NOTISER AUGUSTI 2018

·  
Redovisning – Tornfalksprojektet, Falköpingsdelen, 2018

Detta är en kortversion, mer kommer i andra sammanhang och på våra klubbmöten. Dessutom i GRUS nummer 1 - 2019

Vi har varit ute i genomsnitt fem dagar per vecka från 25 maj till 14 juli.

Vi har kört 392 mil – ingår byte och reparation av ett mindre antal holkar.

Tre personer har deltagit – jag själv, Helge Sundén och Enar Höglund.

Geografisk begränsning – Tibro – Karlsborg – Hjo – Ulricehamn – Vedum – Vara – Skara.

Vi har identifierat 101 häckningar.

Vi har äggkullar från 57 häckningar.

Vi har ringmärkt 87 kullar (många kullar krävde både två och tre besök).

Antalet ungar som var möjliga att ringmärka blev 297.

Vi har ett år med matbrist och små kullar, många som inte påbörjade eller övergav.

Åke Abrahamsson