NOTISER MAJ 2005

 

Tjejresan till Utlängan och Torhamns Udde
den 20-22 maj 2005     

Det blev 13 förväntansfulla tjejer som begav sig till sydöstra skärgården i Blekinge. Där hade vi bokat stugor på Senorens camping, som ligger på en ö med samma namn ute i kustbandet.
På lördagsmorgonen åkte vi ut till Torhamns naturreservat. Redan på parkeringen såg vi troligen en ung hanne av aftonfalk. I buskarna vid fågeltornet sågs bl.a. törnsångare, törnskata och hämpling med flera. Ute i viken såg vi strandskata, roskarl, rödbena, större strandpipare och silvertärna. Vid middagstid for vi till Steneryds naturreservat. En fin promenad i det natursköna landskapet med fina blomsterängar där vi kunde se Adam och Eva och en rödstjärt som spelade fint för oss. Här passade vi också på att äta vår medhavda matsäck. På eftermiddagen åkte vi till Sturkö och Tjurkö. Vid Möckelösundsbron hade vi en fin utsikt över nejden och detta blev avslutningen  på en underbar dag.
Söndag morgon vaknade vi upp med regntunga skyar över landskapet. Vi for i alla fall ut med båt till Utlängan som var resans mål. Väl framme tog vi god tid på oss innan vi kom fram till fyren. Det fanns gott om småfåglar att titta på i buskarna utmed vägen. Rödstjärt, grå flugsnappare, flera rosenfinkar och törnskata med flera. Framme vid fyren mötte vi Lars-Gunnar som förgäves försökt att påkalla vår uppmärksamhet på en aftonfalk. Tyvärr förstod vi inte vinken, så den missade vi. Vädrets makter stod oss inte bi denna dag så det blev tamt med fågelsträck. Några arter blev det bl.a. ejder, tordmule, smålom, sjöorrar samt kärrsnäppor.
Vi har haft några trevliga dagar tillsammans och vi enades om att det skall bli en tradition att ordna en tjejresa någonstans varje år. Nöjda och glada återvände vi till våra hemtrakter.

Fyrplatsen på sydudden är öns bästa obsplats. Från huvudön slingrar sig en liten väg ut till den lilla kolonin med stugor och hamn.
Endast två bofasta finns numera på Utlängan.

Den andra resan

Helgen efter gick ytterligare en resa till Utlängan och Torhamns udde. Denna resa var en traditionell klubbresa i ett samarrangemang mellan oss och våra vänner i Skövde Fågelklubb. Vi bodde till skillnad mot tjejerna på Sibbaboda stuguthyrning, det vill säga samma ställe som vi bodde på förra hösten. Förutom ett eftermiddagspass på Torhamns Udde tillbringade vi båda dagarna på Utlängan, dels för det var det egentliga målet men också för att få ut det mesta av denna ganska stora ö på gränsen mot öppna havet. Resan gav etthundrafemton arter utan att innehålla några riktigt vassa överraskningar vilket var en smula anmärkningsvärt med tanke på att både Utlängan och Torhamns udde är riktigt raritetstyngda platser. Ett mycket bra resultat! Överraskande var även avsaknaden av artiska vadare vilka för övrigt lyst med sin frånvaro hela våren. Dessutom hade det mesta av sjöfågelsträcket passerat, dock bjöd söndagen på ett riktigt fint prutgåssträck under större delen av dagen. Sammanlagt blev det nog ett par tusen. Några smärre gäng med sjöorrar drog norrut medan flockar med färdighäckade ejderhanar drog söderut.
Sibbaboda visade sig vara en riktig pärla med havsörnar, skräntärnor och småtärnor samt många olika slags änder med typiska arter som svärtor, småskrakar och viggar i förgrunden. Det fanns även skedänder och snatteränder att titta på, arter som vi kanske oftast förknippar med grunda vassjöar i inlandet. Liksom på Utlängan och Torhamn var fisktärnorna utbytta mot silvertärnor. En liten koloni med skärfläckor fanns också att bese. Man kunde bekvämt och utan åthävor vandra de hundra meterna ner till stranden och ha ett helt litet fågelparadis utanför sig. Innan det blev dags för några timmars sömn kunde deltagarna glädja sig åt ropande kattuggla och en nattskärra som spelade fint i den torra tallskogen.
Nio personer deltog i resan.

Ingalill och Åke A skrev.
 


Exkursion till smålomseldoratot

Sex medlemmar och en inbjuden gäst åkte på pingstdagens morgon till de för klubben nya resmålen Knuthöjdsmossen och Hammarmossen utanför Hällefors.
När vi på eftermiddagen styrde kosan hemåt så var vi alla en oförglömlig naturupplevelse rikare. De båda mossarna är översållade med större och mindre gölar som skapar en helt fantastisk landskapsbild. Har aldrig sett något liknande. Knuthöjdsmossen är väl tillrättalagd för besökarna med bl a en spång som går över en stor del av mossen. Hammarmossen är helt orörd. En av förhoppningarna med resan var ju att få se smålom på häckningsplats. Redan på parkeringsplatsen hördes den första lommen kacklande flyga över mossen  och sedan under vår vandring runt leden såg vi inemot 15 smålommar. Avstånden var i flera fall behagligt korta och lommarna verkade obekymrade om vår närvaro. Detsamma gällde det ganska stora antalet grönbenor som nästan spelade runt benen på oss. Antagligen rör det sig mycket folk på den spångade leden och fåglarna har väl vant sig.
Vi hade goda möjligheter att höra lommarnas läten, dels det ovan nämnda kacklande flyktlätet och dels en del jämrande läten när de låg på vattnet. Vi såg också en lom som helt oberörd låg och ruvade när vi passerade ganska nära.
För övrigt hördes flera sjungande rödstjärtar , en gök och en spelande storspov. Mossarna är ganska tätt bevuxna med småtallar och av de ljungpipare som utlovats på informationstavlorna syntes inget. Kanske fanns dom på de delar av mossarna som vi inte besökte.
Vi gick också en ganska rejäl tur på den ospångade Hammarmossen. Om man bortser från alla gölar så var mossen förvånansvärt torr och det var ganska lätt att gå. Det krävde dock viss finess att ta sig fram eftersom man lätt hamnade i återvändsgränder mellan gölarna. På Hammarmossen såg vi ett tiotal smålommar och vi tyckte nog att de här verkade något mer skygga än på Knuthöjdsmossen. För övrigt så skrämdes en krickhona upp från sitt rede och en duvhök drog bort mellan träden i skogskanten.
På hemvägen stannade vi vid en större sjö, troligen hette den Yngern och kunde där bese en storlom, ett par småskrake och ett par fisktärnor.
Kanske blev inte artlistan så stor  men vi var alla ense om att närkontakten med smålommarna och även med de spelande grönbenorna var något av det häftigare vi upplevt på mången god dag.

Refererade gjorde Lennart F.


Guidade turer i kommunen lövskogar!

En jättegrej som ägt rum under våren är presentationen av lövskogsinventeringen i Falköpings kommun!  Falköpings kommun är en av landets lövskogsrikaste kommuner och presentationerna av de olika objekten presenteras i tre tjocka volymer som finns i klubblokalen för den som önskar fördjupa sig i materialet.
På vårt septembermöte kommer inventeringen att presenteras översiktligt, det är alldeles för stort för att ingående gås igenom här på vår hemsida.
Kommunens miljöförvaltning är angelägen om att resultatet får så stor spridning som möjligt,
därför har man redan ordnat flera informationer riktade till allmänhet och intressenter. Dessutom planeras ett antal exkursioner till de mest värdefulla objekten under ledning av Mattias Lindholm från Pro Natura, det vill säga den som utfört inventeringarna.
Vi och SNF kommer att med medverka i så stor utsträckning som möjligt!

Samling sker på Hästbackens parkering 18.30, den 22 maj klockan 09.30.

Programmet ser ut som följer:

Den 18 maj - Fårdala Kleven och Källeberg
Den 22 maj - Ålleberg och Vartofta gård
Den 25 maj - Forentorp och Vilske Kleva
Den 1 juni  -  Hasselbackarna och Väsmestorp i Floby
Den 8 juni  - Vråhålan Mösseberg
Den 15 juni  - Brunnhemsbergets Östsluttning

Behöver du mer upplysningar kan du höra av dej till miljöförvaltningen
telefon 0515-851 29 eller till Åke Abrahamsson 0515-72 60 42
 
Dessa utflykter kan verkligen rekommenderas!

 /Åke skrev!