NOTISER JANUARI 2010


Örndansen går för fullt!

Vi har haft tre helger med öppet hus så här långt och det har gått så bra att hela säsongen redan är i hamn. Vi har säkert haft 1700 personer på de tre helgerna, dessutom ser vi en annan effekt, det kommer besökare även på andra tider och dagar. När vi har varit där på lördag middag för att göra i ordning har det kommit några tiotal besökare trots att vi inte har öppet. Det är lätt att tänka sig att man vill ta sig ut i den fina vintern vi har haft. Alla har fått se på våra örnar i rikt mått. Flera havsörnar har långa tider suttit som keruber på stubbarna runt utfodringen. I veckan la vi ut ett vildsvin på utfodringsplatsen men det var mer än vad korparna tålde. Dom vågade sig inte fram på halva dan därefter. Det är försiktiga generaler...
Kom ut på söndag, ni som inte varit ute i Trandansen i år ännu. Helgen därefter gäller både lördag och söndag men sedan är det slut för i år.

//Åke 2010-01-27
 


Falk i lådan.....

Häckningslådan för pilgrimsfalk är numera monterad på toppen av Lantmännens silo. Och - under över alla under - den pilgrimsfalk som funnits på platsen sedan en tid har setts sitta i lådan vid åtminstone två tillfällen. Bästa platsen om man vill titta är från det öppna området söder om Granngården affär.

//Åke
2010-01-21


Rapphöns i snön

Rapphöns är rariteter i landskapet numera. Detta lilla gäng finns i Bolum, närmare bestämt vid stora vägen, nära Ryggåsstugan. Det går upp en väg upp mot berget nära intill, via denna väg når man Albionstugan. Det är flitige Lennart Ljuhs som tagit bilden.


Foto: Lennart Ljuhs

//Åke 2010-01-15


Så var vi igång....

Den första av årets örnhelger startade upp på lördagen (info om fortsättningen i programmet här intill). Dimma förstörde större delen av lördagen, men mot eftermiddagen lättade det upp och då satt en grann 2K kungsörn och slet i det stelfrusna fläsket. Där var också två havsörnar - oklart om de var nere och åt. Mycket folk denna första dag och riktigt god stämning som sig bör.
Dag två blev riktigt fin med örnar mest hela dagen och med kungsörn på maten på förmiddagen. Fyra havsörnar på eftermiddagen och flera även på förmiddagen.
Dagens kungsörn visade upp sig så till den grad att Kent-Ove fick de fantastiska bilderna nedan. Bra med besökare - bland annat en busslast vilket väl var första gången.


Stilstudie på Kungsörn

 


Foto: Kent Ove Hvass ©

//Åke 2010-01-11


Vinterfågelräkningen på trettondagen 2010 

Nio personer deltog i det vackra men kylslagna vintervädret. För det oinvigde kan meddelas att våra sträckor är Slafsandalen från Valtorp till Hornborgasjön, Mönarp är från Tippen till till Skånum och Västra vägen i Grytens Häradsallmänning. Allt i grova drag. Våra sträckor kan vara de som  har stått sig längst i hela riket. Någon gång på sjuttiotalet startade vi.

Här kan du se en bild från Slafsansträckan någon gång kring 1980.
Bild Lars Ove Nilsson©

Slafsan Mönarp Gryten
Korp Korp Nötskrika
Kråka  Kråka Blåmes
Kaja Kaja Talgoxe
Skata Skata Talltita
Nötskrika Talgoxe Nötväcka
Större Hackspett Blåmes Gärdsmyg
Talgoxe Björktrast Korsnäbb
Blåmes Gulsparv  
Entita  Gråsiska  
Talltita Tamduva  
Svartmes    
Tofsmes    
Nötväcka    
Trädkrypare    
Kungsfågel    
Gärdsmyg    
Koltrast    
Rödvingetrast    
Gulsparv    
Grönfink    
Domherre    
Gräsand    
Ormvråk    
Gråsiska    

Totalt 28 arter. Rödvingetrast är en ny art för vinterfågelinventeringarna. Däremot sågs ingen strömstare vilket är lite unikt. Slafsansträckan gav 226 individer vilket naturligtvis är bra men å andra sidan nästan förväntat; barrskogen i Gryten är riktigt art och individfattig och lågmossarna runt Mönarp har inte heller de mycket att erbjuda i den stränga vintern. Jag har inte det exakta antalet individer för Gryten och Mönarp men de är förstås förväntat låga.

/Åke 2010-01-05


Upprop sångsvaninventering

I samband med den årliga midvinterinventeringen av sjöfåglar i mitten av januari 2010 planeras en heltäckande europeisk inventering av sångsvan och mindre sångsvan. Sådana heltäckande sångsvaninventeringar har genomförts tre gånger tidigare, 1995, 2000 och 2005. Sångsvanarnas beståndsutveckling kunde tidigare följas med de vanliga sjöfågelräkningarna, men arten har under senare år ändrat vanor och finns numera i allt större omfattning på fälten i jordbrukslandskapet och täcks inte av de traditionella inventeringarna. Sångsvanen har ju ökat markant i antal under senare år och det är därför av största intresse att följa beståndets vidare utveckling på en europeisk nivå.
Årets sångsvaninventering sammanfaller i tiden med de traditionella midvinterinvente-ringarna. Under den aktuella helgen samt angränsande dagar är jag intresserad av alla observationer av sångsvan från hela landet. Rapporterna bör innehålla uppgifter om datum, tid, lokal (gärna med koordinater och/eller bekanta lokaler i närheten), antal sångsvanar i flocken uppdelat på gamla och uppgift om vilken biotop/fälttyp svanarna uppehållit sig i. Om Du har tid och möjlighet är det också intressant att få uppgift om de olika familjernas storlek separat. För den som är med i den vanliga midvinterinventeringen av sjöfågel/gäss rapporteras svanarna på de vanliga blanketterna, men jag är också intresserad av ytterligare rapporter från andra besökta områden.
Resultaten kommer fortlöpande att redovisas på projektets hemsida:

http://www.zoo.ekol.lu.se/waterfowl/index.htm
På denna återfinns också information om sångsvaninventeringen samt övriga andfågelinventeringar.
Rapportblanketter kan också laddas ner från hemsidan, men det går bra att rapportera med vanlig mail eller post.
Leif Nilsson
Ekologihuset
223 62  Lund
070-52 55 709
Leif.nilsson@zooekol.lu.se