Nattaktiva arter
2007


Nattfåglar

 

Så här års har vi av tradition en stående rubrik där man kan hitta tips om var det finns intressanta nattfåglar att lyssna på. Jag kommer att fylla på så fort det händer något nytt så kolla varje dag. Denna version är med några dagar in juli sedan kommer den att plockas bort och ersättas med en kortare sammanfattning.

Det är fler gräshoppsångare än vanligt och det bör inte innebära någon svårighet att hitta dem. Samma gäller kärrsångare. Flodsångaren som Jan och Mari upptäckte på Tippen för ett bra tag sedan var kvar för några dagar sedan. Den går bra att höra även om den är längre in än tidigare. Lyssna mitt emot PR Slamsugning.  Ytterligare en flodsångare finns i Mönarp – ca hundra meter ner på Jälavägen. Ännu en flodsångare har tillkommit. Den finns på Ålleberg, strax ovanför parkeringen mitt i backen upp till platån. Om denna vet vi emellertid inte så mycket mer. Så har vi två flodsångare som upptäcktes 0611. De höll till i Axtorps och Naglarps  betesmarker i Kinneveds socken. De är inte lätt hörbara utan sitter långt från allfarvägen. Den flodsångaren som sitter lite in på Jälavägen har hörts i midsommar, dessutom en ny i Sköttning där landsvägen korsar cykelvägen till Slutarp. Så har vi kornknarrarna, vi har en som sitter nära vägen hundra meter söder om Rogestorp samt två vid F D gräsmatteodlingen, således vägen ner från Luttra mot cykelvägen. Vid järnvägsbanken spelar för övrigt rapphöna. Jan och Mari har hört en kornknarr vid den plats som heter Hallonflickan utmed järnvägsbanken. Avstånden är så stora att detta är ytterligare en. Så har vi en kornknarr söder om Mönarps gård, Gå korttålärkevägen en bit söderut så bör den höras.  Så har vi vaktlar. En vaktel har hörts nära vägen från FD gräsmatteodligen ut till järnvägsbanken. Från nu kommer denna väg att heta vaktelvägen för enkelhetens skull. I Loffaroten hörde Ing-Mari Bertilsson tre vaktlar på en sträcka av fem kilometer, dessutom en nära bostaden. Så har vi vaktlar vid Ålleberg, närmare bestämt utmed Synnerålsvägen. Två stycken hörde Ingemar Nilsson på måndagsnatten.  Folk var även ute på Vaktelvägen och hörde en vaktel men ingen kornknarr. Avsnittet om kornknarr och vaktel får gälla men var medvetna om att observationerna spänner över någon vecka. Grässkörden är färdig och det innebär stora förändringar och nya platser att lyssna på.

Nya kornknarrar.  En i Floby i fälten bakom bensinstationen Bilisten samt en i Högstena nära gården Anfastorp.

Lyssna efter hornugglor, eventuella kullar bör låta för fullt nu. En hornuggla har hörts spela vid infarten till Jettened från Skaravägen och en kull strax norr om Örnkullen i Mönarp. Vi återkommer


//Åke 
2007-06-28