ETT URVAL AV FÅGELOBSERVATIONER MARS 2003
   

ART

ANTAL

LOKAL

OBS
31/3 Salskrake 1 Sjötorpasjön UC
Snatterand 1 par Sjötorpasjön UC
Gråhakedopping 1 par Sjötorpasjön ÅAb
Snatterand 2 Sjötorpasjön ÅAb
Skäggdopping 6 Sjötorpasjön ÅAb
Havstrut 11 Sjötorpasjön ÅAb
Storskarv 1 Sjötorpasjön ÅAb
30/3 Storspov 1 sp. Storegården >> Odensbergs såg BD,SD
Dubbeltrast 4 L. Salaholm, Trävattna MF,JJ
Strömstare 3 (varav 1 sj.) Kvissle, uppströms Lidan MF,JJ
Bergfink 5 N. Vintermossen, Ullene MF,JJ
M. korsnäbb 2 N. Vintermossen, Ullene MF,JJ
Trana 1 par Sjötorpasjön (udden) BD,SD
Brun kärrhök 1 hane Sjötorpasjön BD,SD
Gråhäger 1 Sjötorpasjön BD,SD
Sångsvan 2 Sjötorpasjön BD,SD
Knölsvan 8 Sjötorpasjön BD,SD
Gräsand 20 Sjötorpasjön BD,SD
Salskrake 1 hane Sjötorpasjön BD,SD
Storskrake 50-60 Sjötorpasjön BD,SD
Knipa 45 Sjötorpasjön BD,SD
Skäggdopping 6 Sjötorpasjön BD,SD
Bläsand 5 Sjötorpasjön BD,SD
Skrattmås 14 Sjötorpasjön BD,SD
Havstrut/Gråtrut 6-7 Sjötorpasjön BD,SD
29/3 Storspov 1 Sköttning/väg 47 MF,JJ
28/3 Rödhake 1 Odensberg UC,IC
Taltrast 1 Odensberg UC,IC
Pärluggla 1-2 Pinnahemmet, N. om Mullsjö ÅAb
Pärluggla 1 Tittebovägen, nära Sandhem ÅAb
27/3 Stjärtand 2 par Trandansen, Bjurum MF,JJ
Skedand 1 hane Trandansen, Bjurum MF,JJ
Duvhök 1 Gotthards, Falköping MF,JJ
26/3 Snösparv 5 Sjötorpasjön ÅAb
Sävsparv 1 Sjötorpasjön UC,AT
Skäggdopping 1 Sjötorpasjön UC,AT
Enkelbeckasin 1 Sjötorpasjön UC,AT
Skogssnäppa 1 Sjötorpasjön UC,AT
Storskrake 37 Sjötorpasjön UC,AT
Skrattmås 12 Sjötorpasjön UC,AT
Kricka 17 Sjötorpasjön UC,AT
22/3 Stjärtand 1 par Trandansen, Bjurum UC,IC
Bläsand 10 Dagsnäs UC,IC
Knipa 2 hanar Dagsnäs UC,IC
Storskarv 2 Dagsnäs UC,IC
21/3 Varfågel 1 Sjötorpasjön, södra delen JDa
Sångsvan 4 par Sjötorpasjön, södra delen JDa
Trana 1 par Sjötorpasjön, Sjögårds backe JDa
Trana 1 par Sjötorpasjön, "Brännerna" JDa
Storskrake 8 hanar
2 honor
Sjötorpasjön JDa
Gråhäger 1 Sjötorpasjön JDa
20/3 Stenknäck 2 St. Ruderna, Stenum BS
19/3 Röd glada 1 Mårby UC,IC
Kricka 2 par Trandansen, Bjurum UC,IC
Kattuggla 2 sp. Vilske-Kleva LS
Strandskata 1 överstr. Torpa, Gökhem LS
16/3 Trana c:a 40 Vadboden, Bjurum MF,JJ
M. sångsvan 1 Vadboden, Bjurum MF,JJ
Sädgås 1 Vadboden, Bjurum MF,JJ
Salskrake 12 hanar
2 honor
Hornborgasjöns utlopp MF,JJ
Skäggdopping 1 Hornborgasjöns utlopp MF,JJ
Brunand >5 Hornborgasjöns utlopp MF,JJ
Bläsand >5 Hornborgasjöns utlopp MF,JJ
Kricka flera par Hornborgasjöns utlopp MF,JJ
Storskrake många Hornborgasjöns utlopp MF,JJ
Sothöna många Hornborgasjöns utlopp MF,JJ
Taltrast 1 Mularps socken ILA,ÅAb
Storskrake 15 Hulesjön  LS
Knipa 30 Hulesjön  LS
Skrattmås 5 Hulesjön  LS
15/3 Trana 10 Vadboden, Bjurum JJ
Kungsörn 1 juv S. delen av Hornborgasjön JJ
Havsörn 1 juv S. delen av Hornborgasjön MF,JJ
Fjällvråk 1 Ö. om Trandansen MF,JJ
Ormvråk flertal S. delen av Hornborgasjön MF,JJ
Pärluggla 1 Trävattna ILA,ÅAb
Kattuggla 3 Trävattna ILA,ÅAb
Orre 1 sp. tupp Säxtingen, Sydbillingen LS
Nötkråka 3-4 Säxtingen, Sydbillingen LS
M. korsnäbb flera revir och
flockar
Säxtingen, Sydbillingen LS
Havsörn 2 Södra Hornborgasjön LS
Kungsörn 1 Södra Hornborgasjön LS
14/3 Trana 1 Vadboden, Bjurum RG
Salskrake 5 hanar
2 honor
Hornborgasjöns utlopp RG
Havsörn 1 ad, 1 juv S. delen av Hornborgasjön MF,JJ m.fl
Kungsörn 1 juv S. delen av Hornborgasjön MF,JJ m.fl
Stare flertal Vadboden, Bjurum MF,JJ m.fl
Tofsvipa flertal Vadboden, Bjurum MF,JJ m.fl
Bofink flera Ö. Tunhem RK
Stenknäck 1 par matningsställe, Ö, Tunhem RK,IF
Gärdsmyg 1 sj. dammarna, Ö. Tunhem RK
Pärluggla 1 sp. Ö. Tunhem, mot Mösseberg (skymningen) RK
våren 2003 Kattuggla 1 hona, 1 hane
hörda
Ö. Tunhem RK,IF
12/3 Bofink 1 hane Gökhem LiF
Pärluggla 6 S. om Sandhem FFK
Trana 7 Risbo, Mullsjö gm JDa
9/3 Stare 1 Östra Tunhem RK
Sånglärka flera str. Gökhem MF,JJ
Sånglärka 1 str. mot N. Hasselgatan 15, Falköping LS
Tofsvipa 5 Vadboden, Bjurum JJ
Tofsvipa 7 str. Herstorp UC,IC
Strömstare 2 1 km uppströms Snipebro IC, ÅAb
Sångsvan 4 Snipebro IC
Trana 1 par Jättene HP (gm LS)
Varfågel Velinga mosse COE
8/3 Sånglärka flera str. Vadboden, Bjurum RG
Tofsvipa c:a 10 Vadboden, Bjurum RG
Stare c:a 15 Vadboden, Bjurum RG
Kungsörn 1 juv Vadboden, Bjurum RG
Kattuggla 1 sp. Ullene MF,JJ
Tofsvipa 1 Gudhems g:a prästgård IF,RK
7/3 Strömstare 1 Äspås ÅAb
6/3 Sånglärka 1 Marka LiF,GF
4/3 Råka 1 ad Wetterlinsgatan 11, Falköping LS
3/3 "Brunsiska" 1 hane Odensberg UC,IC

OBSERVATÖRER
AD Anders Dahlström
ADa Agneta Danielsson
AL Anita Ljungström
AT Albin Thorsson
BD Birgitta Danielsson
BS Bo Strand
CJ Christian Johansson
EL Erik Linnarsson
FFK Falbygdens Fågelklubbs aktiviteter
GE Gösta Eriksson
GF Gösta Friberg 
GS Gerd Sundén
HS Helge Sundén
HÅA Hans-Åke Abrahamsson
IC Ingemar Carlsson
ID Ingela Danielsson
IF Ingemar Fägerlind
ILA Ingalill Abrahamsson
IN Ingemar Nilsson
JaD Josef Adolfsson
JD Johan Dahlström
JDa Jenny Danielsson
JJ Jan Johansson
LFr Lennart Friggeråker 
LiF Lisette Friberg
LS Lennart Sundh
MF Mari Friberg
OJ Olof Johansson
RB Rolf Bäckman
RK Reino Korhonen
RG Rolf Grahm 
RW Roland Wicksell
SD Sten Danielsson
SmD "Smådoppingarna" (ungdomsgrupp)
SGr Studiecirkelgrupp
TA Thomas Asp
TJ Tore Johansson
UC Ulla Carlsson
UP Ulf Peterson
UT Ulrik Tourbier
ÅAb Åke Abrahamsson