NOTISER JUNI 2005


 
Tornfalksprojektet är i full gångEn av årets tornfalkungar vid ringmärkningstillfället.
Ungen är runt 16 dagar gammal


 
Årets tornfalksäsong började rent praktiskt den 18 maj. Därefter har vi varit ute i genomsnitt fyra timmar per dag. Det är ett tufft jobb som hittills över åren resulterat i närmare 6500 ringmärkta ungar.
Detta år har Falbygdsdelen av projektet fått ihop ganska precis etthundra häckningar och om man lägger till Skövde och Lidköpingsdelarna blir det fler än etthundrafemtio kullar. Helge Sundén och jag själv har så här långt ringmärkt 350 ungar och det kan bli bortåt etthundra till om allt går väl. Lägger man ihop alla tre delarna av projektet blir det nog närmare 650 ungar när det hela blir färdigt. Inte så dåligt!
De som jobbar i projektet i nuläget är jag själv samt Helge Sundén och Peter Lindkvist, Kent Ove Hvass och Skövde Fågelklubbs rovfågelgrupp samt Alf Lindblad.
Under sommaren skall tornfalksdelen på hemsidan bytas ut mot en ny och där kommer alla data framtill i dag att återfinnas.Peter Lindkvist är en viktig del av projektet.
Peter sköter de holkar som sitter på kraftledningsstolpar inom Vattenfalls nät.

Åke Abrahamsson