NOTISER AUGUSTI 2020


BRA UGGLEÅR!

Många av er har noterat ovanligt många hornugglor detta år! Det gäller även flera andra arter. Det har hörts fler pärlugglor i skogarna i östra Skaraborg än på mycket länge och minst åtta lappugglehäckningar! har påbörjats, dock ingen i Falköpings kommun.


//Åke 2020-08-31


Ny bok!

Vid Rinnande Vatten

Flitige Torbjörn Skogedal har tillsammans med Sten Bergström och Mats Andreasson skrivit texten och Torbjörn står även för merparten av bilderna. Utgiven på Votum förlag 2020. Stort format, 270 x 240 mm. Den innehåller 256 sidor och är mycket rikt illustrerad med högklassiga fotografier. Pris 269 kronor på Ad Libris.

Det skall sägas med en gång; detta är en mycket vacker och innehållsrik bok som varar länge. Boken beskriver från Tornedalen till skånska åar – det svenska rinnande vattnets betydelse för natur, kultur, historia, samhällsutveckling och människor. Utifrån sitt yrkeskunnande och många och långa resor genom landet ger de tre upphovsmännen i text och bild sin syn på det flödande vattnets mångfald. Boken är indelad i tretton kapitel som vart och ett avhandlar var sin del av detta stora och mångformiga ämne. De inledande kapitlen ägnas åt det rinnande vattnet ur ett övergripande perspektiv medan de följande avhandlar stora geografiska områden och dess vattenförhållanden. Det sista kapitlet ägnas åt framtidsfrågor och inte minst den ödesfråga som handlar om tillgången till rent vatten fritt från kemikalier och andra föroreningar.

Vattenvägarna är också en viktig biotop för växter och djur och inte minst fåglar. Dessa har sin givna plats i boken genom Torbjörn Skogedals fantastiska naturbilder, i dessa delar har Torbjörn även skrivit texten. Det bör även sägas att eftersom Torbjörn är bosatt och verkar mitt i kärnan av Västergötland, märks detta faktum också på bildvalet vilket förstås gläder den särskilt som läser boken med västgötaögon.


//Åke 2020-08-20