NOTISER JULI 2010


Sveriges äldsta brunhök

Rolf Grahm och Helge Sundén tog hand om en skadad brun kärrhök i förra veckan Den hade förmodligen kolliderat med en kraftledning och detta hände vid Götala Herrgård nära Skara. Tyvärr var den för svårt skadad för att gå att rädda. Det visar sig nu att den är Sveriges äldsta bruna kärrhök någonsin. Den ringmärktes som bounge nära Mjölby 1992 och var således mer än 18 år när den återfanns.

//Åke 2010-07-29


LånghorningarEftersommaren är skalbaggetid och speciellt gäller detta långhorningarna. Många är knutna till blommor och med detta menas i synnerhet korgblommiga växter och älggräs som blommar för fullt just nu. Titta efter i de stora fällt av blommande älggräs som finns överallt. Många av långhorningarna beskrivs även i ganska enkla insektböcker. Bilden visar en myskbock på säfferot. Myskbocken är ca 35 mm lång och relativt vanlig.

//Åke 2010-07-29


Tillvaratagen berguv


Foto: Lennart Ljuhs

På torsdagen (den 22 juli) tillvaratogs en berguv uppe vid Läkaren i Falköping. Den var i dåligt skick och kunde infångas utan större svårigheter.
Den hade bland annat allvarliga skador på det ena benet. Den var givetvis ringmärkt och ringmärkningscentralen är underrättad i vanlig ordning. Uven transporterades till Fågelcentralen i Kungälv för rehabilitering. Infångande och transport sköttes av Lennart Ljuhs. Där fanns fler hjälpande händer - Albin Torsson tillexempel. Mer info kommer...

 //Åke 2010-07-24


Sjuttio kärrsnäppor, tio spovsnäppor...

Juli månad är vadarmånad och för vår del innebär det Vadboden i södra Hornborgasjön. Faktum är att denna plats förmodligen är den bästa vadarlokalen i gamla Skaraborg. Nu när det är lågt vattenstånd i sjön kan man med fördel kolla även utanför Ytterberg och Fågeludden. Ovanstående siffror är bara ett exempel...

//Åke 2010-07-12


Torpasjön återuppstår!

Vattendomstolen har i dom den 2 juli meddelat tillåtelse att återskapa Torpasjön vid Torpa Egendom. Vi som var med minns vilken fin fågellokal detta var när det begav sig, dessutom så praktiskt intill vägen som passerar.
Vi tackar och gratulerar till initiativet och hoppas att det skall gå hela vägen utan överklagan.

//Åke 2010-07-12


Niohundra!

Fram till i dag den 5 juli har Helge och jag ringmärkt 565 tornfalkungar, det kommer att stanna på strax under 600 när vi är klara om några dagar. Om vi lägger till vad de andra delarna av projektet åstadkommit så kommer det att bli över 900 tingmärkta ungar som årets resultat. Detta har aldrig hänt tidigare.

Nummer 560 märkt den 7/7 vid ladan vid Maxlanda


//Åke 2010-07-05


Fin nattskärrenatt

Klubbexkursionen till nattskärrorna på Skövde skjutfält blev som vanligt en lysande tillställning under Gerd och Helges säkra ledning. Minst fem nattskärror hördes och vi fick dessutom med oss riktigt fina synupplevelser hem. Nånstans mellan 10 och 15 personer deltog.
Ulrich Tourbier tog bilden.//Åke 2010-07-03


Kornknarrar 2

Kornknarrarna vid Mönarp och Synnerål var tysta natten mellan den 2 och den 3 juli. Däremot upptäckte Lennart Ljus att det är tre kornknarrar öster om cykelvägen mot Slutarp ungefär mittemot där modellflygfältet låg. Man kan bekvämt ta sig dit från båda håll. Anita och Ing-Mari hörde en där på fredagsmorgonen. Passa även på och lyssna in alla hornugglor som sitter och piper nära nog överallt. Stanna till i korsvägen i Mönarp, eller i Sköttning. Som ett exempel.

//Åke 2010-07-03


Kornknarrar 2


Försommaren har varit extremt dålig beträffande tillgången på dessa fåglar. Nu verkar det bli lite bättre och vi har tre olika att erbjuda. Den bästa är från Synnerålsvägen vid Ålleberg, lyssna från Uddagården.
Sedan har vi en rakt över vägen Göteved - Slutarp när man kommer fram till korsvägen. Den tredje upptäcktes i dag och finns utmed cykelvägen mitt emot där Maxlanda låg. Modellflygfältet!

//Åke 2010-07-02


Den bruna gladan.

I går den sista juni var den synlig flera gånger i samma område som tidigare: det vill säga söder om staden och ner mot Mönarp. Eftersom den har varit här sedan i våras kan man framkasta en spekulation om att den kanske samhäckar med en röd glada. Vem vet. Vi får se lite längre fram när dom i så fall bör visa sig med ungar.

//Åke 2010-07-01


Lundsångare

Tidigare i juni sjöng en lundsångare nära Burmastigen mot stan till. Ingemar Hedihn var det som gjorde upptäckten. Det var många år sedan det var någon lundsångare på Falbygden. Det har nog inte hänt sedan Jonas och Jörgen Grahn hörde och såg en i Vråhålan. En lundsångare har dessutom ringmärkts i Hornborgasjön under början av nittiotalet. Jag återkommer med mer fakta.

//Åke 2010-07-01


Nytt om storken!

Efter en tid bortavaro har den dykt upp igen. Denna gång i Börstig för några dagar sedan, rapporterar Torleif Halvorsen.

//Åke 2010-07-01