NOTISER JUNI 2018

·  

De svarta rödstjärtarna i stan…

Endera har vi missat tidigare eller också har de blivit fler. Tack Jörgen Grahn för värdefulla upplysningar.

Så här ser det ut den 10 juni.

Mossvägen är tre revir. Ett är norr om Göteborgsvägen vid FEAB:S

Förråd – Optimera bygghandel. Ett är Asplunds Bygg, där var den första kullen ungar

Ute de första dagarna i juni, samt ytterligare ett vid bildemonteringen.

Övriga:

St Olofs Kyrka- Kyrkans hus

Verkstadsgatan

F d Gummessons tryckeri

Marjarps Industriområde

Värmeverket

Järvägsstationen

Finns även en observation från Järnvägsgatan som dock kan höra ihop med Järnvägsstationen.
Dessutom har sång hörts vid Annelunds handelsträdgård, Kan mycket väl vara den från Marjarp. Detta gör nio platser så här långt men vi letar efter flera.

//Åke Ab


©Lennart Ljuhs