NOTISER FEBRUARI  2021


Pilgrimsfalkarna på bygden!

Mellan tio och femton pilgrimsfalkar finns i gamla Skaraborg denna vinter. Honan som man kan se på Roséns silo är ringmärkt och avläst. Den är född i Östergötland. En hane har jag sett några gånger på Falbygden i vinter och runt Hornborgasjön kan det fortfarande vara ett par olika trots kölden. Håll koll på den som finns vid Roséns så kan ni få se ett skådespel när den jagar på kajorna som finns i överflöd.

//Åke


RAPPORTERING AV TRANOR

Nedan följer information om databasen iCORA, rapporteringssystemet för ringmärkta tranor.

Från rapportering via epost till direktrapportering i databasen iCORA

Från och med hösten/vintern 2020 har vi valt att ändra vår hantering av observationsrapporter av tranor ringmärkta i Sverige. Hanteringen av rapporter har hittills skett manuellt via epost för att därefter läggas in i en Excel-databas. Framöver önskar vi att rapporteringen sker direkt till det webbaserade rapportsystemet iCORA.

Vad är iCORA och varför denna förändring?

iCORA är en online-databas för observationer av färgringmärkta tranor i Europa. På websidan https://iCORA.de kan du registrera observationer av märkta tranor (Fig 1.) och får då direkt återkoppling med den unika tranans livshistoria och en karta över var den tidigare observerats (Fig 2.). Som rapportör får du också en god översikt över alla dina registrerade observationer, samt möjlighet att få notiser när en trana du tidigare observerat, observeras igen av någon annan.

Den standardiserade inläggningen av observationer i iCORA innebär också att data kan kvalitetssäkras mer effektivt av oss ringmärkare, samt att vi snabbare kan hämta ut aktuellt data för analyser av t.ex. tranornas rörelsemönster och överlevnad över tid. Dessutom finns en sinnrik kartfunktion vilket gör att noggrannheten på platsbeskrivningen av observationerna generellt blir mycket bättre än tidigare.

Vad behöver jag göra som rapportör?

Som rapportör behöver du registrera en egen användare och få ett eget konto på https://iCORA.de/index.php?page=login&id=
På det egna kontot kan du registrera nya observationer, samt återkomma till observationer du tidigare registrerat. Behöver du hjälp med registrering av konto i iCORA, så kan du höra av dig till Henrike. Skulle du av någon anledning inte kunna rapportera dina observationer via iCORA så kan du höra av dig till Sigvard eller Henrike, så ordnar vi med en lösning. För kontaktuppgifter, se nedan.

Hör gärna av dig om du har frågor eller funderingar!

Allmänt om rapporteringen:
Sigvard Lundgren, Svenska Tranarbetsgruppen, på sigvard.lundgren@telia.com eller 0325-60305

Teknisk hjälp i iCORA:
Henrike Hensel, SLU Viltskadecenter, på henrike.hensel@slu.se eller 0581-697342

Fig 1. I iCORA sker rapporteringen med hjälp av förvalda alternativ vilket minskar risken för felrapportering och tranans position kan anges med kartfunktion vilket gör att data blir mer exakt.

Fig 2. Rapportören får direkt en återkoppling om var tranan har märkts och var den setts under dess levnadstid.