NOTISER JANUARI  2005

 
 
Full fart vid Trandansen


Många besökare väljer att stå ute i det vackra vädret!
Foto Åke A
 
 
Det vackra vintervädret lockar många besökare till våra aktiviteter vid Trandansen. Efter den mycket goda reklam vid fick innan starten förefaller besökarna vara fler än någonsin, man kan höra dialekter från många olika riktningar av vårt avlånga land.
Denna den näst sista söndagen i januari fick de tillresta se både havsörn och kungsörn under nästan hela förmiddagen, folk som varit vid andra delar av sjön berättade att det fanns fler– förmodligen var det minst åtta havsörnar i sjöområdet.
Vintervädret gör att vår utfodring blir mer frekventerad än den varit när temperaturen tidvis nått tiogradersnivån.
Nästa söndag den 30 januari har vi på nytt öppet hus hela dagen med förhoppning om lika fint väder.
 

/Åke skrev


Vår i januari?


Hulesjön är en bra simfågellokal även på vintern! 
Foto: Åke Abrahamsson

 En mångårig tradition vid denna tid är midvinterräkningen av simfåglar. Den har i själva verket pågått i årtionden med Lunds Universitet som huvudman. Normalt brukar detta vara en enkel affär för oss här på Falbygden eftersom allt vatten är igenfruset. Detta är emellertid något som håller på att ändra sig, när man ser ut över landskapet nu vid mitten av januari liknar det mesta tidig vår. Den riktiga sensationen inträffade stormhelgen en vecka in i januari när en storspov var synlig vid Trandansen.
I år var det nära att vi hade alla sjöar öppna men en frostnatt i veckan lade på ett tunt istäcke. Hornborgasjön är emellertid öppen och innehåller en stor mängd simfåglar. Hornborgasjöns Fältstation genomförde en räkning av sjöns simfåglar den 15 januari vilken resulterade i 1447 individer fördelade på 14 arter. Den individrikaste arten blev knipa med 280 exemplar tätt följd av storskrake med 269 exemplar. Vare sig vigg, brunand, salskrake eller sothöna saknades. Antalet knölsvanar uppgick till 143! (Källa: Hornborgasjöns Fältstation) Det givna skådarrådet blir självklart att ta en tur till Hornborgasjön! Hulesjön är den bästa andfågellokalen i Falköpings närhet vilken som regel innehåller något hundratal gräsänder och oftast också några knipor. Dessutom har man under senare år även kunnat se några krickor under högvintern, vilket är synnerligen ovanligt vintertid på våra breddgrader. I vinter är det två krickor bland gräsänderna. (Konstaterat av Sten Danielsson vid andfågelräkningen den 16 januari.)  Om man står och spanar ett tag finns det även goda möjligheter att i varje fall höra någon rörhöna eller vattenrall grymta till. Dessutom finns övervintrande forsärla vid Reningsverket även i år. Omgivande busk och skogsmark är dessutom goda tillhåll för allehanda tättingar, även det ett gott skäl för ett besök.

/Åke skrev


Lyckad pressinformation

Tisdagen den 4 januari hade vi vår traditionella pressvisning inför örndagarna i Trandansen.
Flera tidningar mötte upp i det allt annat än behagliga vintervädret som för dagen bestod av dimma och duggregn.  Även TV 4 Skaraborg ägnade en god stund åt att sätta samman ett reportage om vår örnverksamhet. Tack vare att TT skrivit ihop en cirkulärartikel har inte bara de lokala tidningarna utan även flera väst- och mellansvenska tidningar artiklar om verksamheten, tidningar som GT, Nerikes Allehanda, Bohuslänningen med flera. Även Radio Skaraborg uppmärksammade oss i flera inslag. 
Mycket lyckat och trevligt! 

/Åke skrev


  
Årlig sångsvaninventering


Foto: Petter Friberg

  
 Läs här >>