NOTISER DECEMBER  2004

 
IHJÄLKÖRD KUNGSÖRN


Den illa åtgångna kungsörnen vid järnvägsstationen

På annandagen ringde lokförare Per Olof Stridh och berättade att det låg en ihjälkörd örn mellan spår tre och fyra på Falköpings järnvägsstation.
Jag åkte dit och konstaterade att det var en årsunge hona av kungsörn som fastnat på ett lok för att sedan bli liggande på stationen. Vad som händer är att örnen sitter och äter på något invid spåret som redan är ihjälkört med resultatet att de inte hinner undan när något av de snabba tågen passerar.
Den illa åtgångna fågeln är inskickad till Naturhistoriska Riksmuseet genom Falköpingspolisens försorg. Stor heder åt polispersonalen som ännu en gång visat en mycket seriös inställning till att ta hand om statens vilt och se till att detta skickas in till Riksmuseet.

Åke skrev


 
FÅGELRALLY 
12 dec

Årets fågelrally hade lockat 16 tävlande, alla startade kl 10 på parkeringen vid Fredriksbergskyrkan. Sen bar det iväg åt olika håll. Många tog vägen förbi soptippen och fortsatte mot Mönarp. Lag Frigg åkte mot Ålleberg och sedan Åsle. Alla lagen avslutade sedan runt Hornborgasjön. Stopptid var kl 13 vid Trandansen, där visade det sig att det varit mycket hård och jämn kamp mellan lagen, alla låg runt 30 arter. Men segrade gjorde lag Green med 32 arter, dom var ensamma med arterna sparvhök, rödvingetrast och tofsmes. Totalt sågs 46 arter under rallyt. Gerd Bäckman och Ing-Marie Andersson serverade dom tävlande glögg och kaffe med pepparkaka efter tävlingen i Trandansen.

ARTLISTAN: kråka, skata, kaja, tamduva, trädkrypare, blåmes, talgoxe, gräsand, gärdsmyg, björktrast, nötväcka, domherre, talltita, entita, gråsiska, pilfink, gulsparv, grönfink, strömstare, korp, knölsvan, sångsvan, kanadagås, knipa, gråhäger, vigg, fjällvråk, större hackspett, kungsfågel, sidensvans, tornfalk, steglits, havsörn, storskrak, gråsparv, ormvråk, bofink, ringduva, svartmes, varfågel, rörhöna, sparvhök, rödvingetrast, tofsmes.

/Christian