ETT URVAL AV FÅGELOBSERVATIONER MARS 2004
   

ART

ANTAL

LOKAL

OBS
2004-03-30 Storspov 1 Broddetorp GS
2004-03-28 Forsärla 2 Lidan, Kvissle JJ
Strömstare 1 Lidan, Kvissle JJ
Dubbeltrast 1 L. Salaholm, Trävattna JJ
Fjällvråk 1 Vadboden, Bjurum MF,JJ
Skäggdopping 2 Trandansen, Bjurum MF,JJ
Salskrake 1 hane Trandansen, Bjurum MF,JJ
Skedand 1 hane Trandansen, Bjurum MF,JJ
Stjärtand 2 hanar Vadboden, Bjurum MF,JJ
2004-03-26 Havsörn 1 ad S. delen av Hornborgasjön JJ
Fjällvråk 1 Vadboden, Bjurum JJ
Storspov 1 str Vadboden, Bjurum JJ
2004-03-25 Rödhake 1 Gökhem LiF
Sångsvan 262 Mönarp ÅAb
M sångsvan 11 Mönarp ÅAb
Kanadagås 41 Mönarp ÅAb
Grågås 23 Mönarp ÅAb
Fjällvråk 2 Mönarp ÅAb
Ormvråk 3 Mönarp ÅAb
Trana 14 Mönarp ÅAb
2004-03-23 Sångsvan 189 Mönarp ÅAb
M sångsvan 7 Mönarp ÅAb
Kanadagås 140 Mönarp ÅAb
Grågås 18 Mönarp ÅAb
Sädgås 2 Mönarp ÅAb
2004-03-22 M. sångsvan 18 rast. Mönarp ÅAb
2004-03-21 Stjärtand minst 3 hanar Vadboden, Bjurum MF,JJ
Salskrake minst 3 hanar Vadboden, Bjurum MF,JJ
Havsörn 2 (varav 1 ad) Vadboden, Bjurum + Ore nabb MF,JJ
Duvhök 1 Vadboden, Bjurum MF,JJ
Fjällvråk 2 Vadboden, Bjurum MF,JJ
Ormvråk 2 Vadboden, Bjurum MF,JJ
Tornfalk 1 Vadboden, Bjurum MF,JJ
Steglits minst 4 Trandansen, Bjurum MF,JJ
Storspov 1 Broddetorp LFr
Sångsvan 280 rast. Mönarp ÅAb
2004-03-20 Stjärtand 1 hane Trandansen, Bjurum LS
Kricka minst 50 Trandansen, Bjurum LS
Bläsand minst 50 Trandansen, Bjurum LS
Fjällvråk 1 Mönarp LS
Fjällvråk 1 Västhanget, Ålleberg LS
2004-03-19 Bofink 1 hane Gökhem MF
2004-03-17 Steglits 1 Hasselgat 15, Falköping LS
M. sångsvan 3 damm 150 m V. om Hulesjön ET
Sångsvan 87 ad + 17 2K damm 150 m V. om Hulesjön ET
Trana 1 damm 150 m V. om Hulesjön ET
2004-03-16 Storskarv 7 mot N, Hasselgat 15, Falköping LS
2004-03-14 Sparvuggla 1 Vråhålan LS
Sångsvan 25 mot N, Vråhålan LS
Kanadagås 30 mot N, Vråhålan LS
Trana 3 Vadboden, Bjurum MF,JJ
Spetsbergsgås 2 Vadboden, Bjurum MF,JJ
Sädgås 9 Vadboden, Bjurum MF,JJ
Sångsvan c:a 15 Vadboden, Bjurum MF,JJ
Tofsvipa gott om Vadboden, Bjurum + Mönarp MF,JJ
Sånglärka gott om Vadboden, Bjurum + Mönarp MF,JJ
Stare Vadboden, Bjurum MF,JJ
Ringduva Vadboden, Bjurum MF,JJ
Grågås många Vadboden, Bjurum MF,JJ
Skogsduva 1 str. Vadboden, Bjurum MF,JJ
Havsörn 2 S. om Hornborgasjön MF,JJ
Duvhök 1 S. om Hornborgasjön MF,JJ
Kungsörn 1 SV. Dagsnäs/Trandansen MF,JJ
Tornfalk 1 Bjurums k:a MF,JJ
Tornfalk 1 V. om Trandansen MF,JJ
Fjällvråk 1 V. om Trandansen MF,JJ
Fjällvråk 1 Odensberg -> Göteve MF,JJ
Ormvråk 1 Forentorp MF,JJ
Ormvråk 1 Mönarp MF,JJ
Trana flera hörda Mönarp MF,JJ
Kanadagås >100 Mönarp EL
Trana 1 Mönarp EL
Sångsvan >60 Mönarp EL
Sånglärka gott om Mönarp EL
Tofsvipa gott om Mönarp EL
2004-03-13 Kungsörn 1 Hångerområdet, Hornborgasjön JJ
Havsörn 1 Hångerområdet, Hornborgasjön JJ
Fjällvråk 1 Bjurums k:a JJ
Fjällvråk 1 Marka MF,JJ
2004-03-11 Fjällvråk 1 Marka > Odensberg MF
2004-03-09 Havsörn 2 (varav 1 ad) S. delen av Hornborgasjön JJ
Skogsduva 3 Vadboden, Bjurum LS
2004-03-08 Havsörn 4 (varav 2 ad) S. delen av Hornborgasjön GE
Kungsörn 1 S. delen av Hornborgasjön GE
Kattuggla 1 hörd Bredegården, Hånger JJ
2004-03-07 Trana 2 över Vadboden, Bjurum JJ
Kungsörn 1 Ebbholmen, Bjurum JJ
Fjällvråk 1 Bjurums k:a JJ
Fjällvråk 1 Slättaberget, Vilske-Kleva MF,JJ
2004-03-03 Rödhake 1 Hasselgat 15, Falköping LS
 
OBSERVATÖRER
AD Anders Dahlström
ADa Agneta Danielsson
AL Anita Ljungström
BD Birgitta Danielsson
CJ Christian Johansson
EL Erik Linnarsson
Et Eric Thorsson
FFK Falbygdens Fågelklubbs aktiviteter
GE Gösta Eriksson
GS Gerd Sundén
HS Helge Sundén
IC Ingemar Carlsson
ID Ingela Danielsson
ILA Ingalill Abrahamsson
JD Johan Dahlström
JDa Jenny Danielsson
JJ Jan Johansson
LiF Lisette Friberg
LFr Lennart Friggeråker 
LS Lennart Sundh
MF Mari Friberg
RB Rolf Bäckman
RG Rolf Grahm 
RW Roland Wicksell
SD Sten Danielsson
SmD "Smådoppingarna" (ungdomsgrupp)
SGr Studiecirkelgrupp
TA Thomas Asp
TJ Tore Johansson
UC Ulla Carlsson
UT Ulrik Tourbier
ÅAb Åke Abrahamsson