ETT URVAL AV FÅGELOBSERVATIONER MARS 2005
   

ART

ANTAL

LOKAL

OBS
 

Mars

Kattuggla hoande Slalombacken, Falköping LS
 
  2005-03-31 Stenfalk 1 Odensberg LS
  Fiskgjuse 1 mot N. Torpa, Sörby LS
  Järnsparv 1 sjung. Torpa, Sörby LS
  Storspov 2 Sandbäcken, Odensberg UC,IC
 
  2005-03-30 Salskrake 1 hane Vadboden, Bjurum UC,IC
  Smådopping 1 Vadboden, Bjurum UC,IC
  Stjärtand 3 par Vadboden, Bjurum UC,IC
  M. sångsvan 2 ad, 3 juv Vadboden, Bjurum UC,IC
 
  2005-03-29 Sädesärla 2 överflyg. Vadboden, Bjurum JJ
 
  2005-03-28 Storskarv 3 mor Norr, Hasselgatan 15, Falköping LS
  Gråsiska 12 Hasselgatan 15, Falköping LS
  Bergfink 1 hona Hasselgatan 15, Falköping LS
  Amerikansk bläsand 1 hane Vadboden, Bjurum LS
  Röd glada 1 Mönarp ÅAb,IN m.fl
  Fjällvråk 4 Mönarp ÅAb,IN m.fl
  Ormvråk 7 Mönarp ÅAb,IN m.fl
  Tornfalk minst 5 Mönarp ÅAb,IN m.fl
  Gröngöling 1 Marka k:a ÅAb
  Fjällvråk 1 S. om Gudhem MF,JJ
  Brun kärrhök 1 hane str. över Falköping mot Hornborgasjön LS
 
  2005-03-27 Rödhake 1 trädgård Odensberg UC,IC
  Storspov 1 överflyg. Vadboden, Bjurum JJ
  Amerikansk bläsand 1 ad hane Vadboden, Bjurum ÅAb,MF,JJ
  Stjärtand 2 par Vadboden, Bjurum ÅAb
  Snatterand 2 par Vadboden, Bjurum ÅAb
  Varfågel 1 ovanför Skårs kalkbrott ÅAb
  Trädlärka minst 3 grustag Sjögerås ÅAb
  Fjällvråk 1 Maxlanda - Rogestorp MF,JJ
  Fjällvråk 1 Mönarp MF,JJ
  Storskarv 1 mot N. över Hulejön LS
  Brunand 10 Hulejön LS
  Kricka 12 Hulejön LS
  Sparvuggla 1 Gryten, 500 m. V. Malmeneslätt ÅAb,ReG
  Sångsvan c:a 500 V. om Rogestorp IN,MBN,ÅAb,ILA
  M. sångsvan minst 5 V. om Rogestorp IN,MBN,ÅAb,ILA
  Sädgås 15 V. om Rogestorp IN,MBN,ÅAb,ILA
  Storspov 1 Segerstad EL
 
  2005-03-26 Stenskvätta 1 p-plats vid vägen till Järnbron/Almeö RA
  Amerikansk bläsand 1 ad hane Vadboden, Bjurum MF,JJ m.fl.
  Amerikansk kricka 1 hane Vadboden, Bjurum MF,JJ m.fl.
  Spetsbergsgås 1 Vadboden, Bjurum MF,JJ m.fl.
  Stjärtand 3 par Vadboden, Bjurum MF,JJ
  Snatterand 1 par Vadboden, Bjurum MF,JJ
  Havsörn 1 ad överflyg. Vadboden, Bjurum MF,JJ
  Kungsörn 1 SV. Vadboden/Bjurum MF,JJ
  Rödhake 1 Trandansen, Bjurum MF,JJ
  Spetsbergsgås 3 Vadboden, Bjurum ÅAb
 
  2005-03-25 Morkulla 1 Ålleberg JJ
  Varfågel 1 sjung. N. om Hornborgasjöns utlopp MF,JJ
  Brun kärrhök 1 hane N. delen av Hornborgasjön MF,JJ
  Sävsparv många vallen, Hornborgasjöns utlopp MF,JJ
  Dubbeltrast 1 sjung. Hånger LS
  Råka 1 Plantis, Falköping LS
 
  2005-03-24 Skrattmås >30 str. Sköttning - Rogestorp MF,JJ
 
  2005-03-23 Stenfalk 1 Falköpings flygfält ReG, gm ÅAb
 
  2005-03-22 Sånglärka 6 Herstorp UC,IC
  St. korsnäbb 3 Korpaboviken, Hornborgasjön BC,HS
  Stjärtmes 10-tal Korpaboviken, Hornborgasjön BC,HS
 
  2005-03-21 Bofink 3 hanar Gökhem LiF
  Nötkråka 1 väg mot S. grindstugan Mösseberg BC
 
  2005-03-20 Trana 1 Trandansen Bjurum JJ
  Trana 1 Stommen, Hornborgasjön JJ
  Fjällvråk 1 S. om Gudhem MF,JJ
  Fjällvråk 1 Mönarp LFr
  Ljungpipare 1 Mönarp LFr
 

e.m.

Trana 5 Trandansen Bjurum MF,JJ
 
  2005-03-19 Sparvuggla 1 spel. Vråhålan LS,LoS
  Berguv 1 spel. Vråhålan LS,LoS
 
  2005-03-18 Ormvråk 1 Trandansen Bjurum MF
  Grågås >150 Trandansen Bjurum MF
  Tofsvipa gott om Trandansen Bjurum MF
  Starar fåtal Trandansen Bjurum MF
  Tofsvipa 30-tal Rogestorp-Mönarp LS
 
  2005-03-17 Tofsvipa 6 "Gökhemskorsningen" UC,IC
  Råka 4 PA:s, Falköping ÅAb,HS
  Tofsvipa 2 Luttra ÅAb,HS
  Ringduva 1 Luttra ÅAb,HS
  Turkduva 1 Falköping ÅAb,HS
  Kattuggla 1 hoande Mössebergsparken - Kurorten LS,Str
 
  2005-03-16 Råka 2 PR Slamsug, Mossvägen Falköping LS
 
  2005-03-15 Steglits 7 Marka k:a ÅAb
 
  2005-03-14 Tofsvipa 12 str. Mönarp SOG
 
  2005-03-13 Fjällvråk 1 Mönarp JJ
  Fjällvråk 3 Mönarp LS
  Tornfalk 2 Mönarp LS
  Ormvråk 2 Mönarp LS
  Råka 1 Göteve LS
  Fjällvråk 1 mellan Gökhem och Bogrens MF,JJ
  Ormvråk 1 mellan Gökhem och Marka MF,JJ
  Vattenrall 1 Hulesjön MF,JJ
  Rörhöna 1 Hulesjön MF,JJ
  Jorduggla 3 Mönarp EL
  Sångsvan 4 Mönarp EL
 
  2005-03-12 Gråsiska 2 Dagsnäs MF,JJ
  Havsörn 1 ad Vadbodkullen, Bjurum MF,JJ
  Fjällvråk 1 Sjögerås, Vilske-Kleva MF,JJ
  Jorduggla 1 Mönarp JÅG,SG
  Duvhök 1 Mönarp JÅG,SG
  Fjällvråk 1 Mönarp JÅG,SG
  Varfågel 1 Mönarp EL
  Fjällvråk 1 Mönarp EL
 
  2005-03-06 Jorduggla 3 Mönarp-Slutarp MF,JJ
  Fjällvråk 2 Mönarp MF,JJ
  Fjällvråk 1 Östergården, Gökhem MF,JJ
  Fjällvråk 1 väg 47, Redberga MF,JJ
  Fjällvråk 2 Vadboden, Bjurum JJ
  Jorduggla 3 Mönarp LS
  Uggla sp. 1 Mossvägen, Falköping LS
  Varfågel 2 utmed S. Tvärvägen, Falköping LS
  Pärluggla 1 sp. 1 km in på Södra vägen, Gryten Ullene ÅAb,ILA
 
  2005-03-05 Jorduggla 2 Mönarp-Slutarp (nära vindkraftverken) JJ
  Fjällvråk 1 Mönarp JJ
  Tornfalk 1 Mönarp JJ
  Tretåig hackspett 1 gammelskogen Ryfors GS,HS m.fl
 
  2005-03-04 Jorduggla 2 Mönarp-Slutarp (nära vindkraftverken) MF,JJ
  Kungsörn 1 Mönarp, vägen mot Jäla MF,JJ
  Jorduggla 3 Mönarp ÅAb,ILA
  Kungsörn 1 Mönarp ÅAb,ILA
  Fjällvråk 2 Mönarp ÅAb,ILA
  Tornfalk 1 Mönarp ÅAb,ILA
  Varfågel 1 Mönarp ÅAb,ILA
 
  2005-03-03 Jorduggla 2 Mönarp (nära vindkraftverken) UC,IC
  Fjällvråk 1 Mönarp UC,IC
  Jorduggla 2 (ev. 3) Mönarp ÅAb,ILA
  Berglärka 1 Mönarp ÅAb,ILA
  Duvhök 1 hane Mönarp ÅAb,ILA
  Tornfalk 1 Mönarp ÅAb,ILA
  Fjällvråk 1 Mönarp ÅAb,ILA
   
  2005-03-02 Rapphöna 15 nära Brismene kyrka 2:a hand gm ÅAb
  Strömstare 1 Saleby gård, Ålleberg 2:a hand gm ÅAb
 
OBSERVATÖRER
AD Anders Dahlström
ADa Agneta Danielsson
AL Anita Ljungström
BD Birgitta Danielsson
BC Bengt Christensen
CJ Christian Johansson
CM Christoffer Magnusson
EL Erik Linnarsson
Et Eric Thorsson
FFK Falbygdens Fågelklubbs aktiviteter
GE Gösta Eriksson
GS Gerd Sundén
HS Helge Sundén
IC Ingemar Carlsson
ID Ingela Danielsson
ILA Ingalill Abrahamsson
IMB Ing-Marie Bertilsson
IN Ingemar Nilsson
IO Inge Olsson
JD Johan Dahlström
JDa Jenny Danielsson
JJ Jan Johansson
JÅG Jan-Åke Gustafsson
LiF Lisette Friberg
LFr Lennart Friggeråker 
LoS Lovisa Sundh
LS Lennart Sundh
MBN Maj-Britt Nilsson
MF Mari Friberg
RA Rolf Andersson
RB Rolf Bäckman
ReG Reimar Gustavsson
RG Rolf Grahm 
RW Roland Wicksell
SG Staffan Gustafsson
SD Sten Danielsson
SmD "Smådoppingarna" (ungdomsgrupp)
SGr Studiecirkelgrupp
SOG Sven-Olof Gren
Str "Strövarna"
TA Thomas Asp
TJ Tore Johansson
UC Ulla Carlsson
UT Ulrik Tourbier
ÅAb Åke Abrahamsson