NOTISER APRIL 2019

·  
ONSDAGSGRUPPEN

Rapport från den 24 april 2019 finns här >>

Länkar till alla rapporter från onsdagsgruppen finns samlade på en och samma sida sida >>Från en solig backslänt 22 april 2019

Bild 1. Solitärbi på väg ner till larvens bokammare med pollen.

Bild 2. Större svävfluga som flygande ”lägger” ägg över området där solitärbiet har sin larvkammare. När larven kläckts fram kommer den att leta upp biets larvkammare, sätta i sig pollenförrådet och slutligen äta upp bilarven.

Bild 3. Äggläggning kan även ske genom att svävflugan borrar ner baken och lägger ägg i jorden.

/Jan Johansson
©Jan JohanssonLappuggla

Vid Brantaråsen, strax väster om Källeryd. 
Bilden är tagen av Olof Andersson, på kvällen den 15 april vid åttatiden.©Olof AnderssonONSDAGSGRUPPEN

Rapport från den 17 april 2019 finns här >>

Länkar till alla rapporter från onsdagsgruppen finns samlade på en och samma sida sida >>


©Evert Arnoldsson


När revirgränsen är flytande


©Jan Johansson


Fiskelycka


©Jan Johansson