ETT URVAL AV FÅGELOBSERVATIONER MAJ 2005
   

ART

ANTAL

LOKAL

OBS
  hela våren M. hackspett 1 par Bredska kvarn, Åsarp BH (via LS)
 
  2005-05-29 Härfågel 1 Bredsjön, Hökensås AJ
  Flodsångare 1 sjung. nära Bågskyttebanan,
G:a Göteborgsvägen
ÅAb,ILA
 
  2005-05-28 Strandskata 3 Vadboden, Bjurum JJ
  Rosenfink 1 sjung. Lillegården, Valtorp JJ
  Sångsvan 2 ad + 5-6 pull Bergsjön UC,IC
  Storskarv 1 Bergsjön UC,IC
  Svarthakedopping 1 Bergsjön UC,IC
 
  2005-05-27 Rödstjärt 1 Vindängen, Falköping CJ
  Rosenfink 1 Sjötorpasjön ÅAb
  Smaln. simsnäppa 2 Vadbodudden UC,IC
  Flodsångare 1 sjung. nära Bågskyttebanan,
G:a Göteborgsvägen
ÅAb,ILA
  Rörhöna 1 Ätran, vid Trädet IH
 
  2005-05-26 Kustsnäppa 1 Vadboden, Bjurum ÅAb,HS
 
  2005-05-25 Skogsduva 2 Gudhems vallar LS
  Rosenfink 1 sjung. campingen - Hästgärdet LS
  Silvertärna 4 Sjötorpasjön ÅAb
 
  2005-05-24 Svarthakedopping 1 damm S. om Vindängens skola MF
  Sångsvan 1 på bo + 1 Bergsjön UC,IC
  Röd glada 1 Mönarp ÅAb
  Orre 2 Ripelången, Jäla ÅAb
  Göktyta 1 Vartofta-Åsaka IH
  Grå flugsnappare 1 Vartofta-Åsaka IH
 
  2005-05-23 Rosenfink 1 campingen, Mösseberg CJ
  Sångsvan 1 par + 6 pull Agnestadsjön CJ
  Strandskata 1 par vid bo Agnestadsjön CJ
  Röd glada 1 Gökhem LP
  Röd glada 1 Mönarp, flög mot Naglarp IH
  Röd glada 1 Bredsjön, Hökensås AD
  Lärkfalk 1 Lockefalan, Ätran IH
 
  2005-05-22 Sjöorre 1 Sjötorpasjön ÅAb
  Svart rödstjärt 1 par Uddagården ÅAb
 
  2005-05-20 Ljungpipare 4 nära Floby k:a LS
  Lärkfalk 2 Vadboden/S. delen av H-sjön MF,JJ
  Svarttärna flera N. om Trandansen, Bjurum MF,JJ
  Mosnäppa 7 Vadboden, Bjurum MF,JJ
  M. strandpipare 1 Vadboden, Bjurum MF,JJ
  Grönbena 2 Vadboden, Bjurum MF,JJ
  Vitkindad gås 4 Vadboden, Bjurum MF,JJ
  Stripgås 1 Vadboden, Bjurum MF,JJ
  Spetsbergsgås 1 Vadboden, Bjurum MF,JJ
  Tornseglare gott om Vadboden, Bjurum MF,JJ
  Skogsduva 1 Backatorp, Ö Tunhem LS,LP
 
  2005-05-19 Fjällpipare 10 nära Floby k:a LS
  från 2005-05-19 Svarttärna minst 19 N. om Trandansen (etablerade i detta område) ÅAb
 
  2005-05-18 Fjällpipare 10 nära Floby k:a
 
ÅAb (upptäckare)ILA,GS,AL,UC,IC
  Ljungpipare 4 nära Floby k:a UC,IC
  Törnskata 1 hane Ållebergs platå LS
  Roskarl 1 högt över Ytterberg, Hornborgasjön IH
  Brushane c:a 30 p-plats Ytterberg IH
 
  2005-05-17 Bläsgås 1 Vadboden, Bjurum ÅAb
  Spetsbergsgås 1 Vadboden, Bjurum ÅAb
  Vitkindad gås 4 Vadboden, Bjurum ÅAb
  Mosnäppa 5 Vadboden, Bjurum ÅAb
 
  2005-05-16 Storspov 1 överflyg. väg 47, S. om Björnol LiF
 
  2005-05-15 Härmsångare 1 sjung. Hasselgatan 15, Falköping LS
  Röd glada 1 Rogestorp BJ (gm JJ)
 
  2005-05-14 Tornseglare 2 Lillegården, Valtorp JJ
  Svarthakedopping 4 damm mellan Åsarp och Smula MF,JJ
  Storspov 1 vid damm mellan Åsarp och Smula MF,JJ
  Storspov 1 hörd från Smula åsar MF,JJ
  Ljungpipare 2 par Södra Ripelången LS
  Gök 1 Södra Ripelången LS
  Gök 2 sjung. Norra Ripelången LS
  Gök 1 sjung. N. om Tuvemossen, Jäla LS
  Gök 1 Odensbergs gård BD
  Tornseglare >2 Trandansen, Hornborgasjön BD,SD
 
  2005-05-13 Röd glada 1 Mönarp ÅAb
  Småspov 2 Ytterberg, Hornborgasjön ÅAb
  Göktyta 1 sjung. Hasselgatan 15, Falköping LS
  Göktyta 1 Slutarps samhälle IH
 
  2005-05-12 Forsärla 1 Snipebro UC,IC
  Drillsnäppa 1 Snipebro UC,IC
  Ärtsångare sjungande Odensberg UC,IC
  Grönsångare sjungande Dimbo MF,JJ
  Småfläckig sumphöna 1 spelande Hornborgamaden ÅAb
  Rördrom 1 Vässtorpsviken ÅAb
  Ljungpipare 1 par S. om Mårby by LS
  Skogsduva 1 spel. S. om Mårby by LS
  Göktyta 1 sjung. S. om Mårby by LS
  Göktyta 1 sjung. Ugglums by LS
  Göktyta 1 NV om Sjötorpasjön BD,SD
 
  2005-05-11 Silltrut, rasen intermedius 3 N. om Slutarp LS
  Silltrut 1 Mönarp IH
  Göktyta 1-2 Vårkumla IH
 
  2005-05-10 Rörsångare Hulesjön LS
  Buskskvätta flera S. delen av Falköpings kommun LS
  Skogsduva 1 Stipakullarna, Näs LS
  Ljungpipare 15 Vartoftasjön LS
  Brun kärrhök 1 hane Tranebergsjön LS
  Törnsångare 1 Slalombacken, Falköping LS
 
  2005-05-07 Spetsbergsgås 1 Vadboden, Bjurum ÅAb
 
  2005-05-05 Skärfläcka 3 Vadboden, Bjurum ÅAb
  Spetsbergsgås 1 Vadboden, Bjurum ÅAb
 
  2005-05-01 Hussvala 4-6 Storegården, Odensberg BD,SD,ID,ADa
  Hämpling 2 Storegården, Odensberg ADa
 
OBSERVATÖRER
AD Anders Dahlström
ADa Agneta Danielsson
AJ Arne Johansson
AL Anita Ljungström
BD Birgitta Danielsson
BC Bengt Christensen
BH Bengt Hellberg
BJ Bernt Johansson
CJ Christian Johansson
CM Christoffer Magnusson
EL Erik Linnarsson
Et Eric Thorsson
FFK Falbygdens Fågelklubbs aktiviteter
GE Gösta Eriksson
GS Gerd Sundén
HS Helge Sundén
IC Ingemar Carlsson
ID Ingela Danielsson
IH Ingemar Hedihn
ILA Ingalill Abrahamsson
IMB Ing-Marie Bertilsson
IN Ingemar Nilsson
IO Inge Olsson
JA Johan Andersson
JD Johan Dahlström
JDa Jenny Danielsson
JJ Jan Johansson
JÅG Jan-Åke Gustafsson
LiF Lisette Friberg
LFr Lennart Friggeråker 
LoS Lovisa Sundh
LP Lars Pettersson
LS Lennart Sundh
MBN Maj-Britt Nilsson
MF Mari Friberg
MS Margot Svensson
RA Rolf Andersson
RB Rolf Bäckman
ReG Reimar Gustavsson
RG Rolf Grahm 
RW Roland Wicksell
SG Staffan Gustafsson
SD Sten Danielsson
SmD "Smådoppingarna" (ungdomsgrupp)
SGr Studiecirkelgrupp
SOG Sven-Olof Gren
Str "Strövarna"
TA Thomas Asp
TG Thomas Gustavsson
TJ Tore Johansson
UC Ulla Carlsson
UT Ulrik Tourbier
ÅAb Åke Abrahamsson