NOTISER MARS 2004

 
 
Aktuell art – Mindre Sångsvan
!

Mindre sångsvan är normalt en sällsynthet på Falbygden – någon enstaka observation på hösten och nästan inga alls på våren. 
Denna vår har allt varit helt annorlunda då mindre sångsvanar kunnat ses i riklig mängd under ett par veckors tid. De första fanns att bese vid gamla Göteborgsvägen – tre stycken i en ungefär hundrahövdad sångsvanflock. Redan då talades det om mindre sång i Mönarp men det dröjde en tid innan omfattningen uppenbarade sig. 
I den stora sångsvanflock som uppehöll sig där – närmare trehundra ex – fanns som mest 19 mindre sångsvanar. Denna siffra räknades in den 28 mars.
Möjligen innehöll flocken även ett ex av den amerikanska rasen – Whistling swan. 
Se skissen nedan som Ingemar Nilsson gjort.
I varje fall hade den helt svart näbb ovan samt klart mindre gult vid näbbrotens sidor. Frågan är om det räcker. Egendomligt nog var det just den som dröjde sig kvar längst av alla. 
Den verkliga smällen inträffade vid Sjötorpasjön den 28 mars då Ingemar Hedihn såg en flock om 45 ex som rastade på Isen. Därutöver har enstaka ex sett en längre tid vid Trandansen i sydligaste Hornborgasjön.

Åke A.