NOTISER MAJ 2006STUDIECIRKLAR


Studiecirklar i Fågelämnet pågår under hela året. Är du intresserad skall du höra av dej till Åke Abrahamsson som leder de flesta cirklarna eller direkt till Studiefrämjandet som är vår studieorganisatör. Studiefrämjandet når du på telefon
0515-194 66, fråga efter Inger.
Åke nås bäst per mail ake.p.abrahamsson@fagelklubben.seFORTSÄTT RAPPORTERA STORSPOVAR!

Förra året genomförde vi en omfattande storspovsinventering på Falbygden.
Även om detta året inte är ett heltäckande inventeringsår är det mycket viktigt att ni fortsätter att rapportera storspovar särskilt noga.  Var, hur, när osv.

Om ni inte rapporterar på Svalan kan ni skicka era obsar till hemsidan eller till Åke, ake.p.abrahamsson@fagelklubben.se

/Åke


Om den större turturduvan

Den 19 april var sista dagen som den större turturduvan i villaområdet runt Betesvägen sågs. Då hade den varit stationär där i närmare fyra månader. Man kan utan vidare säga att detta var vinterns största fågelhändelse i Sverige - på gott och ont. De boende vid Betesvägen har verkligen fått uppleva folkvandring, det kan handla om så många som bortemot två tusen besökare på några månader. Glädjande nog har övertrampen varit få, de är ändå för många, men det finns tyvärr alltid några som lämnat förståndet hemma och som därmed inte begriper vad som är privat mark och egendom. Det hela hade naturligtvis aldrig gått så bra om inte vår medlem och tillika duvans upptäckare – Ulrich Tourbier -  hade styrt och ställt med en gedigen utfodring i sin trädgård , rapportering på Svalan och ledning och information till besökarna i förekommande fall. Å andra sidan – utan Ulrich hade den väl aldrig upptäckts. Var den är nu kan man spekulera i. För min del tror jag att den flyttat tillbaka till Sibirien för att häcka. Det verkligt spännande är om den kommer tillbaka i slutet på oktober för att på nytt övervintra på Betesvägen …….. Ulrich har skrivit en bra artikel i GRUS nummer 1 2006 om hur det hela gick till och Magnus Ullman i Vår Fågelvärld nummer 2 2006 där taxonomi och utbredning beskrivs ingående. Läs dem!

Det finns flera raser och ”vår” duva tillhör rasen orientalis som häckar från centrala Sibirien och österut. Övervintrar gör de i sydöstra Asien från södra Japan och neråt.

/Åke


Transäsongen avslutad!

Första fredagen i maj hölls avslutningsmötet för tranvåren ute vid Stora Bjurum. Antalet besökare var tydligt färre än normalt vilket får tillskrivas fjäderfäinfluensan och dåligt väder några av de bästa helgdagarna. Maxantalet tranor blev i år drygt niotusen, även det färre än vad vi blivit vana vid under senare år. Perioden med tranor var även den kortare.
Det viktigaste är dock att de värsta farhågorna inte besannades, att fjäderfäinfluensan skulle slå till bland tranorna. Besökarna var mycket sansade och frågorna om influensan var välgörande få.
Våra fågelvärdar från Falbygdens och Skövdes Fågelklubbar har som vanligt visat besökarna till rätta och svarat på frågor med den äran. En mycket trevlig verksamhet för fågelklubbarna. Vill man notera något särskilt bör det vara att antalet besökare från vårt grannland Danmark ökat betydligt medan tyskar och holländare var betydligt färre.
När besökssiffrorna summerats visar det sig att antalet besökare
stannade på etthundratusen mot normala etthundrafyrtiofemtusen.
Turistfolket menar att det var den korta säsongen och dåligt väder de
viktigaste trandagarna som spelade in snarare än fjäderfäinfluensan
vilken ansågs var det största risken inför starten på tranveckorna.

/Åke