NOTISER JULI 2008


Smultronställen på Falbygden 

För någon vecka sedan utkom en ny guide till naturen i Falköpings kommun. Den har titeln ”Smultronställen på Falbygden” och har sammanställts och utgivits av Falköpings Kommun, Falbygdens Naturskyddsförening och Falbygdens Fågelklubb. Redaktionen har bestått av Birgitta Halvorsen, Jan Lindholm och Åke Abrahamsson. Torleif Halvorsen har ställt upp med bilder som saknats och Helge Sundén har bidragit med förslag och bilder. Allt detta står att läsa i förordet.
Alla hushåll i Falköpings kommun har fått var sitt exemplar genom postens försorg och vi gläder oss åt att bemötandet varit så positivt.
Medlemmar i vår förening som inte bor i kommunen kommer att få var sitt ex även de. Eftersom den väger nästan 300 gram blir den dyr att skicka. För att nedbringa det antal som till slut skall skickas är det bra om ni som besöker trakten i sommar hör av er så kan vi överlämna den för hand så att säga.
Hör av dej till Åke Abrahamsson 0515.726042 eller Lennart Friggeråker 0515.14934. 

/Åke
2008-07-28


Håll koll på buskmössen!


Halvvuxen buskmus i Skyberg Marka den 15 juli 2008
Foto: Åke Abrahamsson


På Falbygden har vi en liten specialitet som heter buskmus. En liten gnagare som tillhör gruppen hoppmöss. Det främsta kännemärket är den extremt långa svansen samt det svarta bandet längs med ryggen. Det är nu bortåt ett tjugotal år sedan Olof Dahlberg gjorde det första fyndet på Falbygden (vid Forentorp), men den har troligen funnits här sedan länge. Utbredningsområdet på Falbygden så som vi känner det är ganska litet - Åsarp- Valtorp - Forentorp - Gökhem och runt - men kan möjligen vara större. Buskmusen är ett djur som i huvudsak är verksamt på natten och som vintersover från oktober till maj. Även om det har blivit en del fynd över åren saknar vi mycket kunskap om artens förekomst på Falbygden. Får ni syn på den vill jag väldigt gärna ha reda på detta. Åke Abrahamsson som har telefon 0515.726042. (Den svenska utbredningen i övrigt är Bergslagen och Jämtland - södra Lappland)

/Åke
2008-07-15


Vitvingad tärna i Hornborgasjön

Sedan ett par veckor tillbaka finns en vitvingad tärna i Hornborgasjön. Den kan man se från Ytterberg men bäst från tornet vid Utloppet. Den håller ihop med de många svarttärnorna i sjön.
Att den är observerad från Ytterberg innebär att den är noterad för Falköpings kommun, eventuellt den första gången någonsin. Detta sagt med en kraftig reservation, jag har inte gjort någon koll i äldre rapporter men kommer att göra det vartefter.
Jag är nämligen tveksam till om den här vv tärnan verkligen setts i kommunen även om den är rapporterad från Fågeludden och Ytterberg. Folk har en tendens att rapportera platsen där de själva är och inte där fåglarna är.
Jag har tittat en hel den på den men inte sett den lämna Skara sidan av sjön.
Det är väldigt svårt att säkert kunna säga på vilken sida om kommungränsen en fågel är om den flyger ute över sjön. Den behöver vara så nära stranden eller känt märke att det inte råder någon tvekan om var den är. Har detta egentligen någon betydelse? Tja, det får väl var och en själv avgöra

/Åke

Uppdatering 2008-07-18:

Det är bara att erkänna – jag var dåligt påläst. Bengt Pettersson ringde häromkvällen och meddelade godhetsfullt att han har sett vitvingad tärna i Lagunsjön på Fågeludden för ett antal år sedan. Efter det gjorde jag en snabbkoll i rapporterna och hittade följande från Falköpings kommun. (Säkert inte komplett)

Hornborgasjön Ytterberg  - 1 ex 6 juni 1989 (Sven Bild ,Peder Fält) (Första fyndet i R län)

Sjötorpasjön – 1 ex 15 maj 1992   (Ulla Carlsson, A Karlsson)

Hornborgasjön Fågeludden - 1 ex 14 maj 1997 (Anders Jihmanner, Kristian Kjellberg)

Hornborgasjön Fågeludden - 3 ex  21 maj 1999 (Bengt Pettersson, Jan Mogol m fl)

 /Åke


Botanikkväll i Vårkumla

Hela sjutton personer hade mött upp för att på nytt besöka ett av inventeringsområdena från när det begav sig några tiotal år tillbaka i tiden. Vårkumla socken var en av de första socknarna som inventerades och återbesöket ägnades åt de vackra åsarna på gränsen mot Vartofta Åsaka. Även om försommartorkan hade gjort att mycket var nerbränt kunde åtskilliga arter från den ursprungliga listan bekräftas och ett par nya läggas till. Nu liksom då, var Anders Bertilsson vår ledare på denna jubileumsutflykt.

/Åke
2008-07-04


Det var ett bra gäng som tog sig an högsommarfloran i Vårkumla


Anders Bertilsson är en av Västgötabotanikens förgrundsfigurer