NOTISER APRIL 2005


 

Håll reda på Falbygdens storspovar!Storspoven är tillsammans med tofsvipan den art som är Falbygdens verkliga vårfågel. Det är med sorg vi har kunnat konstatera att de blir allt färre och det är inte längre givet att man hör en spov spela när man öppnar bildörren någonstans på Falan för att lyssna. Storspoven är väl undersökt tidigare, såväl 1994 som 1997 gjordes en inventering av beståndet, resultatet från det senare undersökningsåret blev 178 par storspovar i kommunen. Vi har emellertid en bestämd känsla av att hel del hänt sedan dess i negativ riktning och vi tycker att det är hög tid att inventera beståndet igen.
”I boken häckfåglar i Skaraborg beräknas beståndet för hela Skaraborg till ca 350 par i hela länet. Om den siffran är riktig skulle ungefär hälften av alla par finnas i Falköpings kommun, ett konstaterade som inger både glädje och ansvars-känsla”.
Så skrev Lennart Sundh i slutredovisningen av inventeringen 1997. Därför vill vi åter igen ta reda på hur många spovar vi har i kommunen och vad som hänt med beståndet sedan förra gången.

Din hjälp är nödvändig för att detta skall gå att genomföra!

 Rapportera dina spovar till Lennart Sundh, som nu
liksom förra gången har hand om undersökningen.


Notera om möjligt följande:

1. Var Du såg spoven någonstans, helst så specificerat som möjligt.
2. När var det? Hur många? Ensam eller i par?
3. Vad gjorde den, till exempel
  a spelade?
  b stod på marken?
  c flög förbi?
  d riktning?
  e jagade bort korp/kråka/vitfågel?
4. Har Du sett bo eller ungar så är ju detta av allra största vikt att rapportera.

Meddela dina iakttagelser till Lennart Sundh, Hasselgatan 15, 521 30, Falköping
eller på telefon eller gärna på mail; 140 09 (arbete), 167 59 (hem), sundh.miljo@telia.com.
Du kan också lämna rapporterna på våra månadsmöten.   

Uppmanar och hälsar Åke Abrahamsson


Klubbexkursionen till Getterön och Morups Tånge den 24 aprilElva personer deltog i denna traditionella utflykt som vi gjort så många gånger tidigare.
Det bästa vårväder följde oss på resan när vi besökte de traditionella lokalerna på Hallandskusten. Det är alltid lika fint att se rödspovarna och de många skärfläckorna. De senare reder sig bra och uppskattningsvis etthundrafemtio stycken fanns på plats till glädje för exkursionsdeltagarna.
En överraskande och oväntad upplevelse var havssulorna som fiskade utanför Getterön. Flera av deltagarna hade aldrig sett någon havssula tidigare och de stora vita fåglarna  med sina svarta vingspetsar väckte berättigad uppmärksamhet. När vi kom ner till Morups Tånge fann vi att det fanns havssulor även här och dessutom många fler. Inte mindre än ett trettiotal fiskade i havet utanför och jag tror att detta för de flesta av deltagarna var den riktigt stora behållning av resan.

Åke ledde och skrev referatet!


Redovisning av tävlingen ”SOCKENFÅGELN”

 Rolf / Monica Green och Sten / Birgitta Danielsson fick dela på denna delseger med 39 arter vardera, de har inventerat socknarna Broddetorp respektive Gökhem.
Totalt har 56 arter rapporterats däribland järpe och nötkråka, båda på Bjärsjö skjutfält. Forsärla är sedd i Falköping och koltrast, som är en flyttfågel, har nästan samtliga som deltagit rapporterat.

Nedan redovisar vi topp tre listan.
 
1. Rolf / Monica Green  Broddetorp  39 arter
1. Sten / Birgitta Danielsson Gökhem              39 arter
2. Ing-Marie Bertilsson  Slöta    30 arter
3. Reino Korhonen   Östra Tunhem 26 arter

 Christian Johansson


Guidning vid Fågeludden
 
Guider finns på plats från Falbygdens och Skövde fågelklubb
varje lördag-söndag kl 11-17 fram t.o.m. 1 maj.

VÄLKOMMEN!