NOTISER AUGUSTI 2021


Sandlöpare vid Ytterberg

Sandlöparen födosökte på udden 29 augusti 2021 tillsammans med 1 småsnäppa, några gluttsnäppor och ca 10 kärror.

Thomas Göthberg


©Thomas Göthberg


Fortfarande kvar

Den ena av de mindre skrikörnarna i Mönarp är fortfarande kvar när vi går mot första september. Det var ju två! Flyktbilden på den äldre är den som funnits på hemsidan ett tag. Flyktbilden på den yngre får ni här. Se om ni kan se skillnaden. Den äldre försvann efter några dagar; det är den yngre som är kvar.
Den 20 augusti skrev Båsse om skrikörnarna i sin krönika i FT. Vi vet inte om det provocerade men dagen efter jagade ägaren till Mönarps gård tillresta skådare med lastmaskin om de råkade stå på på någon av avfarterna. Lite onödigt kan man tycka. Ingen vill ju något illa! Bilden är foto Lennart Ljuhs.

Åke skrev 2021-08-28


©Lennart Ljuhs


Jag hade fel!

På måndagen ett par dagar efter upptäckten rådde marknadsstämning på Mönarpsvägen. Där var fullt med folk, då hade det uppenbarats att det är två skrikörnar. Tyvärr inträdde kaos på vägen när folk parkerar som höns. Ursäkta uttrycket. Detta är inte bra, det ger oss dåligt ryckte. Här är ytterligare en bild som Lennart Ljuhs tagit

Åke skrev 2021-08-10


©Lennart Ljuhs


Mindre skrikörn i Mönarp

Kommunens andra mindre skrikörn upptäckte Albin Torsson på lördagseftermiddagen. Detta hände i Mönarp där även den första sågs för många år sedan. Den gången var det Lennart Sundh som var upptäckare. Ett femtontal, skådare kanske några fler, fanns på plats. Förra gången var det många fler, vad det nu kan betyda. En säregen sak är att Ingalill och jag kom körande från en sammankomst neråt Åsarp och var totalt ovetande när vi tog hemvägen över Mönarp. Där stod en hel del folk med tubar så jag fick rusa ut och fråga vad händer här.? Hur stor är sannolikheten är det att passera i rätt ögonblick just när det är en mindre skrikörn i luften. Det blir en hel rad decimaler kan jag försäkra. Hade jag kommit på att slå på telefonen direkt när vi åkte från Åsarp hade det förstås gått bättre. Lennart Ljuhs har tagit den fina bilden.

Åke skrev 2021-08-07


©Lennart Ljuhs


Säsongens fjärilar

Hit hör sorgmanteln som flyger både vår och höst. Ruttnande frukt och bär lockar, i detta fallet bigarråer som gjort sitt. Kasta in bort dem, lägg dem i hög till fjärilarna i stället.

//Åke©Åke Abrahamsson