NOTISER DECEMBER 2008

 

Varfågel - 09


Foto: Lennart Ljus

I slutet av november drog vi igång ett vinterprojekt som handlar om att hitta kommunens varfåglar. Här presenteras det första resultatet. Om du klickar upp kartan >> kan du se var de finns. Nästan alla är välkända men den i Solberga – Fivlered är ny och spännande och precis av det slaget som vi hoppats på. Nästa resultat kommer i slutet av januari eller tidigare.
Jag upprepar vad vi skrev i november: Frågeställningen är - Hur många varfåglar finns det i vår kommun. Eric Thorsson har letat under några år och har väl ett visst hum om hur många det kan finns - åtminstone runt Hornborgasjön - men här finns stora områden som är okända. Egentligen vet vi något säkert endast om mossarna ner mot Mönarp. Om resten söderut och likaså mot Vartofta och bortåt – vet vi inget. Så använd lite tid i vinter till att leta. Fram till den 15 mars kan vi hålla på.  Rapportera till Åke vartefter.
//Åke den 28 december


Skådaråret 2008

Nu återstår endast ett par dagar av 2008 och det är dags att sammanfatta året som  gått. Årets resultat blev att 231 arter har setts i vår kommun. Förra året (2007) sågs 225 arter. Skådarlistan toppas av Ingemar Nilsson som sett 209 av dem. Förra året var det Albin Torsson som fick ihop flest med 215 arter. De tio första framgår av tabellen nedan. Nu tar vi nya tag och går loss på 2009. Väl mött i markerna!

/Åke 081227

1 Ingemar Nilsson, Herrljunga 209
2 Eric Thorsson, Falköping 203
3 Sven Olof Gren, Floby 200
4 Åke Abrahamsson, Falköping 199
5 Anita Ljungström, Falköping 199
6 Christopher Magnusson, Falköping 198
7 Albin Thorsson, Falköping 197
8 Jörgen Fritzson, Broddetorp 195
9 Inge Olsson, Falköping 191
10 Clas Hermansson, Skövde 187

Odlingslandskapets fågelfauna minskar fortfarande och vi vill göra något åt detta.

Under våren 2009 kommer vi utföra en storskalig fågelinventering i jordbrukslandskapet i södra Sverige för att undersöka hur viktiga olika habitat är för förekomsten av våra vanligaste fågelarter. Målet är att förstå varför vissa arter minskar mer i vissa typer av landskap och om specifika habitat (t.ex. betesmarker, höstsådda respektive vårsådda åkrar) är lika viktiga i alla typer av landskap. Förhoppningsvis kan vi senare använda denna kunskap för att effektivare skydda fågelfaunan i ett levande jordbrukslandskap. Vi söker därför erfarna fågelskådare som kan inventera fåglar. Jag kontaktar dig eftersom en eller flera av studiens undersökningsrutor ligger i ert lokala område. Jag är tacksam om ni kan vidarebefordra denna information till klubb-/föreningsmedlemmarna (via föreningshemsidan eller något föreningsmöte).
Fågelinventeraren ska ha god kännedom av fåglar, helst ha egen bil samt kunna jobba 10 eller 20 dagar totalt under perioden april – juni. Inventeraren kommer att vara timanställd med en lön på 120 kr. Milersättning på ca 18 kr per mil ingår.
Intresseanmälan lämnas bäst via e-post till mig Matthew.hiron@ekol.slu.se tillsammans med en kort beskrivning av relevant erfarenhet. 

Med vänliga hälsningar
Matt Hiron  & Tomas Pärt

Inst. för ekologi, SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), Uppsala