NOTISER APRIL  2021Svart svan

Det var 17 år sedan det var en svart svan i Hornborgasjön. Ursprungligen finns arten i Australien och är utplanterad i olika parker i Europa. Svanarna hittades av Ingemar Nilsson.

// Erik Tornberger 2021-04-05


©Erik Tornberger


Sällan sedd

På palmsöndagen upptäckte Lennart Sundh en skärfläcka i Sjötorpasjön. Även jag fick möjlighet att se den innan den försvann. I brist på rastmöjligheter låg den på på vattnet som en and. Säreget. Det är sextio år sedan sist; den första maj 1960 såg Sten Danielsson och jag en skärfläcka på sjögårdsidan.

//Åke 2021-04-02