NOTISER AUGUSTI 2015

 

Sälgskimmerfjäril

Nytt fynd av sälgskimmerfjäril, även denna gång på Mössebergs ostsluttning.
Lennart Ljuhs är fotograf och rapportör.

//Åke Ab 150822©Lennart Ljuhs


Dvärgmus och buskmus

Under det nu avslutade buskmusprojektet fångade vi Västergötlands troligen första dvärgmus. Det är lite svårt att vara helt säker. För något år sedan fann Mats Rosengren misstänkt dvärgmus vid slåtter på Heljesgården i Bolum men belägg saknas. Vi har konstaterat både adult exemplar (se bild) och yngelbo. Exemplaret på bilden är en hona med utvecklade spenar. De är mycket produktiva – en hona kan ha upp till sju kullar på ett år. Bofynd och fångat exemplar är med gott avstånd, ett hundratal meter, emellan fyndplatserna.
Dvärgmusen är en av världens minsta möss, sju gram är normalvikt. Vi hade en bra indikation tidigare i somras eftersom vi har haft kameror utplacerade sedan i våras och en av bilderna indikerar dvärgmus redan där. Den andra bilden visar en av de tjugotalet buskmöss som vi fångade och kunde provta. De flesta fångsterna inklusive dvärgmusen och många av buskmössen, är gjorda på vår gård här i Skyberg.

//Åke Ab 150819

Bilden nedan visar ett dvärgmusbo som byggs en halvmeter upp i vegetationen.

Foto Åke Ab 150822


©Åke Abrahamsson


Buskmössen

Läsare av Falköpings Tidning har sett en stort upplagt artikel om våra kära buskmöss. Där framgår att en stor forskningsinsats pågår här på Falbygden under denna sommar. Det är forskare från Norge, Danmark och även Tjeckien som med övervakningskameror och betydande fångsinsatser försöker öka våra ganska klena kunskaper om dessa goa djur. ”Vår egen” Jonas Grahns del i det hela inte att förglömma!  Bakom projektet står SLU och Artdatabanken. Insatserna är som mest intensiva just dessa dagar i början av augusti och nya områden för fällfångsten prövas efter hand. Mer kommer att berättas om detta på hemsidan vartefter.

Andra arter

Annat än buskmössen hamnar i fällorna, inte minst näbbmöss av åtminstone tre arter. Den stora sensationen är dock det andra fyndet av dvärgmus på Falbygden. En sådan krabat fångades av en av de övervakningskameror som varit placerade på vår gård under sommaren.  Dvärgmössen är helt små, med svansen blir de högst åtta centineter. De klättrar utmärk även på tunna strån och boet byggs någon halvmeter upp i vegetationen. Tät vegetation med mycket gräs är bra. Spannmålsfält kan funka.  De är produktiva – en hona kan få upp till sju kullar på en säsong. Det tidigare fyndet i kommunen är från Heljesgården i Bolum, hittades under lieslåtter.//Åke Ab 1508010

Vattensork och vattennäbbmus från sorkprojektet
Foto: Åke Abrahamsson©Åke Abrahamsson


Steglits

Fotograferad i Marjarp

Fotograf: Ingemar Svensson


©Ingemar Svensson