAb m.fl.
Grönsångare flera Lidan, Vist Grolanda - > Snipebro ÅAb m.fl.
Svarthätta flera Lidan, Vist Grolanda - > Snipebro ÅAb m.fl.
Svarthakedopping 3 "Vattenpussen", (S. Bestorp) Falköping TJ
Gräshoppsångare 1 Hulesjön, Falköping TJ
Grå flugsnappare 2 Sjötorpasjön UC
Svarthalsad dopping 2 Sjötorpasjön UC
Storskarv 4 Sjötorpasjön UC
Brun kärrhök 1 hane Sjötorpasjön UC
Sävsångare 1 Sjötorpasjön UC
10/5 Grå flugsnappare 1 Torbjörntorp LS
M. hackspett 1 Hångers udde, Hornborgasjön ÅAb
Grönsångare 1 sj. Östergården, Gökhem  MF,JJ
Gök 1 Lillegården Valtorp JJ
Härfågel 1 Nabben, Fivlered ortsbefolkningen 
via ÅAb
9/5 Näktergal 1 bakom skrobilsupplaget, Mossvägen TJ
7/5 Törnsångare 2 sjung. Snötippen, Falköping TJ
Härmsångare 1 sjung. Arkivator/Falevi TJ
Svart rödstjärt 1 sjung. Arkivator/Falevi TJ
Ärtsångare 1 sjung. S:t Sigfridsgatan, Falköping MF
Göktyta 1 sjung. Hasselgatan 15, Falköping LS
Svarthakedopping 2 par "Vattenpussen", Falköping LS
Gråhakedopping 2 Agnestadsjön EL
Svarthakedopping 4 Agnestadsjön EL
Gluttsnäppa 1 Agnestadsjön EL
Brushane 2 Agnestadsjön EL
Skedand hane+hona Agnestadsjön EL
Snatterand 1 Agnestadsjön EL
6/5 Havsörn 1 Trandansen, Bjurum UC,IC m.fl.
Brushane 18 Trandansen, Bjurum UC,IC m.fl.
Grönbena 7 Trandansen, Bjurum UC,IC m.fl.
Göktyta 1 Broholm/Stråken EL
5/5 Svarthätta 2 sjung. Hulesjön/Falköpings soptipp TJ
Grönsångare flera sjung. Ore nabb, Hornborgasjön TJ
Svarthätta flera  Ore nabb, Hornborgasjön TJ
Gulärla gott om Ore nabb, Hornborgasjön TJ
4/5 St. korsnäbb 1 par Rosenskog, Göteved ÅAb m.fl.
Blå kärrhök 1 Rosenskog, Göteved ÅAb m.fl.
3/5 Brushane 8 Fågeludden, Hornborgasjön TJ,AL
Svarttärna 2 Fågeludden, Hornborgasjön TJ,AL
Gulärla 1 Fågeludden, Hornborgasjön TJ,AL
Rödstjärt 1 Gamla stan EL
1/5 Rödstjärt Lillegården, Valtorp MF,JJ
Steglits >5 Lillegården, Valtorp MF,JJ
Hussvala flera Hornborga bro MF,JJ
Ladusvala flera Hornborga bro MF,JJ
Ladusvala Trävattna TJ
Buskskvätta Börstig LFr

OBSERVATÖRER
AD Anders Dahlström
ADa Agneta Danielsson
AL Anita Ljungström
BD Birgitta Danielsson
CJ Christian Johansson
EL Erik Linnarsson
FFK Falbygdens Fågelklubbs aktiviteter
GE Gösta Eriksson
GF Gösta Friberg 
GS Gerd Sundén
HS Helge Sundén
HÅA Hans-Åke Abrahamsson
IC Ingemar Carlsson
ID Ingela Danielsson
ILA Ingalill Abrahamsson
IN Ingemar Nilsson
JA Johan Andersson
JaD Josef Adolfsson
JD Johan Dahlström
JDa Jenny Danielsson
JJ Jan Johansson
LFr Lennart Friggeråker 
LiF Lisette Friberg
LP Lars Pettersson
LS Lennart Sundh
MF Mari Friberg
OJ Olof Johansson
RB Rolf Bäckman
RG Rolf Grahm 
RW Roland Wicksell
SD Sten Danielsson
SmD "Smådoppingarna" (ungdomsgrupp)
SGr Studiecirkelgrupp
TA Thomas Asp
TJ Tore Johansson
TL Thérese Lindberg
UC Ulla Carlsson
UT Ulrik Tourbier
ÅAb Åke Abrahamsson