NOTISER JULI 2013

 

Fin start!

Första aktiviteten efter sommaruppehållet var en utflykt till Grimmestorpskogen i Härja den 27 juli. Åtta personer deltog.
Det handlar om äkta gammelskog med jätteträd och en gles markvegetation vilket ger förutsättningar för att finna knärot och tallört vilket vi gjorde i rikt mått.
Även en del fåglar, bland annat sågs spillkråka.
Jan Lindholm och Åke Abrahamsson ledde det hela och som även skrev detta den 130728.
Det här var ännu en aktivitet ur Smultronprogrammet!

Tallört

Knärot


Celebert besök!

På tisdagen (den 16/7) fick vi ett fint vadarbesök vid Fågeludden. En gammal tuvsnäppa i fräsch dräkt spankulerade hela dagen omkring på gyttjebankarna invid spången ut till plattformen, till glädje för många.
Två fina bilder kan vi redovisa. Den ena har Lasse Johansson tagit och den andra står Rolf Andersson för.

//Åke Abrahamsson 2013-07-109j

 


©Lasse Johansson


©Rolf Andersson


Årets växt!

Detta året är det blåklint som är årets växt och mening och tanke är att man skall rapportera förekomster av denna så vanliga och numera allt ovanligare växt.
Alla fynd kan/bör rapporteras på Artportalen.se

//Åke Abrahamsson 2013-07-16


Storspovarna...

För ungefär femton år sedan inventerade Ingemar Hedihn och Lennart Sundh storspovarna i vår kommun. Resultatet visade att det då fanns strax under 200 par i kommunen.
Med hjälp av Svalanmaterial och egna noteringar har jag gjort en sammanställning över hur det ser ut med spovarna i år - 2013.
Det finns 158 observationer införda på Svalan men eftersom spovhonorna börjar flytta redan i maj har jag dragit streck vid den 10 juni och det handlar om spelande, varnande eller motsvarande.
Det bör sägas att de flesta obsarna på Svalan är från Hornborgasjön.

Sammanställningen resulterar i följande lista:

  antal par
Hornborgasjön 2 (3)
Friggeråker / Jättene 2
Torbjörntorp 1
Stenstorp / St Bredegården 2
Segerstad 1
Kälvene / Falekvarna 2
Näs 1
Ålleberg / Synnerål 1
Sköttning 1
F d Gräsmatteodligen 1
Göteved / Tovarp 1
Mönarp 2
Vårkumla 1
Fröjeredsled 2
Kinneved / Naglarp 1
Jäla 1
Gökhem / Odensberg 1


Summa 21 förmodade häckningar, vilket är bättre än jag trott men långt ifrån vad som fanns 1998. Har du synpunkter - tillägg eller avdrag till listan vill vi att du hör av dig.

//Åke Abrahamsson 2013-07-13


Lite botanik...

Jehovas vittnen är väl inte så ofta förekommande i det här sammanhanget, men tomten runt deras nybyggda hus på Parkgatan visar sig vara en guldgruva med många klassiska falbygdsogräs. Här finns kornvallmo, åkerklätt, blåklint och flera fina gräs, bland annat råttsvingel.
Det är de duktiga botanisterna Lennart Sundh och Jörgen Grahn som gjort upptäckten.

Den mycket sällsynta växten åkerklätt vid Rikets Sal på Parkgatan.

//Åke Abrahamsson 2013-07-04