NOTISER JANUARI  2021Sidensvans

Bilden har Gullvi Johansson tagit genom sitt köksfönster.


©Gullvi Johansson


Sveriges fåglar 2020

Läs här >>


Genomfört!

Januari månad innehåller en vinterfågel- och även en simfågelräkning. Den senare frös i sort sett inne, men vinterfågelräkningen blev bra. Som ni vet har vi tre sträckor, Gryten, Mönarp och Slafsans dalgång. Gryten och även Mönarp är fågelfattiga men Slafsan var betydligt bättre än vad vi är vana vid. En kuriositet - från Mönarp noterar vi en bergfinkflock med minst 2000 ex som har hållit till där i höst och vinter. Sten Danielsson har som vanligt sett till att det hela det blev genomfört-

//Åke


Vinterfåglar inpå knuten

29 januari  - 1 februari

Läs här >>


Året som gått!

Under 2020 har 222 arter påträffats i vår kommun. Det är två fler än förra året. På riksnivå är vi på plats 59.  Den som har sett flest arter i kommunen har sett 209 av dessa 222. Göteborg går inte att slå och inte heller Vänersborg, men sedan är det nog vi och Mariestad i ett västgötaperspektiv. Mariestad har samma antal som vi, således 222. Skövde, Lidköping och Skara är endast snäppet under. Totalt genom alla tider har cirka 330 arter påträffats i Falköpings kommun. Detta bygger på den artlista Jonas Grahn sammanställde 2008 i samman med vårt femtioårsjubileum. En lista som jag kommer att revidera under året, det kan inte skada efter det att ett  ytterligare antal år har passerat.

// Åke 2021-01-02


©Jan Johansson