ETT URVAL AV FÅGELOBSERVATIONER MAJ 2006
 

ART

ANTAL

LOKAL

OBS
  2006-05-26-2006-05-29 Obsar från fam. Grahn 26-29/5 finns i PDF-format här:
 
  2006-05-27 Svarthakedopping 5 (2 par, ev 3 par) Vattenpussen LS
  M. strandpipare 1 spel. Schakt o kanal, Falköping LS
  Kärrsångare 1 sjung.

G:a Göteborgsvägen 

LS
  Bläsgås 1 Vadboden, Bjurum MF,JJ
  Sångsvan minst 34 Rogestorp MF,JJ
  Törnskata 1 par banvallen, Rogestorp MF,JJ
  Gulärla 1 banvallen, Rogestorp MF,JJ
  Hämpling minst 4 banvallen, Rogestorp MF,JJ
  Härmsångare flera banvallen, från Sköttningsvägen
i riktning mot Slutarp
MF,JJ
  Kärrsångare flera banvallen, från Sköttningsvägen
i riktning mot Slutarp
MF,JJ
  Törnsångare flera banvallen, från Sköttningsvägen
i riktning mot Slutarp
MF,JJ
  Buskskvätta flera par banvallen, från Sköttningsvägen
i riktning mot Slutarp
MF,JJ
  Steglits 1 banvallen, Rogestorp MF,JJ
  Storspov 2 ladan vid Maxlanda MF,JJ
  Storspov 2 Ö. om banvallen, Rogestorp MF,JJ
 
  Maj 2006 Rosenfink Falekvarna (Trien) IMB
  Gräshoppsångare Loffaroten (nedanför Slöta kyrka) IMB
  Storspov 1 par häckande öster om Friareledet, Falekvarna IMB
  Storspov 1 spelande Byggården, Slöta IMB
  Storspov 1 Stora Karsgården, Slöta IMB
 
  2006-05-25 Rostgumpsvala 1 Fågeludden, Hornborgasjön LS
  Vitkindad gås 2 Vadboden, Bjurum MF,JJ
  Bläsgås 1 Vadboden, Bjurum MF,JJ
 
  2006-05-22 Gök 1 SV Sjötorpasjön LS
  Backsvala c:a 80 Sjötorpasjön LS
 
  2006-05-21 Rosenfink Mösseberg CJ
  Göktyta Mösseberg CJ
  Trädpiplärka Mösseberg CJ
  Göktyta 1 tytande f.d. Liagården, Mösseberg LS
  Näktergal 1 sjungande
(dagligen)
 
utanför huset i björkdungen/rikkärret vid Slalombacken LS
 
  2006-05-19 Svart rödstjärt 1 Boaplan (Hvassgatan) Falköping TJ
  Näktergal 1 sjung G:a Göteborgsvägen  MF,JJ
  Svarthakedopping minst 5 Vattenpussen MF,JJ
 
  2006-05-17 Storspov 1 flög mot S i Slöta/Karlebykorset riksvägen LS
  Storspov 1 landade på åker strax SV om Karleby k:a LS
  1 hörd mellan Svennagården och Getagården, Vartofta-Åsaka LS
  Skogsduva 1 Stenhusagården, Vartofta-Åsaka LS
  Storspov 2 (-3) par ömse sidor om Stenhusagården LE gm LS
  Storspov 1 stod på åker mellan Bäckabo och Torbjörntorp (utmed riksvägen) LS
  Storspov 2 Böne mader Ulricehamn LS
 
  2006-05-14

Rördrom

1 tutande Sjötorpasjön LS
  Skäggmes 1 Sjötorpasjön LS
  Tornseglare 2 Sjötorpasjön LS
  Backsvala 1 Sjötorpasjön LS
  Hussvala c:a 10 Sjötorpasjön LS
  Ladusvala c:a 50 Sjötorpasjön LS
  Brun kärrhök 1 hane Sjötorpasjön LS
  Fiskgjuse 1 Sjötorpasjön LS
  Gråhakedopping 1 Sjötorpasjön LS
  Skäggdopping minst 10 par Sjötorpasjön LS
  Steglits 1 Sjötorpasjön LS
 

 

Svarthakedopping 3 "Vattenpussen" LS
 
  2006-05-11 Rödstjärt 1 sjung. Gamla stan, Falköping EL
 
  2006-05-10 Gråhakedopping 1 par Agnestadssjön EL
 
  2006-05-08 Ärtsångare flera sjung Mösseberg CJ
  Grönsångare Mösseberg CJ
  Svarthätta Mösseberg CJ
  Svarthakedopping 2 Vindängsdammen, Falköping CJ
 
  2006-05-07 Törnsångare 3 Falköpings soptipp JöG,JoG
  Gök 1 spel Hjortemossen, Mönarp JöG,JoG
  Fisktärna 13 sträckande + 4 kvar i sjön Sjötorpasjön JöG,JoG
  Skäggmes 1 hane mot SO Sjötorpasjön JöG,JoG
  Vattenrall 1 Sjötorpasjön JöG,JoG
  Småfläckig sumphöna 1 spelande Sjötorpasjön JöG,JoG
  Brunsiska 1 Sjötorpasjön JöG,JoG
  Stjärtmes 1 Sjötorpasjön JöG,JoG
  Stenfalk 1 (2k) Sjötorpasjön JöG,JoG
   
 
Gråhakedopping 1 Sjötorpasjön JöG,JoG
  Nötskrika 1 sträckande mot norr Sjötorpasjön JöG,JoG
  Råka 1 sträckande mot nordost Sjötorpasjön JöG,JoG
  Skedand 2 hanar 2 honor Agnestadssjön JoG
  Snatterand 2 hanar 1 hona Agnestadssjön JoG
  Grönsångare sjung. Östergården, Gökhem MF,JJ
 
  2006-05-06 Turkduva 10-tal revir
vid inventering
Falköpings tätort  JoG
  Rödstjärt 1 sjung Falköpings tätort  JoG
  Talgoxe trol >125 revir Falköpings tätort  JoG
  Kråka flera par/bon Falköpings tätort  JoG
  Ringduva 1 par ruvande
+ flera par
Lasarettet, Falköping JoG
  Fisktärna/Silvertärna
(huvudsakligen fisktärna,
några silvertärnor)
43 ex mot N Mönarp fam Grahn
  Tornseglare 2 Naglarp fam Grahn
  Göktyta 2 Naglarp fam Grahn
  Näktergal 1 sjung. (ny) Falköpings soptipp JöG,JoG
 
  2006-05-05 Havsörn 1 ad Vadboden, Bjurum MF,JJ
  Strandskata 6 Vadboden, Bjurum MF,JJ
  Svarthalsad dopping 2 Vadboden, Bjurum MF,JJ
  Grönbena 2 Vadboden, Bjurum MF,JJ
  Gråtrut 125 Agnestadssjön JoG
  Strandskata 1 par ruvande Agnestadssjön JoG
  Snatterand 2 hanar Agnestadssjön JoG
  Ljungpipare 11+12
(nordliga rasen altifrons)
Agnestadssjön JoG
  Gråhakedopping 1 Agnestadssjön JoG
  Gravand 1 hane Agnestadssjön JoG
  Skogsduva 1 spelande Agnestad JoG
  Ringduva 350 Sikagården -- Bäckabo JoG
  Sångsvan 1 par ruvande Storesjö, Ålleberg AG,SG,JoG
  Pilgrimsfalk 1 (2K) Ålleberg AG,SG,JoG
  Näktergal 1 sjung. Falköpings soptipp JöG,JoG
 
  2006-05-04 Pilgrimsfalk 1 Fågeludden, Hornborgasjön JJ
 
  2006-05-02 Silkeshäger 1 Sjötorpasjön IN, gm LS
  Rödstjärt 1 hane Hasselgat. 15, Falköping LS
  Snatterand            4 Agnestadsjön CJ
  Gråhakedopping    1 Agnestadsjön CJ
  Kricka                minst 200 Agnestadsjön CJ
  Skedand 11 Agnestadsjön CJ
  Bläsand 1 Agnestadsjön CJ
  Strandskata 2 Agnestadsjön CJ
  Rödbena               2 Agnestadsjön CJ
  Gulärla                  2 Agnestadsjön CJ
  Buskskvätta          2 Agnestadsjön CJ
  Brun kärrhök   1 Agnestadsjön CJ
  Hämpling 1 par Vindängen, Falköping CJ
  Forsärla 1 par Falekvarna JJ
 
  2006-05-01 Röd glada 1 Ugglum (konstgjord damm/sjö) LFr
  Kricka c:a 400 Agnestadsjön LFr
  Stjärtand 4 Agnestadsjön LFr
  Skedand 9 Agnestadsjön LFr
  Årta 2 par Agnestadsjön LFr
  Salskrake 1 hona Agnestadsjön LFr
  Vigg 7 Agnestadsjön LFr
  Brunand 1 par Agnestadsjön LFr
  Gravand 1 Agnestadsjön LFr
  Strandskata 1 par Agnestadsjön LFr
  Gråhakedopping 1 Agnestadsjön LFr
  Gluttsnäppa 21 Agnestadsjön LFr
  Skogssnäppa minst 15 Agnestadsjön LFr
  Grönbena 2 Agnestadsjön LFr
  Enkelbeckasin c:a 20 Agnestadsjön LFr
  Brun kärrhök 1 hona Agnestadsjön LFr
  Storskrake 1 par Bergsjön LFr
  Småskrake 3 Bergsjön LFr
  Vigg 15 Bergsjön LFr
  Sångsvan 4 Bergsjön LFr
  Storskarv 1 Bergsjön LFr
  Svarthakedopping 1 par Tomtens kalkbruk LFr
  Sothöna 1 par Tomtens kalkbruk LFr
  Brun kärrhök 1 hane Tomtens kalkbruk LFr
  M. strandpipare 1 par Tomtens kalkbruk LFr
 
OBSERVATÖRER
AD Anders Dahlström
ADa Agneta Danielsson
AG Arthur Grahn
AL Anita Ljungström
BD Birgitta Danielsson
BC Bengt Christensen
BJ Bernt Johansson
CJ Christian Johansson
CM Christoffer Magnusson
EFF Elizabeth Fierro Fredriksson
EL Erik Linnarsson
Et Eric Thorsson
FFK Falbygdens Fågelklubbs aktiviteter
GE Gösta Eriksson
GS Gerd Sundén
HS Helge Sundén
IC Ingemar Carlsson
ID Ingela Danielsson
IH Ingemar Hedihn
ILA Ingalill Abrahamsson
IMB Ing-Marie Bertilsson
IN Ingemar Nilsson
IO Inge Olsson
IS Ingemar Siby
JA Johan Andersson
JD Johan Dahlström
JDa Jenny Danielsson
JJ Jan Johansson
JoG Jonas Grahn
JÅG Jan-Åke Gustafsson
JöG Jörgen Grahn
LE Lisbeth Ericsson
LiF Lisette Friberg
LFr Lennart Friggeråker 
LP Lars Pettersson
LS Lennart Sundh
MBN Maj-Britt Nilsson
MF Mari Friberg
MS Margot Svensson
PS Peter Svensson
RA Rolf Andersson
RB Rolf Bäckman
ReG Reimar Gustavsson
RG Rolf Grahm 
RW Roland Wicksell
SG Staffan Gustafsson
SD Sten Danielsson
SmD "Smådoppingarna" (ungdomsgrupp)
SGn Sonja Grahn
SGr Studiecirkelgrupp
SOG Sven-Olof Gren
TA Thomas Asp
TG Thomas Gustavsson
TJ Tore Johansson
UC Ulla Carlsson
UT Ulrich Tourbier
ÅAb Åke Abrahamsson