ETT URVAL AV FÅGELOBSERVATIONER MARS 2006
 

ART

ANTAL

LOKAL

OBS
  slutet av mars Kattugglor funna döda vid Sandbacken och Bissgården i Friggeråker. LFr
 
  2006-03-31 Rödhake 1 Gökhem LiF
 
  2006-03-30 Gravand 1 förbiflygande Vadboden MF,JJ
  Brun kärrhök 1 Vadboden MF,JJ
  Skrattmås gott om Vadboden MF,JJ
  Kricka Vadboden MF,JJ
  Bläsand Vadboden MF,JJ
 
  2006-03-29 Bofink 10-tal hanar Gökhem LiF
  Tofsvipa gott om Rogestorp-Mönarp LS
  Sånglärka gott om Rogestorp-Mönarp LS
  Stare gott om Rogestorp-Mönarp LS
  Kråka gott om Rogestorp-Mönarp LS
  Kaja gott om Rogestorp-Mönarp LS
  Grågås ett 10-tal: Rogestorp-Mönarp LS
  Trana ett 10-tal: Rogestorp-Mönarp LS
  Kanadagås ett 10-tal: Rogestorp-Mönarp LS
  Ljungpipare 3 Rogestorp-Mönarp LS
  Sävsparv 1 Rogestorp-Mönarp LS
  Ormvråk 3 Rogestorp-Mönarp LS
 
  2006-03-26 Salskrake 1 hane Hornborgasjöns utlopp JJ
  Havsörn 1 ad Hornborgasjöns utlopp JJ
  Snösparv 8 S. om Gudhem (vid väg 184) JJ
  Strömstare 1 Rössberga bro MF,JJ
  Strömstare minst 3 Herrtorps qvarn MF,JJ
 
  2006-03-25 Tofsvipa 1 p-platsen ovan Vadboden MF,JJ
  Havsörn 1 ad Hornborgasjöns utlopp MF,JJ
  Kungsfiskare 1 Hornborgasjöns utlopp (nedströms) MF,JJ
  Fjällvråk 1 Hornborgasjöns utlopp MF,JJ
  Varfågel 1 Hornborgasjöns utlopp MF,JJ
  Sparvuggla 1 hörd Vråhålan Mösseberg MF,JJ
  Hornuggla 1 hörd Vråhålan Mösseberg MF,JJ
  Kattuggla 1 hörd Skår MF,JJ
  Nötkråka 1 Hasselgatan 15, Falköping LS
 
  2006-03-24 Steglits 4 Falekvarna IMB
  Stare 2 Falekvarna IMB
  Vinterhämpling 11 p-plats Vadboden MF,JJ
  Tofsvipa 1 p-plats Vadboden MF,JJ
  Trana c:a 40 Vadboden MF,JJ
 
  2006-03-23 Tofsvipa 1 Shell-rondellen, Falköping IMB
 
  2006-03-20 Ringduva 1 på matningen (hade svårt att gå, men flög bra) AG,SGn
 
  2006-03-19 Snösparv 3 p-plats Vadboden MF,JJ
  Tofsvipa 1 S. om Vadboden MF,JJ
  Stare >20 Trandansen MF,JJ
  Havsörn 2 Hornborgasjöns utlopp MF,JJ
  Varfågel 1 Hornborgasjöns utlopp MF,JJ
  Ormvråk 5 1+1 ex (sträckande?) Skyttakleven;
3 ex över Hasselbacken
JoG,JöG
  Fjällvråk 2 sträckande Skyttakleven JoG,JöG
  Kungsörn 1 (2K) stationär Hörne mosse.
Svävade på uppvindarna, lekte med nåt (som den ömsom släppte, ömsom fångade i luften), satt i granarna o s v.
JoG,JöG
  Ringduva 2 spelade Arkegatan JoG,JöG
  Turkduva 6 1 spel Götavägen × Dalagatan;
åtminstone 5 ex Almstigen
JoG,JöG
  Nötkråka 1(caryocatactes) Sjömossen, Bergsjön, sen
flygande mot S (riktning Vrågården)
JoG,JöG
  Bergfink c:a 50 +1 c:a 50 Fredriksbergsparken, 1 Plantis JoG,JöG
  Gråsiska 40 ca 10 ex flammea Almstigen;
ca 15 ex flammea Arkegatan;
ca 15 ex flammea (möjligen nån cabaret också) lärkträdet, Plantis
JoG,JöG
  Stenknäck 8 7 ex Plantis; hördes Smedjegatan JoG,JöG
  Gråtrut 1 ad mot N Tiarp fam Grahn
  Stare 1 i vägkanten mittför Agnestad fam Grahn
  Grågås 3 landade eller försökte landa i Hulesjön JoG
  Sidensvans 1 Fredriksbergsvägen vid Arkeparken JoG
  Kaja c:a 2000 i träden utanför Centralhallen, Ranten,sen
lyfte alla på en gång (anlände huvud-sakligen norrifrån)
JoG,JöG
 
  2006-03-18 Snösparv 4 p-plats Vadboden JJ
  Ringduva 1 Ulfs trädgård, Ångermanland JoG,JöG
  Turkduva 9 olika platser i stan JoG,JöG
  St. turturduva 1 Fredriksbergsområdet (första gången vi sett
den på annan plats än Ångermanland)
JoG,JöG
  Sånglärka 1 hördes överflygande Götavägen JoG,JöG
  Råka 3 Almstigen JoG,JöG
  Steglits 1 överflygande mot N Ångermanland JoG,JöG
  Gråsiska flera (5--10 ex) Ångermanland; som mest 6 ex flammea samtidigt Almstigen med omnejd JoG,JöG
  Duvhök 1 över Luttra fam Grahn
  Ormvråk 8 1 ex reningsverket; 1 ex Hulesjön S; 1 ex Heden; 1 ex mot N Sjötorpasjön; 1 ex mot N Luttramossen; 1 ex Björkelund, Mönarp; 1
ex N om Skånum; 1 ex S Hjortemossen
fam Grahn
  Fjällvråk 4 1 ex Maxlanda; 1 ex Luttramossen; 1 ex N om Rogestorp; 1 ex S om Skånumabron fam Grahn
  Kungsörn 1 1 subad (kanske 4k?) Luttramossen (ovanligt nog i toppen på sälg, sen flygande mot Horsö) fam Grahn
  Ringduva 1 spel Redberga park fam Grahn
  Turkduva 9 1 ex Marmorgatan; 1 spel + 1 ex Fredriksbergsvägen × Götavägen; 5 ex Almstigen; 1 ex Fredriksbergsparken fam Grahn
  Kattuggla 2 1 ex (sällsynt "rödfasig") Redberga;
1 ex Hjortemossen (mellan Örnkullen och Långholmen)
fam Grahn
  Steglits 2 1-2 ex hördes Hulesjön S;
1-2 ex hördes Örnkullen
fam Grahn
  Gråsiska 8 2 ex överflygande Redberga;
minst 6 ex (flammea) Sveavägen
fam Grahn
  Stenknäck 1 trol flera, Redberga park fam Grahn
 
  2006-03-17 Skogsduva 1 stationär Naglarp AG,SGn,JoG
  Varfågel 1 S. om Rogestorp AG,SGn,JoG
 
  2006-03-16 Kungsörn 1 satt i träd utåt Luttramossen AG,SGn
 
  2006-03-13 Kungsörn 1 satt i träd Gärdet, Skånum AG,SGn
 
  2006-03-12 Hökuggla 1 Remmene skjutfält MF,JJ,LiF
  Varfågel 1 Remmene skjutfält MF,JJ,LiF
  Snösparv 1 väg 47, infart Jälavägen (Sköttning) MF,JJ
  Fjällvråk 1 väg 47, infart Jälavägen (Sköttning) MF,JJ
  Fjällvråk 1 väg 47, Gökhem MF,JJ
 
  2006-03-11 Stenfalk 1 Gudhems klosterruin JJ
  Enkelbeckasin 1 värmeverket, Marjarp JDa,SD
 
  2006-03-10 Hökuggla 2 Remmene skjutfält HS,IMB
  Spillkråka 1 Remmene skjutfält HS,IMB
  Varfågel 1 Remmene skjutfält HS,IMB
  Hornuggla 1 funnen död (påkörd) Borgen, Marka HS,IMB
  Sidensvans 4 S:t Sigfridsgatan 29, Falköping MF
 
  2006-03-06 Råka 1 Almstigen 7, Falköping IS
  Hornuggla 1 funnen död S:t Sigfridsgatan, Falköping gm LS
 
  2006-03-04 Hornuggla 1 funnen död Mörkagårdsgatan, Falköping gm LS
 
OBSERVATÖRER
AD Anders Dahlström
ADa Agneta Danielsson
AG Arthur Grahn
AL Anita Ljungström
BD Birgitta Danielsson
BC Bengt Christensen
BJ Bernt Johansson
CJ Christian Johansson
CM Christoffer Magnusson
EFF Elizabeth Fierro Fredriksson
EL Erik Linnarsson
Et Eric Thorsson
FFK Falbygdens Fågelklubbs aktiviteter
GE Gösta Eriksson
GS Gerd Sundén
HS Helge Sundén
IC Ingemar Carlsson
ID Ingela Danielsson
IH Ingemar Hedihn
ILA Ingalill Abrahamsson
IMB Ing-Marie Bertilsson
IN Ingemar Nilsson
IO Inge Olsson
IS Ingemar Siby
JA Johan Andersson
JD Johan Dahlström
JDa Jenny Danielsson
JJ Jan Johansson
JoG Jonas Grahn
JÅG Jan-Åke Gustafsson
JöG Jörgen Grahn
LiF Lisette Friberg
LFr Lennart Friggeråker 
LP Lars Pettersson
LS Lennart Sundh
MBN Maj-Britt Nilsson
MF Mari Friberg
MS Margot Svensson
PS Peter Svensson
RA Rolf Andersson
RB Rolf Bäckman
ReG Reimar Gustavsson
RG Rolf Grahm 
RW Roland Wicksell
SG Staffan Gustafsson
SD Sten Danielsson
SmD "Smådoppingarna" (ungdomsgrupp)
SGn Sonja Grahn
SGr Studiecirkelgrupp
SOG Sven-Olof Gren
TA Thomas Asp
TG Thomas Gustavsson
TJ Tore Johansson
UC Ulla Carlsson
UT Ulrich Tourbier
ÅAb Åke Abrahamsson