NOTISER FEBRUARI 2017


Vinterfåglar Inpå Knuten

Resultatet hittar du här >>


©Mari FribergBlåsig resa

Fjorton deltagare hade kommit samman för att anträda vinterns Skåneresa. För vilken gång i ordningen har vi sedan länge glömt. De här resorna tillgår på samma sätt varje gång, första dagen ägnas åt Österlen och den andra drar vi oss västerut för mot kvällen hamna uppe vid Skälderviken. Österlenrundan blev en pina; det blåste femton sekundmeter och temperaturen slickade nollstrecket. Detta kompenserades väl av tre riktiga högoddsare: en svarthalsad trast i Baskemölla, dessutom en vittrut utmed kusten och fem lappsparvar vid Åhus. Bra utdelning i blåsten och kylan. Nere vid Hammar var kornsparvarna betydligt fler än någon gång tidigare vilket även en hungrig pilgrimsfalk hade upptäckt. För att göra en lång berättelse mycket kortare kan man berätta att lommadammarna blev en ny fågellokal för många som förgylldes av en vitögd dykand, kungsfiskare och ett par hundra bergänder. Däremot blev det ingen svartand vid Dags hög ute på Bjärehalvön. Artlistan är magnifik, vi har aldrig varit över nittio arter tidigare. Jodå, det var som vanligt Skövdes och Falbygdens Fågelklubbar som var ute och reste och Janne Pettersson och Åke Abrahamsson ledde det hela.

//Åke skrev detta den 18 februari.

ARTLISTA, 95 arter

Knölsvan
Sångsvan
Sädgås
Spetsbergsgås
Bläsgås
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Gravand
Bläsand
Kricka
Gräsand
Stjärtand
Vitögd dykand
Vigg
Bergand
Ejder
Alfågel
Sjöorre
Svärta
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Rapphöna
Fasan
Smådopping
Skäggdopping
Storskarv
Toppskarv
Gråhäger
Vit stork
Röd glada
Havsörn
Blå kärrhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Tornfalk
Pilgrimsfalk
Rörhöna
Sothöna
Skärsnäppa
Storspov
Dvärgmås
Skrattmås
Fiskmås
Gråtrut
Vittrut
Havstrut
Tobisgrissla
Tamduva
Ringduva
Turkduva
Kungsfiskare
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Sånglärka
Ängspiplärka
Skärpiplärka
Sidensvans
Gärdsmyg
Rödhake
Koltrast
Björktrast
Rödvingetrast
Svarthalsad trast
Kungsfågel
Entita
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Varfågel
Nötskrika
Skata
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Grönfink
Grönsiska
Vinterhämpling
Gråsiska
Domherre
Stenknäck
Lappsparv
Gulsparv
Sävsparv
Kornsparv