NOTISER APRIL 2004

 
 
 GUIDNING VID FÅGELUDDEN

Fågelklubbarnas guidningar på helgerna fortsätter nu vid Fågeludden Hornborgasjön.
Guider finns på plats varje lördag-söndag kl 11-17 
24/4 -16/5

VÄLKOMMEN!
Exkursionsrapport från orrspelsmorgon 4/4

Det har nästan blivit en tradition i vår förening att besöka orrspelet på Skövde skjutfält i början av april. Denna gång var vi åtta personer från klubben som deltog. Med tanke på det dåliga vädret och flera återbud var det riktigt bra. Dessutom hade vi med oss ett gäng trevliga danskar från Veile (om jag inte fattat fel) på Jylland.
Orrarna är för övrigt nu helt borta från Danmark.
Orrspelet blev riktigt bra med tolv tuppar på arenan vilket gladde oss mycket i det strilande regnet. Vi gav upp efter en timme och begav oss till Södra Brottet där vi kunde fika under tak och bese båda berguvarna riktigt bra. 
Lokalen bjöd dessutom på den första skogssnäppan för året.

Därefter åkte vi till Paradissjön där det var för tidigt för smådoppingar men en mycket vacker salskrakehane blev en fullgod ersättning. Därefter tog vi vägen över Klagstorp för att om möjligt få höra någon trädlärka vid grustaget utmed vägen.
Det gick bra, vi fick höra några strofer från åtminstone två stycken innan 
de flyttade på sig och tystnade.
Hemvägen ägnades åt Häggum och Tranebärssjön som väl inte hade en av sina större dagar.

Åke A
TRANOR, TRANOR....

Falbygdens våraktivitet – Guidning vid Trandansen – är i full gång. Läs mer här >>

Tranbilder här >>