ETT URVAL AV FÅGELOBSERVATIONER MAJ 2004
   

ART

ANTAL

LOKAL

OBS
2004-05-31 Bivråk 2 str. Östergården, Gökhem MF,JJ
Lärkfalk 1 Sjötorpasjön UC
Knölsvan 2 ad + 4 pull Sjötorpasjön UC
Knölsvan 1 ad + 2 pull Sjötorpasjön UC
Grågås 2 ad + 1 pull Sjötorpasjön UC
Turkduva 2 trädgård i Odensberg UC
Gök 1 sjung. Mössebergs platå LS
Törnskata 1 par strax N. om Broddetorp LS
Rapphöna 1 strax N. om Broddetorp LS
Svarttärna 10 Ängaladan, Hornborgasjön LS
Rosenfink 1 sjung. Ängaladan, Hornborgasjön LS
Svarthalsad dopping 1 par med pull mellan Pagoden och Ängaladan LS
Rosenfink 1 sjung. Ebbholmen, Bjurum LS
Kärrsångare 1 sjung. Hasselgatan - Gläntankärret LS
2004-05-30 Bivråk 1 mot N, Hasselgat 15, Falköping LS
Trastsångare 1 sjung. Hulesjön LS
Vigg 1 hane Hulesjön LS
Storskarv 1 Hulesjön LS
Rosenfink 1 sjung. Hulesjön LS
Rosenfink 1 sjung. Snötippen LS
Näktergal 3-4 sjung Tippen - Hulesjön, Falköping LS
Kärrsångare 8-10 sjung. Tippen - Hulesjön, Falköping LS
2004-05-29 Svart rödstjärt 1 Uddagårdens kalkbrott ÅAb
Lärkfalk 1 Marka k:a ÅAb
2004-05-28 Bivråk 1 Lillegården, Valtorp MF,JJ
Näktergal 1 sjung. Lillegården, Valtorp MF,JJ
2004-05-27 Kornknarr 1 missionshuset Gökhem > Skår MF
Kärrsångare 1 sjung. Fäbrobäcken, Gökhem MF
Rosenfink 1 slalombacken, Falköping ÅAb,HS
M. hackspett häckn. Vartoftasjön SGr
2004-05-26 Rosenfink 1 sjung. slalombacken, Falköping LS
Salskrake 5 Hornborgasjöns utlopp ÅAb,AL m.fl.
Bläsgås 1 rast. Vadboden, Bjurum ÅAb m.fl
2004-05-24 Rosenfink 1 sjung. snötippen, Falköping TJ
Gräshoppsångare 1 sjung. bågskyttebanan, Falköping TJ
Svarthakedoppping 4 "Vattenpussen" Falköping TJ
Silltrut 5 Sjötorpasjön ÅAb
Gulärla 3 par Mönarp ÅAb,HS
2004-05-23 Kärrsångare flera sjung p-plats, motionscentr. Mösseberg TJ
Rapphöna 2 Järnvägsgat, utfart mot Skara JJ
Vaktel 2 Ålleberg ÅAb,ILA
2004-05-22 Rosenfink 1 Ålleberg ÅAb,ILA
2004-05-21 Gulärla 2 par Sjötorpasjön ÅAb
2004-05-18 Mosnäppa 3 Vadboden, Bjurum ÅAb m.fl
Lärkfalk 1 Vadboden, Bjurum ÅAb m.fl
2004-05-17 Göktyta 1 sjung S. om Varholmen i Dala LS
Skogsduva 2 (trol kull) Gökhem Skår ÅAb
2004-05-16 Rödspov 1 str. mot N Gökhem MF
Törnskata 1 hane Vintorp, Börstig LS
Gök 3 Karbomossen LS
Ljungpipare 2-3 par Karbomossen LS
Trana 1 par Karbomossen LS
Storspov 1 spel. Karbomossen LS
2004-05-11 Svarthakedoppping 6 "Vattenpussen" Falköping LS
Svarthakedoppping 1 par Agnestadsjön LS
Strandskata 1 Agnestadsjön LS
Rödbena 1 Agnestadsjön LS
Backsvala 1 Agnestadsjön LS
Gulärla, nordlig 25 Agnestadsjön LS
Storspov 1-2 Agnestadsjön LS
Trädgårdssångare G:a Göteborgsvägen TJ
Törnsångare G:a Göteborgsvägen TJ
Näktergal G:a Göteborgsvägen TJ
Svart rödstjärt Odal, Falköping TJ
2004-05-09 Härmsångare 1 sjung. S. om Fågeludden, Hornborgasjön MF,JJ
2004-05-08 Blå kärrhök 1 hona Gökhem MF,JJ
Bergand 2 rast Hulesjön ÅAb,AL
2004-05-07 Gök 1 hörd Ore backar, Hornborgasjön TJ
Svarttärna 5 Ore backar, Hornborgasjön
(utanför "stora döda trädet")
TJ
Törnsångare 1 sjung. Gökhem MF,JJ
Blå kärrhök 1 hona Gökhem MF,JJ
Dvärgmås minst 100 Fågeludden, Hornborgasön ÅAb
Silvertärna minst 6 Fågeludden, Hornborgasön ÅAb
Svarttärna minst 13 Fågeludden, Hornborgasön ÅAb
Svarthalsad dopping 2 Sjötorpasjön ÅAb
2004-05-06 Ärtsångare 1 sjung. S:t Olofs kyrka TJ
Näktergal 2 Snötippen, Falköping TJ
Skogsduva 1 Sjötorpasjön ÅAb
Årta 5 Vässtorpsleden SGr
2004-05-04 Småskrake 1 par Sjötorpasjön UC,IC
Näktergal 1 sjung. Falköpings soptipp TJ
2004-05-03 Göktyta 1 Snötippen, Falköping TJ
Svart rödstjärt 1 Mossvägen, Falköping TJ
2004-05-02 Tornseglare 1 Hasselgatan 15, Falköping LS
Ljungpipare 1 (mot N.) Hasselgatan 15, Falköping LS
Gransångare 1 sjung. Rammla mosse FFK
Grönsångare flera sjung. Rammla mosse FFK
Svarthätta flera sjung. Rammla mosse FFK
Ljungpipare flera spelande Rammla mosse FFK
Orre 1 Rammla mosse FFK
Svarthätta Falköpings soptipp TJ
M. hackspett Falköpings soptipp TJ
Mandarinand 1 Slafsan, Broddetorp ÅAb
Tundrasädgås 2 Vadboden, Bjurum ÅAb
Vitkindad gås 1 Vadboden, Bjurum ÅAb,ILA
Havsörn 1 subad (överflyg) Vadboden, Bjurum  ÅAb,ILA
Småskrake 2 Sjötorpasjön ÅAb
Stjärtand 2 par Sjötorpasjön ÅAb
Skedand 1 par Sjötorpasjön ÅAb
Kricka 93 Sjötorpasjön ÅAb
Ängspiplärka 75 rast Sjötorpasjön ÅAb
2004-05-01 Röd glada 1 str. mot NO
kl 15.20
över Hasselgatan 15, Falköping LS
Gråhakedopping 1 Agnestadsjön LS
Strandskata 1 Agnestadsjön LS
Brushane 8 Agnestadsjön LS
Skedand 1 par Agnestadsjön LS
Vigg 6 Agnestadsjön LS
Gulärla 3 Agnestadsjön LS
Buskskvätta 1 hane Agnestadsjön LS
Storspov 3 Agnestadsjön LS
Grönbena 3 Agnestadsjön LS
Sångsvan 1 par Agnestadsjön LS
Kanadagås 1 par Agnestadsjön LS
Sothöna flera par Agnestadsjön LS
Svarthakedopping 4 "Vattenpussen" Falköping LS
Grönbena 2 "Vattenpussen" Falköping LS
Svarthakedopping 2 Hulesjön LS
Brushane flera Fågeludden, Hornborgasjön TJ
Grönbena Fågeludden, Hornborgasjön TJ
Fisktärna Fågeludden, Hornborgasjön TJ
Gulärla Fågeludden, Hornborgasjön TJ
Årta Fågeludden, Hornborgasjön TJ
Svarthätta Hornborgaån, vid Ekornavallen TJ
M. hackspett 1 Hångers udde, Hornborgasjön ÅAb,ILA
Salskrake 1 Hångers udde, Hornborgasjön ÅAb
Göktyta 1 Slafsan, Broddetorp ÅAb
Strandskata 1 Vadboden, Bjurum ÅAb
Trädlärka 1 Höge rock, V-Kleva ÅAb
Vitkindad gås 1 Vadboden, Bjurum ÅAb,ILA
 
OBSERVATÖRER
AD Anders Dahlström
ADa Agneta Danielsson
AL Anita Ljungström
BD Birgitta Danielsson
CJ Christian Johansson
EL Erik Linnarsson
Et Eric Thorsson
FFK Falbygdens Fågelklubbs aktiviteter
GE Gösta Eriksson
GS Gerd Sundén
HS Helge Sundén
IC Ingemar Carlsson
ID Ingela Danielsson
ILA Ingalill Abrahamsson
JD Johan Dahlström
JDa Jenny Danielsson
JJ Jan Johansson
LiF Lisette Friberg
LFr Lennart Friggeråker 
LS Lennart Sundh
MF Mari Friberg
RB Rolf Bäckman
RG Rolf Grahm 
RW Roland Wicksell
SD Sten Danielsson
SmD "Smådoppingarna" (ungdomsgrupp)
SGr Studiecirkelgrupp
TA Thomas Asp
TJ Tore Johansson
UC Ulla Carlsson
UT Ulrik Tourbier
ÅAb Åke Abrahamsson