NOTISER AUGUSTI 2008


Simfågelräkning i Hornborgasjön

Den 16 augusti genomfördes höstens första simfågelräkning i Hornborgasjön. Totalt inräknades 37551 fåglar. Högsta antal sedan räkningarna startade 1992 noterades för knölsvan med 1.760 ex. Föregående högsta antal var 1.660 ex (den 13.11.2004). Flera andra arter förekom också i stort antal; snatterand 1.270 ex, brunand 7.200 ex, vigg 1.300ex och sothöna 16.200 ex. Bland ovanligare arter sågs en svangås ( sannolikt parkrymling) samt en rödhuvad dykand.

Siffrorna har erhållits från Hornborgasjöns Fältstation. Fler detaljer finns på Fältstationens hemsida >>
Hemsidan har legat nere en tid men beräknas vara i gång igen inom kort.

/Åke


Lunchsträck

En knapp timmas tomtskådning i Gökhem, mellan kl. 13 och 14 på lördagen, bjöd på ett trevligt rovfågelsträck. Drygt 50 ormvråkar, minst 2 bivråkar, en duvhök, en sparvhök samt en röd glada passerade under kort tid förbi. Som mest var det drygt 20 vråkar i en skruv.
Med tanke på att siktvinkeln var ganska begränsad (och att vi upptäckte sträcket lite av en slump) kan man misstänka att totala antalet sträckande rovfåglar i närområdet vid denna tidpunkt var betydligt större.
Lunchtimman gav mersmak. Kanske söker vi upp en bättre obsplats och startar tidigare på dagen i morgon om vädret är det rätta.

/Mari och Jan
2008-08-23


Härligt augustimöte

Augusti månadsmöte hölls på Fågeludden vid den nya plattformen (eller draghålet som en del säger). Ett femtontal personer hade hörsammat kallelsen; inte minst hade flera medlemmar som vi kanske inte ser så ofta i mötessammanhang mött upp, vilket naturligt vis var extra trevligt. Clas Hermansson berättade om resultatet från den första andräkningen för hösten samt om fåglarna i Hornborgasjön i stort. En intressant och givande diskussion om fåglarnas väl och ve avslutade kvällen. Deltagarna förplägades med varm korv, om inte från låda på magen, så bra nära.

/Åke
2008-08-21


Kajor är också fåglar! 

För en tid sedan tog man beslut om att återuppta avskjutning av kajor inom Falköpings tätort. Något annat var inte att vänta efter de massiva krav på åtgärder som inte minst tog sig uttryck i Falköpings tidnings spalter. Beslutet var väl mest avsett att visa prov på handlingskraft för någon effekt på antalet kajor har det inte mer än möjligen temporärt. Det kan förstås ha den effekten att de flyttar på sig men det hade de gjort ändå om man hade lugnat sig lite. För ett par år sedan diskuterades problematiken kring stadens kajor inom miljöförvaltningen. Där deltog bland annat jägare, ornitologer, representanter för sotningsorganisationen med flera. Resultatet blev ett mycket ansvarsfullt och seriöst. åtgärdsförslag om hur problematiken långsiktigt kan hanteras. Vi var vid det tillfället även eniga om att avskjutning är en förlegad metod. Jag är säker på att dokumentet finns och kan erhållas från miljöförvaltningen. Tillvägagångssättet att skjuta mot fågelflockar är djupt oetiskt. Jag påstår att det är omöjligt att undvika skadeskjutningar med mindre än att skytten väljer ut en individ i flocken och skjuter på denna. Sannolikheten är således stor att kajor flyger omkring med hagel i kroppen för att gå en plågsam död till mötes. Några har för övrigt hört av sig med uppgifter om skadskjutna kajor i området PA:s – Vilhelmsro. Låt detta återfall i primitivt handlande bli en parantes och återgå till en civiliserad hantering av denna inte helt enkla fråga. Falköping är inte ensam om att tidvis ha fler kajor än vad man tycker är bekvämt. Det finns således en massa erfarenhet ut över landet att ta vara på om man bryr sig om att titta efter. 

/Åke
2008-08-21


Havsörnarna i Hornborgasjön lyckas med sin häckning för 7:e året i rad

Under de sista veckorna har minst två havsörnsungar setts i Hornborgasjön. Detta innebär att paret ännu en gång har fått ungar på vingarna, totalt minst sjutton ungar på sju år. Det kan vara svenskt rekord? Ett tag trodde vi att paret misslyckats eller hoppat över då det gamla boet var obebott men de lurade oss alla och valde en annan boplats

/Åke
2008-08-14


Gladsommar

Från att ha varit en superraritet på Falbygden är det numera ganska lätt att se glador i vår kommun. Hittills i år har vi 112 rapporter inne på Svalan vilket i verkligheten innebär att det är åtskilligt fler eftersom långt ifrån alla rapporteras i det systemet. Många hör hemma i trakten av Mönarp, men observationerna är väl spridda över kommunen. Ett annat centrum är den nordligaste delen runt Fäholmen i norra Hornborgasjön. Väger man även in observationerna i Skara kommun blir detta ännu tydligare. Jag trodde nog att vi skulle få en häckning vid Bjällum – Varnhem men så tycks inte ha varit fallet. Bengt Pettersson har hållit ordning på detta så då är det säkert att det inte blev något just där. Nu har det setts ungfåglar vid Torbjörntorp och det är möjligt att det ändå har varit en häckning någonstans öster om Hornborgasjön. Några säkra häckningsindikationer på södra Falbygden finns inte. Däremot är det så många observationer att de bör ha häckat någonstans. Min egen uppfattning är att det har funnits något slags centrum från Sörby i Kinneved och österut mot Vårkumla. Det finns också många markeringar i trakten av Luttra - Risholmen . Med så många observationer som det ändå är frågan om i det här området bör de ha häckat någonstans. Som en sammanfattning vill jag i vilket fall som helst påstå att gladan numera är en regelbunden häckfågel i vår kommun. Det är bortemot etthundra år sedan så det är verkligen nåt stort i fågelvärlden

/Åke
2008-08-14


Nu finns tornfalksdata för 2008

Läs här >>Foto: Helge Sundén


Nu drar tornseglarna!

I går kväll var det inga tornseglare synliga i lufthavet över Marka kyrkby. Jag stod en dryg halvtimme på förmiddagen ute vid Mönarp och under denna tid drog drygt fyrahundra tornseglare förbi på stadig kurs söderut. När väl tiden är inne brukar de försvinna på endast några dagar. Riktigt så här tidigt skall det nog ändå inte vara, ett par veckor till borde man kunna se dem. En vacker och varm sommar flyttar de tidigare en kall och sur blir det senare. Allt hänger på när deras ungar är flygfärdiga. 

/Åke
2008-08-08


Bra upptakt vid Trandansen!

Minst tjugofem personer mötte upp till tisdagskvällens uppstart vid Trandansen! Några vadare fanns där inte men det var riktigt bra och trevligt ändå. Tyvärr hade flertalet deltagare vänt hemåt när det vände uppåt - om man så säger.  Det blev en bra avslutning – två lärkfalkar, en glada och en pilgrimsfalk. Men som sagt, då hade de flesta av deltagarna lämnat!

/Åke
2008-08-07


Kajskytte i stan!

Läsare av Falköpings Tidning har uppmärksammat ett allt starkare rop på åtgärder - för att som man säger - ”Bli av med Kajplågan”. Kommunen faller som väntat till föga och beordrar ut den kommunala skytten för åtgärd. Vi vet att detta är en totalt meningslös metod, det enda resultatet som uppnås är att andra kajor tar de skjutnas plats. Däremot kan man förstås uppnå den effekten att kajorna flyttar till en annan del av stan, kajor är kloka fåglar som vet när det osar hett om stjärtfjädrarna. Dessutom visar kommunens beslutsfattare att de är handlingskraftiga – och det är kanske det viktigaste!
Vi som är intresserade av fåglarna bör hålla ögonen på vad som händer, vi vill inte se skadeskjutna kajor vingla omkring uppe runt PA.s. Vi återkommer i ärendet!

/Åke
2008-08-06