NOTISER JULI 2019

·  
Lite botanik

Många av åkerogräsen har försvunnit i takt med att utsädet har blivit renare i kombination med kraftig besprutning. Bilden visar ett av våra åkerogräs - kalvnos. Bilden är från Marka socken.

//Åke 190716


©
Åke AbrahamssonRapportera mera

Det är klent med fågelrapporter från Falbygden i sommar. En enda kornknarr - nära Stenstorp. Ingen mindre flugsnappare, ingen sommargylling och så vidare. När jag tittar på Falköpings kommun ser jag många obsar från Hornborgasjön men i övrigt magert. De rapporterna är för övrigt av folk från annat håll. Det är ganska många som har access till Artportalen numera så det borde finnas mer. Det gäller f ö inte bara fåglarna utan även övriga artgrupper. Flera är rätt duktiga även på växter och insekter numera men det är få rapporter. Nu är det inget självändamål över det hela utan det är viktigt för forskningen. Det är den som Artportalen är till för. Det som inte rapporteras är egentligen värdelöst utom möjligen för den enskilde, Det är inte det märkvärdiga utan det vardagliga som är viktigt även om det bara är en nässelfjäril.

//Åke 190715

Rovfjäril


©Mari Friberg