NOTISER JULI 2005Kejsargås Trandansen/VadbodenFoto: Lennart Sundh
 


Tuvsnäppa vid Vadboden

Kommunens andra tuvsnäppa upptäcktes vid Vadboden på middagen den 16 juli.
Tuvsnäppan är tillsammans med prärielöparen förmodligen den nordamerikanska vadare som ses oftast i Europa. I boken Sällsynta Fåglar i Sverige, utgiven 2003, redovisas 133 fynd varav 5 i Västergötland. Om det inte varit något fynd i Västergötland efter denna boks utgivning är detta de sjätte fyndet.
Det var Ingemar Nilsson som upptäckte den, tyvärr försvann den med en gång och har inte återfunnits, i varje fall inte när detta skrivs några timmar senare.
möjligheterna försämrades av åska och regn samt av att en pilgrimsfalk skrämde upp vadarna som rastade på gyttjebankarna.
Den första tuvsnäppan i kommunen fanns att beskåda på Hornborgamaden i början av augusti 1996.

Åke skrev
 


Rosor och fåglar vid Tunhems prästgård

Den 11 juli var föreningens medlemmar inbjudna till Ingemar och Reino och trädgården till Tunhems Prästgård. Som de flesta känner till är denna fantastiska trädgård sedan länge en institution i bygden; Rosendagen i början av juli lockar varje år mängder av besökare. Det är inte att förvåna att nästan fyrtio medlemmar hade tagit vara på möjligheten att se denna fantastiska miljö och ännu mer fantastiska blomsterprakt. Att denna kväll blev sommarens finaste med nästan medelhavsklimat gjorde inte saken sämre.
Reino och Ingemar berättade om prästgårdens historia, om fåglarna och naturligtvis om de oerhört många olika rosor som denna kväll stod i sin fullaste prakt. Det är stort att få ta del av de oerhörda kunskaper som dessa herrar besitter och fascineras av dessa härliga blommors historia och utveckling fram till de moderna sorter vi har i dag.
En fantastisk kväll i en fantastisk miljö.

Åke skrev
(och Mari fotograferade) 


Nattskärrekvällen på Vreten

Sedan flera år avslutas vårsäsongen i föreningen med ett besök vid nattskärre-eldoradot på Vretens skjutfält, så även detta år. Och som vanligt blev det succé! Sexton deltagare hade mött upp och de blev inte besvikna. När kvällen var tillända kunde man summera fyra hörda och två sedda. Den finaste upplevelsen var nog den nattskärra som jagade runt huvudet på deltagarna så länge att alla fick se den nära och ordentligt.  Det är inte så ofta som det blir så bra.
Eftersom skjutfältet till en del ligger i Falköpings kommun tyckte undertecknad att det kunde vara spännande att utvidga lyssnandet till de delar som ligger i Borgunda socken och därför begav sig några av deltagarna i väg på en egen liten inventering. Detta gav ett mycket fint resultat i form av fem hörda och två sedda. Det finns en grusväg väster om skjutfältet som är skyltad Västra Ringvägen och det var utmed denna som det var så bra. Om man lägger ihop allt så blir det nio hörda och fyra sedda viket naturligtvis är helt enastående.

Gerd och Helge Sundén ledde expeditionen och Åke skrev.