NOTISER FEBRUARI 2014

 

Minnesord

Ytterligare en av våra medlemmar har gått ur tiden. Det är Rolf Bäckman som har lämnat oss. I sin krafts dagar var Rolf den som alltid fanns till hands med en hjälpande hand. Det kunde vara holktillverkning eller grissläp eller vad det nu var som behövde stöttas. Det är sådana insatser som skiljer framgång från stagnation i en förening.
Vi minns också Rolf för hans goda insatser i föreningen styrelse under ett antal år, och då inte minst för Rolfs förmåga att i positiv anda bidra till föreningens växande och utveckling.

//Åke Ab 2014-02-21


Första tranan!

I dag på lördagen stod den första tranan vid Vadboden i södra Hornborgasjön Det var Lennart Ljuhs som upptäckte den.
Det blev förstås ett jättepådrag i media och vi var ute i riksradion hela eftermiddagen.
Bra reklam för föreningen och fåglarna.

//Åke Ab 2014-02-15


Årsmötet

I fredags höll föreningen sitt årsmöte, kanske det 56:e i ordningen.  Jag bevistade mitt första årsmöte med Falbygdens fågelklubb någon gång i början av 1970. Det hölls då i Röda kors-lokalen, en källarlokal i det dåvarande Tingshuset. Antagligen var ett knappt 10-tal medlemmar närvarande det vill säga i stort sett hela medlemskåren. Medelåldern låg nog snarast under 20 år och ingen torde varit över 30 år. Lite skillnad mot fredagens möte. Glädjande nog hade ca 65 medlemmar hörsammat vår kallelse trots det ganska bistra vädret.  Med tanke på dagens medlemskårs sammansättning och spridning så är ju en närvaro på 20 % jättebra. Om man jämför medelåldern 1970 och 2014 så är det kanske inte lika bra. En knapp handfull medlemmar under 50 år var närvarande. Snittet blev nog ganska högt.
Mötets presidium var det som under senare år blivit en tradition. Olof Johansson  ordförande och Susanne Wieland sekreterare och de skötte det som vanligt med den äran. Åke valdes om som ordförande  vilket ju stämmer väl överens med årsmötet 1970. Han valdes om även då men han har ju sedan under åren haft andra funktioner i föreningen. Undertecknad valdes också om som kassör. Det börjar nog nu närma sig 40 år på den posten och med tanke på det ovan skrivna kan det kanske snart vara dags för lite förändring.  Lars-Erik Thim hade undanbett sig omval och som ersättare i styrelsen invaldes Thomas Asp. Thomas har kanske inte varit så aktiv i föreningen under senare år men  han satt med i styrelsen under 80- och 90-talet och han var även ordförande under ett år. I övrigt omvaldes alla övriga styrelseledamöter. Även valberedningen omvaldes, i stort sett på förslag av dem själva.
Efter förhandlingarna följde en bildförevisning där vi fick följa Torleif och Birgitta Halvorsen på en resa runt de heta källornas och vulkanernas ö – Island. Vi fick också lära känna en del för oss inte så vanliga fåglar som strömand, lunnefågel och storlabb.
Att Fru Fortuna är en mycket opålitlig dam fick vi sedan som vanligt prov på vid dragningen i vårt medlemslotteri. En vinnare vann på alla fyra lotter hon köpt och en annan på tre av fyra.  Så kan det gå.
Mellan bildvisning och lotter
i lät vi oss så väl smaka av fantastiska smörgåstårtor, som vanligt gjorda av Susanne med bistånd av några andra damer.

//Lennart 2014-02-11


Örnhelgerna 2014

Örn 72 och klubben har haft öppet i Trandansen Trettondehelgen, två lördagar och och fyra söndagar. Vädret har varit på vår sida och örnarna har funnits i området, så de flesta besökare har sett fåglarna. Det  var som flest  9-10 olika örnar. En av söndagarna stördes örnarna av skridskoåkare och en förmiddag var fläsket slut. Jan och Lennart åkte dit och lade ut kött på matplatsen och det dröjde inte länge förrän örnarna kom dit.
En fjällvråk är stationär, en duvhök har setts liksom en pilgrimsfalk. Besökarna har varit många. Totalt ca 5000 personer och under Trettondehelgen kom över 2000 st. Klubben har sålt en hel del bullar, kakor, korv, holkar mm.

Styrelsen tackar alla, som på något sätt har hjälpt till, så att allt har fungerat så bra och ställt upp så villigt både som guider, kafépersonal och att släpa gris.

//Anita Ljungström 2014-02-10