NOTISER MAJ 2004

 
 
Skåneresa

Klubbens vårresa gick till Skåne den 14-16 maj.  Vi var nio stycken som bodde på fint vandrarhem i Blentarp och besökte bl.a Våmbs ängar, Krankesjön, Fyledalen, Kåseberga och Ravlunda. Resan avslutades i Kristianstad Vattenrike. Fina obsar. Många vackra glador, fältpiplärka, skräntärna och mycket annat. En mycket trevlig och givande resa.

Gerd S.


Hela gänget samlat vid besöket i Örups Almskog.
 


 

Ravlunda Skjutfält är Sveriges säkraste lokal för fältpiplärka, 
vi såg flera stycken vid vårt besök.Fågelskådningens dag

Vår förening och SNF ordnade med en alldeles underbar Fågelskådningens dag genom att gå en ordentlig runda i Mössebergsparken. 
Runt 20 personer
deltog.
På bilden syns en del av dem vid det obligatoriska fikat.
 
Åke A
Rapport från utflykt till Rammlamosse

Klubben har haft exkursion till Rammlamosse i Hällestad. 
Det var mycket god uppslutning, hela 23 personer hade mött upp, och vi fick
en härlig vårpromenad. Först längs en skogsväg där vi såg och hörde bl a grön-, löv- och gransångare och för många den första svarthättan för året. 
Vid mossen flög en orrtupp över oss, för övrigt såg vi 3-5 ljungpipare
och många ängspiplärkor. 
Efter intagen fika på mossen, vände vi hemåt nöjda både med vädret och
ca: 40 fågelarter denna söndags morgon.

Christian J