NOTISER AUGUSTI 2022


Höstsäsongen är igång.

Vi har varit i Grimestorpaskogen i Velinga,och även spanat efter nötkråkor på Mösseberg. Vi har dessutom hunnit med en resa till Hallandskusten som Erik Tornberger ansvarade för. Vi gläder oss åt flera deltagare än tidigare på våra aktiviteter och även åt att vi får fler nya medlemmar. Dessutom seglar onsdagsgruppen i medvind och en omstartad rovfågelkurs med många deltagare är i gång sedan i början av augusti. Programpunkterna är något färre än tidigare höstar men det beror på att dessa aktiviteter har många deltagare och dito ledare. Dessutom är flera av våra medlemmar engagerade i tranräkningarna vid Hornborgasjön. Botanikcirkeln som vi hade tillsammans med naturskyddsföreningen slutade den första augusti med flaggan i topp. Det var Enar Höglund som ansvarade för denna.
Det händer mycket hela tiden så välkomna till våra aktiviteter.

//Åke A 2022-09-04