ETT URVAL AV FÅGELOBSERVATIONER MAJ 2007
         
DATUM ART ANTAL LOKAL OBS
2007-05-31 Svartsnäppa 1 Vadboden, Bjurum MF,JJ
  Vitkindad gås 10 Vadboden, Bjurum MF,JJ
  Strandskata 3 Vadboden, Bjurum MF,JJ
  Svarttärna 1 mellan Dagsnäs och Vadboden MF,JJ
         
2007-05-30 Rosenfink 1 sjung slalombacken, Falköping LS
  Gransångare 1 sjung Näregården Mössebergs sluttning LS
         
2007-05-25
kl 19.40
Flodsångare 1 sjung ~området mellan PR slamsug och högen med träspån MF,JJ
  Gräshoppsångare 1 sjung samma område som flodsångaren, se ovan MF,JJ
  Näktergal 3-4 sträckan från PR slamsug mot bågskyttebanan - G:a Göteborgsvägen MF,JJ
  Härmsångare sjung ~bågskyttebanan MF,JJ
  Trädgårdssångare sjung bågskyttebanan MF,JJ
  Törnsångare flera par S. Stationen -> G:a Göteborgsvägen MF,JJ
         
2007-05-18 St. beckasinsnäppa 1 dammen vid St. Veka MF,JJ
  Årta 2 hanar dammen vid St. Veka MF,JJ
  Mosnäppa minst 4 Vadboden, Bjurum MF,JJ
  Småsnäppa 1 Vadboden, Bjurum MF,JJ
  Svartsnäppa 1 Vadboden, Bjurum MF,JJ
  Grönbena flera Vadboden, Bjurum MF,JJ
  Rapphöna 1 Bangatan, kurvan vid Vilhelmsro MF,JJ
  Vitkindad gås 1 par flög över Falköping (Statoil) LS
         
2007-05-17 Gråhakedopping 1 Vartoftasjön LS
  Skäggdopping 6 Vartoftasjön LS
  Grågås 4 Vartoftasjön LS
  Brun kärrhök 1 hane Vartoftasjön LS
  Storskrake 1 hona Vartoftasjön LS
  Brunand 1 hane Vartoftasjön LS
  Sothöna 4 Vartoftasjön LS
  Mosnäppa 11 Trandansen LS
  Kärrsnäppa 1 Trandansen LS
  Stripgås 1 ad Stora Bjurum LS
  Vitkindad gås 1 par Stora Bjurum LS
  Grågås   >300 Stora Bjurum LS
  Större beckasinsnäppa 1 ad Sätunaviken/maden Hälsingsgården LS
  Lärkfalk 1 Sätunaviken/maden Hälsingsgården LS
  Vitkindad gås 1 par Sätunaviken/maden Hälsingsgården LS
  Rödbena 1 Agnestadsjön LS
  Gluttsnäppa 1 Agnestadsjön LS
  Härmsångare 1 sjung mellan p-plats (campingen) och Pankasjön Mösseberg MF,JJ
         
2007-05-16 St. beckasinsnäppa 1 Sätunaviken, S. om Hälsingsgården Hornborgasjön LS
  Stenfalk 1 hona Sätunaviken, S. om Hälsingsgården Hornborgasjön LS
  Rödstjärt 1 hona Hasselgatan 15, Falköping LS
  Härmsångare 1 sjung Hasselgatan, Falköping LS
         
2007-05-12 Mosnäppa 1 Vadboden/Trandansen Bjurum MF,JJ
  Svartsnäppa 1 Vadboden/Trandansen Bjurum MF,JJ
         
2007-05-08 Hämpling 1 par Högstena LS
  Fasan 1 par Lilla Skattegården Åsle LS
  Törnsångare 1 sjung. Skarke LS
  Ärtsångare 1 sjung. Skarke LS
  Ljungpipare 48 rastande Trosseberg, Luttra LS
  Storspov 1 spel Fogdegården, Luttra LS
         
2007-05-07 Göktyta 1 sjung. Svennagården, Vartofta-Åsaka LS
  Hämpling 1 par Svennagården, Vartofta-Åsaka LS
  Grönsångare sjungande Dvärstorp Tidaholm LS
  Fasan 1 par Södra Bestorp LS
  Storspov 1 spelande Stommen Torbjörntorp LS
         
2007-05-03 Storspov 1 ex spelande Göteve LS
         
2007-05-02 Entita 1 sjung Knätte kullar Ulricehamn LS
  Hämpling 1 par Svenstorp, Blidsberg LS
  Enkelbeckasin 1 spel Ulricehamn vid Ätran S om Dalum LS
 
OBSERVATÖRER
AD Anders Dahlström
ADa Agneta Danielsson
AG Arthur Grahn
AL Anita Ljungström
BD Birgitta Danielsson
BC Bengt Christensen
BJ Bernt Johansson
CJ Christian Johansson
CM Christoffer Magnusson
EFF Elizabeth Fierro Fredriksson
EL Erik Linnarsson
ET Eric Thorsson
EV Emma Vidmark
FFK Falbygdens Fågelklubbs aktiviteter
GE Gösta Eriksson
GS Gerd Sundén
HS Helge Sundén
IC Ingemar Carlsson
ID Ingela Danielsson
IH Ingemar Hedihn
ILA Ingalill Abrahamsson
IMB Ing-Marie Bertilsson
IN Ingemar Nilsson
IO Inge Olsson
IS Ingemar Siby
JA Johan Andersson
JD Johan Dahlström
JDa Jenny Danielsson
JJ Jan Johansson
JoG Jonas Grahn
JÅG Jan-Åke Gustafsson
JöG Jörgen Grahn
LE Lisbeth Ericsson
LiF Lisette Friberg
LFr Lennart Friggeråker 
LP Lars Pettersson
LS Lennart Sundh
MBN Maj-Britt Nilsson
MF Mari Friberg
MS Margot Svensson
MSu Marcus Sundberg
PS Peter Svensson
RA Rolf Andersson
RB Rolf Bäckman
ReG Reimar Gustavsson
RG Rolf Grahm 
RW Roland Wicksell
SG Staffan Gustafsson
SD Sten Danielsson
SmD "Smådoppingarna" (ungdomsgrupp)
SGn Sonja Grahn
SGr Studiecirkelgrupp
SOG Sven-Olof Gren
TA Thomas Asp
TG Thomas Gustavsson
TJ Tore Johansson
UC Ulla Carlsson
UT Ulrich Tourbier
ÅAb Åke Abrahamsson