NOTISER OKTOBER 20004

 
  
 Ökenstenskvätta i Sandhem


Foto:
Uno Unger

På lördagsmiddagen den 30 oktober upptäckte Lars Moberg från Sandhem en stenskvätta utmed vägen mot Vistorp som såg avvikande ut. Han ringde då undertecknad som vidarebefordrade några bra artkännetecken för ökenstenskätta som var den art som låg närmast till hands. 
Efter mer beskådande av fågeln (nu även besedd av Peter Lindqvist) stärktes misstankarna om ökenstenskvätta betydligt varefter vi ringde ihop mer folk vilket i första läget var Ingemar Nilsson som vid ankomsten endast hade att bekräfta art bestämningen. 

Så vitt jag vet är detta den tredje observationen i landet i år och en av de ytterligt få inlandsobservationerna. De flesta har setts havsnära. Det är det andra fyndet för Västergötland.

Var kommer då en sådan här fågel ifrån? Man anser att de ökenstenskvättor som ses i landet kommer öster ifrån, således från länder som Iran eller Afghanistan eller i varje fall från det hållet.
Platsen där den har setts är utmed vägen från Sandhem mot Vistorp, efter ca en kilometer passerar man ett litet rött hus på en kulle på höger sida. Därefter åker man ytterligare 300 meter så var den där utmed ett taggtrådsstaket på höger sida.

Åke Abrahamsson