NOTISER AUGUSTI 2005


 
Höstsäsongen inledd

Vårt första möte för hösten hölls i Gudhems klosterruin. Rolf Green, tillika medlem i vår förening, berättade om klostrets historia och tillkomst med en kunskap som endast ett fåtal besitter. Jag är övertygad om att de flesta av deltagarna innan kvällens möte hade ytterst bristfälliga kunskaper om en av bygdens största kulturbegivenheter vilket förhållande med eftertryck nu är ändrat på.
Falbygdens Fågelklubb är en förening med stor bredd och det känns härligt att emellanåt  gå utanför ramarna och därmed i praktiken visa på den stora spännvidd som föreningen har.
Ett tjugotal medlemmar hade mött upp i den vackra augustikvällen.

/Åke


Getterön den 14 augusti

Sju deltagare gav sej av på höstens mycket traditionella vadarrea till Getterön och Morups Tånge. Man kan gott säga att denna resa är en mycket bra lektion i våra vanligaste vadares utseende och beteende. Det är en lyckad tid att åka eftersom där förekommer både sommar och vinterdräkter samt diverse mellanting. Bra ur ett studieperspektiv. Möjligheten att se dessa fåglar i större utsträckning här i inlandet är begränsade varför en riktigt gemomgång vid en landets bästa vadarlokaler är av stor nytta och värde.
Vi såg de flesta arterna, vissa av dem i rikt mått. De lite mer ovanliga i form av myrsnäppa och sandlöpare saknades inte heller. Från gömslena sågs en vattenrall och den obligatoriska pilgrimsfalken satt på sin staketstolpe. En något oväntad upplevelse svarade en ung stenfalkhona för. Den fanns att beskåda längst ut på Morups Tånge under så goda omständigheter att den mest kräsne inte kan ha något att invända.
Utanför Getteröns Naturcenter växer några buskar som har en enorm dragningskraft på fjärilar. Hela området var för övrigt rikt på fjärilar och med den bredd som resenärerna i våra resor har är det givet att även dessa ägnades tid och intresse.
Bilden visar en av de talrikaste – en amiralfjäril.

Åke skrev