Nattaktiva arter
2004
Nedanstående sammanställning avslutas den 12 juli 2004.
Slutet på perioden blev bedrövlig med regn och kyla.
Sammanfattningsvis ett av de sämsta åren på länge för den typ av arter som redovisas nedan.

Följande är en sammanställning av observationer av så kallade nattaktiva arter. Observationerna är till största delen från juni månad och det är inte känt om några av fåglarna finns kvar in i juli. Listan avser observationer gjorda av en mängd observatörer.
Det dåliga vädret med låg aktivitet gör att endast få observationer är från den senaste tiden. Sammanställningen har gjorts av Åke Abrahamsson.

Vaktel
Minst tre till fyra spelande i närheten av Uddagården på Ållebergs västsida, dessutom något exemplar runt Broddetorps samhälle. Ett exemplar i rågvete omedelbart norr om Falköpings Flygplats. Dessutom två exemplar utmed vägen mot Brismene strax efter Kinnarps samhälle.
Ett exemplar nära Amfastorp i Högstena socken. Ett ex söder om kullarna mellan Mönarp och
Slutarp. (23 juni)

Busksångare
En sjungande Ållebergs västsida alldeles ovanför gården omedelbart efter Uddagården.
Förefaller inte vara hörd under senare tid

Kärrsångare
I stort sett normal omfattning som tidigare år, enklast är det att lyssna efter dem i området kring Falköpings soptipp. Den är att betrakta som ganska allmän på Falbygden.

Gräshoppsångare
Kan höras här och var i landskapet, flera exemplar i området kring Falköpings soptipp.

Flodsångare
En sjungande utmed vägen till Fågeludden, cirka 200 meter norr om Vässtorps gård, den är hörd senast den 25 juni. Ett (två?) exemplar i närheten av det nya ridhuset i Karleby. En har hörts vid en damm cirka 100 meter söder om skylt – Karleby Handelsträdgård. Dessutom ett ex i Segerstad, närmare plats inte känd i nuläget.

Nattskärra
En spelande vid Sätra, Mårby by i Bjurums socken. Om man vill lyssna efter nattskärra är det enklast att åka till Vretens skjutfält där flera bruka kunna höras ljumma sommarnätter.

Kornknarr
En spelande strax norr om Ridskolan som ligger omedelbart utanför Falköping utmed vägen mot Skara. En söderut från bron över ån vid Åsle. En utmed gamla Ulricehamnsjärnvägen nära Horsö samt ytterligare en lite längre söderut nära vindkraftverken i Mönarp,
en vid Ingatorp Sätuna, en i Gökhem utmed vägen mot Skår nära missionshuset samt en omedelbart norr om Falköpings flygplats. En vid Ridhuset i Karleby, en norr om vägen genom Göteved mellan Tovarps by och avfartsväg med skylt Brogården. Två exemplar har rapporterats från Mönarp de senaste dagarna, dock utan exakt platsangivelse. Ett exemplar Sättunamaden, Hornborgasjön. (26 juni)

Näktergal
Den är numera relativt vanlig på Falbygden och kan höras lite var stans, främst i området kring stadens soptipp.

Trastsångare
Utanför Hornborgasjön är endast en sjungande känd som finns vid Hulesjön i området kring Falköpings soptipp.

Trädlärka
Detta är en art som nattsjunger vid denna tid.
Vretens Skjutfält är en bra trädlärkelokal.
På Falbygden har vi det gamla grustaget en km norr om Sjögerås. (Vägen söderifrån mot Stora Bjurum) Dessutom finns det trädlärkor vid Grustaget i Bremad, Gökhems socken.

I nuläget är inga vattenrallar eller småfläckiga sumphöns kända.