NOTISER AUGUSTI 2010


Lotterivinster

Vinster till klubbens medlemslotteri, med dragning på årsmötet i slutet av januari, har redan inlämnats. Astrid L. har stickat och skänkt toppenfina mössor och vantar, med gotländsk stickmönster. Fågelmönster så klart!


Ännu en ........

Alldeles i slutet av augusti ringmärktes en höksångare vid Kärragården på Fågeludden. Det börjar bli en årlig vana att en eller annan årsunge av denna rara fågel fångas. Den finns hos oss regelbundet endast på södra Öland och i nordöstligaste Skåne. Var kommer då "våra" höksångare ifrån? Ja, den naturligaste misstanken är förstås att det finns en häckningsplats någonstans inte allt för långt bort. Vilken spännande tanke. Det går alldeles utmärkt att komma ut till Kärragården och vara med för att se vad ringmärkning av fåglar är för något. Hornborgasjöns Fältstation håller igång ringmärkningen de flesta dagar med bra väder.
Hör av dej till Åke tfn 070 6602453.

//Åke 2010-08-27

PS dagen efter höksångaren ringmärktes årets tredje blåhake vid Kärragården. DS


Foto: Lennart Ljuhs 


Torleif Halvorsen ställer ut fotografi i Bildkällaren
mellan den 28 augusti och den 12 september. Vernissage den 28 augusti.

Se vernissagekortet >>


Fågelräddning!

Eftersommaren är fågelräddningens tid med alla ungfåglar som skall ut i livet.
Den senaste veckan har det varit en tornfalk en ormvråk och den sparvhökhane som syns på bilden. Den är nog den minsta sparvhök jag någonsin sett. Fåglar som bedöms gå att rehabilitera försöker vi flytta vidare till någon av dem som gör detta, om möjligt inom ett par dagar.

//Åke 2010-08-11


Pantersnigel

Så heter en sådan här pjäs i vår herres hage. Fjorton centimeter var den när den sträckte ut. Det är en glupsk rackare som förtär andra sniglar och snäckor.

//Åke 2010-08-04


Foto:  Åke Abrahamsson 


Fortsatt bra med vadare

De senaste dagarna har varit formidabla med vadare i Hornborgasjön.
Kustpipare, kustsnäppor, myrspovar i mängd och även rena rariteter som myrsnäppa. Åk ut till Trandansen och titta på vad som döljer sig på gyttjebankarna.

//Åke 2010-08-01


Ägretthäger

Även i höst finns denna stora vita häger att bese i Hornborgasjön. Den södra delen är det som gäller och från Vadboden eller Hångers udde är det nog bäst.

//Åke 2010-08-01