NOTISER JULI 2009

 

Ut och leta.....
(uppdaterad information)

Den sista halvan av juli är oftast den bästa för att hitta kornknarrar och vaktlar. Nu får man emellertid leta i sädesfält i första hand och inte i gräsvallar. I korsningen Agnestads allé och gamla Jönköpingsvägen finns tre
kornknarrar och en vaktel som Lennart Ljus upptäckte för några nätter sedan. Från början var där två men nu är det tre.
Vi har åkt runt en del på Falbygden, tyvärr har det inte varit några bra nätter med rätt väder. Men det är inte för sent, så fort det blir en lugn och lite ljummen natt är det bara att dra ut. I mitten av juli är det nästan slut på möjligheten att höra några hornuggleungar men Eric Torsson fixade tre kullar under en rejäl cykeltur på Falbygden. En hornugglekull satt i dungen innan Maxlanda och en annan i dungen 500 meter söder om PA rondellen - dessutom en nära Jätteneds by. Den söder om PA rondellen satt sedan nere vid Backetomten och då var dom så stora att dom flög. Gräshoppsångarna sjunger fortfarande och det är fortfarande chans på att hitta en flodsångare.
Åk således ut några nätter åt alla håll.

//Åke
2009-07-23


Mer från göktytornas värld…..


Foto Lars-Ove Nilsson ©

Sedan vårt julinummer av Svarthaken presenterades har några ytterligare göktyteobservationer kommit till min kännedom. Även dessa är från trakten kring Dala och från Ålleberg. Särskilt observationerna från Dala med omnejd är intressanta, de är nu så många att man kan tala om en riktig population. Ingen av dem som besökt området har letat särskilt efter göktytor utan de har bara varit där. Nästa år skall vi göra det lite mer systematiskt och uppmana folk att åka till området mellan Stenstorp – Dala – Stenstorp för att lyssna efter tytor.
Längre fram kommer lite praktiska råd hur om hur holkarna skall se ut och var och hur man skall sätta upp dem
Nya upptäckter finns att göra hela tiden. Det kan vara så att våra vänner i Karlsborg som håller på med göktytor, och har en stor mängd holkar, har hittat den första konstaterade andrakullen på svensk mark.
Kolla bilden på göktytan ovan och medge att det är en riktigt häftig fågel…

//Åke
2009-07-23


Nu går tornfalkarna mot sitt slut

Jag och Helge började med kontrollerna  den 19 maj i år och sedan följde ringmärkningen av ungarna. Detta innebär att från den 19 maj och en och en halv månad framåt har det nära nog gått på heltid.  Prognosen för hela projektet slutar på 145 häckningar - vilket är betydligt färre än förra året. Å andra sidan kommer förmodligen förra året aldrig att upprepas. Så här långt är vår andel av dessa runt 90 häckningar.
Hittills har Helge och jag ringmärkt 83 kullar vilket är detsamma som 376 ungar. Inte så illa. Ett känt faktum är att medelkullen sjunker över tiden, det har flera orsaker och jag skall återkomma till detta senare. Om man fördelar markdatum för de åttiotre kullarna över tiden och delar denna axel i tre lika stora delar får man en medelkull för varje del enligt följande 1/3 =4,96; 2/3 = 4,75; 3/3 = 3,85. Således en betydande skillnad.

Åke
2009-07-10

Se Anneli Jonssons tornfalkbilder här >>

Bilden på tornfalkungen nedn har Kent Ove Hvass tagit, bilden på den ringmärkta hanen från Mönarp har Lennart Ljus som upphovsman.

Hela projektet Tornfalk Skaraborg drivs av Åke Abrahamsson, Helge Sundén och Peter Lindkvist, Kent Ove Hvass och Skövde Fågelklubb har hand om Skövde med omnejd, Alf Lindblad har hand om Lidköping med omnejd.

Årets nattskärreutflykt!

På fredagskvällen var det dags att åka till Skövde Skjutfält för att titta och lyssna på nattskärrorna. Jo visst, vi fick både se och höra nattskärror så att jag tror att alla blev nöjda.
Vad som mer hände var att vi hamnade mitt i ett formidabelt åskväder av en omfattning man sällan ser. Blixt på blixt lyste upp natthimlen utan slut och utan gräns. Faktum var att flera sökte sig in i bilarna när åskandet blev för närgånget och innebar att det hela avslutades tidigare är brukligt.
Fjorton personer deltog och Gerd och Helge ledde föredömligt som vanligt.

//Åke 2009-07-04